Home ရုပ္သံ ကရင္တုိင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (တကၠသိုလ္မ်ား- ရန္ကုန္) ဆက္လက္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဂ်ဴနီယာ ကရင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ တုိက္တြန္းလိုတယ္လို႔...

ကရင္တုိင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ (တကၠသိုလ္မ်ား- ရန္ကုန္) ဆက္လက္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဂ်ဴနီယာ ကရင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ တုိက္တြန္းလိုတယ္လို႔ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲမွာ စီနီယာတကၠသိုလ္ ကရင္ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာ

770