Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1350

အာဝါေဒး ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လမ္းစ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ဘုရားပြဲ၊ ဇာတ္ပြဲမ်ား အားလံုးလိုလိုတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလာင္း ကစားဝိုင္းမ်ား (ေဒသအေခၚ အာဝါေဒး)ကို ေပၚေပၚတင္တင္ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူလတ္၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အပါအဝင္ အလႊာစံုလူထု ဝင္ေရာက္ကစားေနသည္ကို မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားမွာ ရပ္ရြာဓေလ့တစ္ခုသဖြယ္ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ႐ႈျမင္လာၾက သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေလာင္းကစားဝိုင္းႏွင့္ ဘုရားပြဲသည္ မည္သို႔မွ် အပ္စပ္သည့္ အရာမဟုတ္။ ဘုရားရိပ္၊ တရားရိပ္ဟူသည္ ေလာဘ၊ အတၱ၊ မာန္မာနတို႔ ကင္းေဝးရာ ေအးျမၾကည္လင္သည့္ အရိပ္အာဝါသ တည္ရွိရာေနရာသာ ျဖစ္သည္။

ယခုလို အသြင္မ်ိဳးစံု အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနသည့္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ရဲမႉးႀကီးက သတင္း စကားတစ္ခု ပါးလုိက္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၂၃ရက္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႔ တတိယ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လုပ္သြားမည္ဟု ၎က သတင္းစကားပါးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားသည္ သာေရး၊ နာေရး၊ ဘာသာေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထား ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုလို ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္တည္လာမႈကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ ဥပေဒနားလည္မႈ အားနည္းကာ ပင္ကိုယ္ အ႐ိုးခံစိတ္ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ဝိေလာဘသမားမ်ားက စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေသာ အုပ္စိုးသူတုိ႔ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိေနသည္ဟု ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေလာင္းကစားဝိုင္းတည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ား စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ေငြရွာလိုသည့္စိတ္ဓာတ္ မ်ား ကိန္းေအာင္းသြားတတ္သလို ေနာက္ဆက္တြဲ ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႐ိုက္ မႈခင္းမ်ား၊ မိသားစု စီးပြားပ်က္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ ကာ ေလာင္းကစားဝိုင္းတည္ေထာင္သူမ်ားသာ အျမတ္အစြန္း ရသြားတတ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
သို႔ေသာ္ မိသားစုတစ္ခု၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈႏွင့္ ရွင္သန္ေနရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမွာ ကင္းေ၀းလ်က္ ရွိသည္။

ျပည္နယ္အေနအထားအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႏွစ္ဖက္ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမႏွင့္ အစိုးရက လံုုး၀ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိၿပီး ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားသည္ နယ္ေျမအားလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားက မိမိနယ္ေျမတြင္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း၊ ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပရိယာယ္မ်ား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုသည္။

ျပည္သူလူထု အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အားလံုး၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရံပံုေငြကို ေလာင္းကစားျဖင့္ရယူျခင္းထက္ အျခား ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သိကၡာရွိရွိ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေလာင္းကစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ၏ ႏုိင္ငံေရးပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မရွိသည့္ အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရးအရ ေလာင္းကစားဝိုင္း တည္ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားတြင္ နစ္မြန္းေနသူ မိသားစု၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လူသားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းျခင္းတို႔အတြက္ မျဖစ္မေန ေရွာင္ၾကဥ္သြားရန္ လိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေလာင္းကစားဝိုင္း တည္ေထာင္သူမ်ားအျပင္ ေနာက္ကြယ္က ေငြေၾကးရယူကာ နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးသူ မ်ားကိုပါ ေက်ာသားရင္သား မခြဲဘဲ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ လက္ေတြ႔က်က်ၿပီး ထိေရာက္မႈရမည္ ျဖစ္ သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားကို ဆက္အေရးယူမည္ဟု မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ တရား၀င္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားႏွင့္ အာဝါေဒးမ်ား ပေပ်ာက္ေရးလမ္းစဟု ေကအိုင္စီက ႐ႈျမင္မိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သူမွ် ထိတို႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ မလုပ္လိုသည့္၊ မလုပ္ရဲသည့္ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္လည္း အကိုင္းအ ခက္ထက္ ေရေသာက္ျမစ္ကို ေသခ်ာတူးဆြကာ အားလံုး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရင္း တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းမႈကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

(အယ္ဒီတာ၊ ကရင္သတင္းစဥ္)