Home ရုပ္သံ (ခဲြထြက္ DKBA) အဖဲြ႔ဝင္အင္အား ၄ဝ ေက်ာ္ဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္-BGF နဲ႔ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းသြားဖို႔္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔က...

(ခဲြထြက္ DKBA) အဖဲြ႔ဝင္အင္အား ၄ဝ ေက်ာ္ဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္-BGF နဲ႔ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းသြားဖို႔္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီ

1317