Home ရုပ္သံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ဒီေကဘီေအ -တုိးတက္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔တုိက္ရုိက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေအာက္တြင္ ရပ္တည္ေနသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း...

နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ဒီေကဘီေအ -တုိးတက္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔တုိက္ရုိက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေအာက္တြင္ ရပ္တည္ေနသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ခြဲထြက္ဒီေကဘီေအစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေက်ာ္သက္က ေျပာဆုိ

1282