Home ရုပ္သံ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းက ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရး စတုတၳအႀကိမ္အစီအစဥ္အရ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔မွွာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုက ဒုကၡသည္ဦးေရ ၂၇၆...

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းက ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ေရး စတုတၳအႀကိမ္အစီအစဥ္အရ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔မွွာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခုက ဒုကၡသည္ဦးေရ ၂၇၆ ဦး ေနရပ္ျမန္မာႏုိင္ငံဆီကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

690