Home သတင္း ရန္ကုန္တုိင္း ကရင့္ေရးရာအတြက္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၅၀ သံုးစြဲမည္

ရန္ကုန္တုိင္း ကရင့္ေရးရာအတြက္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၅၀ သံုးစြဲမည္

1053

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင့္ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘာ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ သန္း ၂၅၀ (သိန္း ၂၅၀၀) သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိထားသည္ဟု ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္း သဥၨာမ်ိဳးက ေကအုိင္စီသို႔ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

၎က “အခုလာမဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သိန္း ၂,၅၀၀ ရရွိထားပါတယ္။ စာအုပ္၊ စာေပ က႑အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ သံုးမယ္။ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၅၀၀ သံုးဖုိ႔ လ်ာထားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား စာအုပ္၊ စာေပ က႑အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ကို ကရင့္သမုိင္း စာအုပ္ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ကရင္ ဖတ္စာအုပ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာတြင္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္-ဗမာ-ကရင္ အဘိဓာန္စာအုပ္ ပံုႏွိပ္ျခင္းတို႔တြင္ သံုးစြဲသြားရန္ လ်ာထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲ အသံုးစရိတ္တုိ႔တြင္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကီးမႉးက်င္းပမည့္ ေသြးခ်င္းတို႔ရဲ႕ပြဲေတာ္ဆီ စသည္တို႔တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားျပခန္းမ်ား ပါဝင္ျပသျခင္းတုိ႔တြင္ သံုးစြဲသြားရန္ လ်ာထားသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင့္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ တြင္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္လည္း က်ပ္သိန္း ၇၀၀ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသည့္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ၾကားဘတ္ဂ်က္တြင္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ သံုးစြဲ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ဘတ္ဂ်က္ရရွိထားၿပီး ကရင့္ေရးရာ စာအုပ္၊ စာေပ က႑အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ႏွင့္ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ ႏွင့္ က်န္ဘတ္ဂ်က္ကို အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။