Home ရုပ္သံ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ အမွတ္(၂)တံတား အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္  အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ အမွတ္(၂)တံတား အျမန္ဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္  အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့

635