Home သတင္း ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ KHRG တိုက္တြန္း

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ KHRG တိုက္တြန္း

508

ေမလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း ၂ ခုတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးဘဲ ခိုလံႈေနရဆဲျဖစ္သည့္ စစ္ ေဘးေရွာင္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ -KHRG က ယမန္ေန႔ ( ေမလ ၂၂ရက္) အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၎ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ေက်ာ္ပါ အစီရင္ခံစာမွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘး ေရွာင္စခန္း အေျခအေနမွန္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေမးျမန္းၿပီး ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ -KHRGမွ သီးသန္႔ ျပဳစုထုတ္ေ၀လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာလည္း ျဖစ္သည္။

KHRG မွ Program Director ေနာ္ထူးထူးက “သူတို႔ေနရပ္ျပန္ဖို႔က သူတို႔ရပ္ရြာမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတြရွိ ေနေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေနရပ္ျပန္ဖို႔ အဓိကအခက္ခဲျဖစ္တဲ့ ေျမျမွဳပ္မိုင္းကိစၥကို အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာတာ ၀န္ရွိသူေတြ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေစခ်င္တယ္။ တကယ္လို႔ မျပန္ရေသးဘူးဆိုရင္လည္း သူတို႔အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပိုင္းေတြမွာ အျပည့္အ၀ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ဖို႔ ဒီလိုတိုက္တြန္းရတာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို လူအမ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္အျပင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူစခန္းကို အေျခအေန တစ္ခုအေနျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္သည့္အတြက္ KHRG မွ ယခုလိုအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေနာ္ထူး ထူးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသစစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း ၂ ခုတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ၅,၆၁၀ ဦးခိုလႈံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အ တြက္ စားနပ္ရိကၡာအခက္အခဲမ်ား၊ အဟာရ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားေဆး၀ါး အကူအညီမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး သိကၡာရွိသည့္ လူေနမႈအဆင့္အ တန္းတစ္ရပ္ကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖန္တီးေပးရန္ KHRGက အႀကံဳျပဳတိုက္တြန္းထားသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာျဖန္႔ေ၀ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔ေနရပ္ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ အ ေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္တြင္မူ အဓိကအားျဖင့္ နယ္ေျမေဒသ မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္ အခက္အခဲစိုး ရိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ “အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကို တမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ယမန္ေန႔ (ေမလ ၂၂ ရက္)က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒိုတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသံ႐ံုးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ -KHRGသည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ ပိုင္းေဒသအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။