Home သတင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕၌ ၄၄ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္ျခားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့

ျမ၀တီၿမိဳ႕၌ ၄၄ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္ျခားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့

1694

ဇြန္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ ေနေနာ္

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္ျခားေကာ္မတီ၏ ၄၄ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းေ၀းကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ အမွတ္(၄)ရပ္ ကြက္ရွိ ဂရိတ္၀မ္းဟိုတယ္၌ ေမလ ၃၁ရက္၊ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျခား ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ အမွတ္(၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ဖြင့္လွစ္သြားလာႏိုင္ေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

၎အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာနယ္ျခားေကာ္မတီဥကၠဌ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ဆန္း၀င္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သလို ထိုင္း နယ္ျခားေကာ္မတီဥကၠဌကလည္း အာဆီယံမူေဘာင္ႏွင့္အညီ အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို အေျခခံကာ ရရွိလာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္သည့္ ေဒသတြင္း လူမႈ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ ရလဒ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုသည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘက္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းတြင္ ကမ္းထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ျမစ္ကမ္းပါးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျမထိန္းနံရံ တည္ ေဆာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမထိန္းနံရံ မတည္ေဆာက္မီ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စီမံခ်က္ႏွင့္ ေျမထိန္းနံရံ၏ ခန္႔မွန္းဧရိယာမ်ား အေသး စိတ္ကိုလည္း တစ္ဖက္သို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေသာင္ရင္း ျမစ္ ကမ္းထိန္းနံရံ (၄)ခုကို ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင္ ၁၂ရက္မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ေသာ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္း-ျမန္မာ ပူးတြဲနယ္ နိမိတ္ေကာ္မတီ(Joint Boundary Committee-J.B.C) အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါကမ္းထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကား ျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ဟုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳလာပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ သတင္းဖလွယ္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံဘက္က ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႐ုပ္လံုးေပၚလြင္ေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးကို ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာဘက္က ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသည္မွာ IS အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ္ NGO, INGO အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေျခ ကုပ္ယူကာ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကသူ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မားမ်ားအေရး၊ အမွတ္(၂) ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးစခန္း(Border Control Facilities–BCF)မ်ားကို အျမန္ ဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မွန္ကန္ေစေရး၊ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္ျခားေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ တရားမ၀င္ဂိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုခဲ့ၾကသည္။