Home သတင္း ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လုိအပ္ဟု ေဒါက္တာ စင္သီ ယာေမာင္ေျပာ

ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လုိအပ္ဟု ေဒါက္တာ စင္သီ ယာေမာင္ေျပာ

1432

ဇြန္လ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

နယ္စပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆက္လက္ေပးရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ေရာက္ရွိရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လက္လုိအပ္ေၾကာင္း ယေန႔(ဇြန္လ ၂၂ရက္)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆးခန္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။

လက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ႔နည္းသြားသည့္တုိင္ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးသည့္အေပၚ ၎တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရာတြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစင္သီယာ ေမာင္က ယခုလုိေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က “က်မတုိ႔ နယ္စပ္မွာရွိေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ တရားဝင္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္၊ တရားဝင္ေမြးစာရင္းရရွိခြင့္ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဒီေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းေတြကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းရဖုိ႔ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကုိရရွိဖုိ႔ဆုိတာကလည္း က်မတုိ႔ တစ္ဖဲြဲ႔ထဲနဲ႔မရပဲနဲ႔ ဒီႏွစ္ဖက္အစုိးရရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြလည္းအမ်ားႀကီး ဆက္လုိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ရရွိမႈမွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲေနၿပီး အေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ရပ္တည္ရွင္ သန္သြားႏုိင္ရန္လည္း ႀကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ ပံ့ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ား ေလွ်ာ႔နည္းက်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းအတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းဦးေရ ေလ်ာ႔နည္းသြားသည့္အျပင္ ဝန္ထမ္း ခံစာခြင့္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ႔ခ်ရ သည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

လက္ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ၏ လူဦးေရ တစ္သိန္းခန္႔ကုိ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွစ္စဥ္ေပးေနၿပီး ယခုႏွစ္၏ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား (၈၅၀)ဦးခန္႔ကုိလည္း ပညာေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီ ေပးေနရသလုိ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးႏုိင္ရန္လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အရင္း အျမစ္မ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးေနရသည္ဟု မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ဆုိသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႔ နယ္စပ္ေဒသ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုအခ်ဳိ႕ႏွင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၂,၀၀၀)နီး ပါးတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္တုိ႔က အမွာစကားအသီးသီးေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိယ္စား KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္မွ အမွာ စကားေျပာဆုိရာတြင္ “ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိခဲ့ တာေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ ရာ အခြင့္အေရးေတြ အခုခ်ိန္ထိ ဘာမွအာမခံခ်က္မရွိေသးတာကုိလည္း က်မတုိ႔အားလုံးသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုက်မတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ အခက္အခဲအေျခအေနေတြကုိ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရတယ္။ က်မတုိ႔ကုိ INGO ေတြရဲ႕ ေထာက္ပ႔ံမႈ နည္းသထက္ နည္းလာတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ဒီကလူေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ရမဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ က်မတုိ႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ ယခင္ကထက္ပုိၿပီးေတာင္မွ လုိအပ္ေနတုန္းပဲ” ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အရပ္သားအစုိးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္း ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ အကူအညီမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ဒုကၡသည္အေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေလ်ာ႔ နည္းလာၿပီး ၎အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈဖိအားမ်ားစြာႀကဳံေတြ႔ ေနရ ေၾကာင္းလည္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအား စစ္အစုိးရမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ၆ ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္မဲေဆာက္ေဒသႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လူနာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း(၃၅၀)ဦးႏွင့္ လူနာကုတင္(၁၄၀)လုံးျဖင့္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ေပး လ်က္ရွိ သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ ဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရမြန္ မာဂါေဆး ေဆး (Southeast Asia’s Ramon Magsaysay Award) ဆု၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၏ အာရွႏိုင္ငံ အာဇာ နည္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေဆး ဝါးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပူးေပါင္းခ်ီးျမႇင့္ေသာ Jonathan Mann Award ဆုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆုေပါင္း ၁၈ ခုအထိ ခ်ီးျမႇင့္ခံထားရသူျဖစ္သည္။