Home ရုပ္သံ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းရလဒ္ ကရင္ျပည္နယ္က ၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေအာင္ခ်က္က်ဆင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းရလဒ္ ကရင္ျပည္နယ္က ၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေအာင္ခ်က္က်ဆင္း

831