Home ရုပ္သံ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ (၂ဝ၂ဝ) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးအျပင္ တျခားမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ပအုိဝ္းလူငယ္ေတြက...

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ (၂ဝ၂ဝ) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးအျပင္ တျခားမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက ပအုိဝ္းလူငယ္ေတြက ေတာင္းဆုိ

1179