Home ရုပ္သံ ဇြန္လ၂ဝရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးစုၾကာ ခုိလႈံေနၾကတဲ့ျမန္မာဒုကၡသည္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ရပ္တန္ ့မႈ မလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိလားေနၾက

ဇြန္လ၂ဝရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးစုၾကာ ခုိလႈံေနၾကတဲ့ျမန္မာဒုကၡသည္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ရပ္တန္ ့မႈ မလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိလားေနၾက

391