Home ရုပ္သံ KNU ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္(တပ္မဟာ ၃)တြင္ KNLA နဲ႔ အစိုးရတပ္ ထိပ္တိုက္ပစ္ခတ္မႈ အႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးျဖစ္ခဲ့

KNU ေညာင္ေလးပင္ခရုိင္(တပ္မဟာ ၃)တြင္ KNLA နဲ႔ အစိုးရတပ္ ထိပ္တိုက္ပစ္ခတ္မႈ အႀကိမ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးျဖစ္ခဲ့

1798