Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို PPCM ျဖင့္သြားလိုသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို PPCM ျဖင့္သြားလိုသည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

1794

“PPST စုဖြဲ႔မႈ ဒီလုိအတုိင္းသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔
က်ေနာ္တုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီး ႀကဳံရလိမ့္မယ္။”

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၄မွ ၁၈ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၁ဝဖဲြ႔၏ NCA_EAOs ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးက လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ PPST စုဖဲြ႔မႈ ပုံစံမွ PPCM (Peace Process Consultative Meeting) လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သြားရန္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိျပဳခ်က္အေပၚ EAOs ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အဓိက ေဆြးေႏြးစရာ က႑တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သလုိ သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၎အဆုိျပဳခ်က္ကိစၥ အပါအဝင္ ေရွ႕ဆက္ ေကအဲန္ယူ သြားမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖဲြ႔၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ပဒုိေစာတာဒုိမူးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခ်င္းမုိင္ EAO ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ PPST ကေန PPCM လမ္းေၾကာင္းကုိသြားဖုိ႔ KNU က
အဆုိျပဳတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ PPST က ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြၾကားထဲမွာ စုဖြဲ႔ ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္ေတြ႔မွာက်ေတာ့ PPST ရဲ႕ စုဖြဲ႔မႈေတြက လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းထဲမွာပဲရွိေနၿပီးေတာ့ လက္မွတ္မထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြၾကားထဲမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပုိင္း ေတြမွာ အမ်ားႀကီးအားနည္းတာ ေတြ႔ရတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ထုိးထားတာက တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔
တစ္ႏုိင္ငံလုံး လႊမ္းၿခဳံတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္
အႀကံျပဳတာတုိ႔ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့အဖြဲ႔ ေတြ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံေနရၿပီး ေက်ာ္လႊားသြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနရတ့ဲအပုိင္းကုိ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ ေတြလည္း သူတုိ႔ဘယ္လုိအႀကံေပးႏုိင္လဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕အခက္အခဲေတြကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ NCA ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ သြားၾကမဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲမွာ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္တဲ့ ပုံစံတစ္ခုေတာ့ရွိသင့္တယ္။

အဲ့ေတာ့မွပဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အသြင္ေဆာင္တဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဖန္တီးလုိ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ (၈)ဖဲ႔ြ၊ (၁၀)ဖြဲ႔နဲ႔ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္မႈမွာ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေအာက္မွာေတာ့ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔ လက္ေတြ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ရၿပီးျဖစ္တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူက အမွန္တကယ္ နဂုိကတည္းက Progressive Realization ဆုိတဲ့ တစ္ဆင့္စီ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္ဆုိေပမဲ့ (၃)ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး တုိးတက္မႈက မရွိသေလာက္
ေနာက္ဆုတ္သြားတဲ့ အေနအထားေလာက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ႀကံဳတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာ့ လုံးဝျပန္သုံးသပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိလာၿပီး။ ဒီျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ သံႏၶိဌာန္ထားရွိမႈအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမဲ့ အပုိ္င္းေတြ ေရာက္လာၿပီး။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပုိင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ မမွားသင့္တာ မမွားရေအာင္ အတူတကြလုပ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခင္းအက်င္းလည္း ရေအာင္ဆုိတဲ့ အေျခခံေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ PPCM ကုိဖြဲ႔လုိက္တာျဖစ္တယ္။ PPCM ကုိ ဖဲြ႔တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ မထုိးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သြားႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ KNU က အဆုိျပဳတဲ့ PPCM လမ္းေၾကာင္းကုိ အျခားေသာ EAOs အဖြဲ႔ေတြက ဘယ္လုိသေဘာထား ရွိပါသလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ အျမင္ကေတာ့ တူညီတဲ့ အျမင္ရွိသလုိ တခ်ဳိ႕လည္း ဆန္႔က်င္တဲ့ အျမင္မ်ဳိးလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ထုံးစံပဲေလ။ လူ႔သဘာဝအရ ကုိယ္က Comfort Zone ထဲေရာက္ၿပီးဆုိရင္ ဒီ Comfort Zone ကေန ထြက္ဖုိ႔က ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ မစဥ္းစားခ်င္ၾကဘူး။ ဒါက လူတုိင္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝပဲ။ ဆုိေတာ့ EAO အဖြဲ႔အစည္းတ ခ်ဳိ႕ကလည္း လက္ရွိ အေနအထားကို ေမြ႔လ်ာ္တဲ့အေနအထားမွာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုသြားဖုိ႔ သူတုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးကုိ စိန္ေခၚမႈအႀကီးႀကီးလုိ႔ သူတုိ႔ျမင္ေနတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ အမွန္တကယ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိသြားဖုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေမ့ေနတတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က စုဖြဲ႔မႈဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးလုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေက်ာ္လႊားရမဲ့ စုဖြဲ႔မႈသာလွ်င္ ျဖစ္သင့္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စုဖြဲ႔မႈဟာ က်ေနာ္ တုိ႔ရဲ႕ Comfort Zone ဖန္တီးမႈ မျဖစ္သင့္ဘူးဆုိတာကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ အဲ့လုိ ခံယူထားတယ္။

ဒါေၾကာင့္ PPST ကေန သြားေနရင္းနဲ႔ကုိ ၂၀၂၀ ကေန ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၂၀၂၀ အလြန္မွာ
ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ကာလမွာ PPST စုဖြဲ႔မႈကေန တစ္ခုခုမွားေနၿပီးဆုိတာကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္သင့္ၿပီး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူ သုံးသပ္မႈက ဒီလုိ PPST စုဖြဲ႔မႈ ဒီလုိအတုိင္းသြားမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ၂၀၂၀ကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ
အမ်ားႀကီးႀကဳံရလိမ့္မယ္။ ဒီလုိစိန္ေခၚမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသြားႏုိင္ဖုိ႔ အခုကတည္းက လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ ျပန္မြမ္းမံၿပီးေတာ့ လုိအပ္တဲ့ စုဖဲြ႔မႈအသစ္ကုိ ရွာႀကံၿပီးေတာ့ စဥ္းစားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ PPCM အဆုိျပဳခ်က္အေပၚ အျခား EAO ေတြက လက္မခံဘူးဆုိရင္ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္သြားမလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဆက္ၿပီးသြားမွာပဲေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားထဲမွာ ဖက္ဒရယ္သြားမယ္ဆုိတာ လူတုိင္းက ဖက္ဒရယ္သြားမွာပဲ။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ၾကားထဲမွာ တူညီတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္း တူညီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ PPCM ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္သြားႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး တျခား EAO ေတြက ေျပာဆုိသုံးသပ္တာမ်ဳိးရွိတဲ့အေပၚ ဘာေျပာခ်င္သလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး ။ ။ PPCM ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္မယ္လုိ႔ သုံးသပ္တဲ့အေပၚ က်ေနာ္ ႏွစ္ပုိင္းျမင္တယ္။ ပထမပုိင္းက PPCM က
ဘာလဲဆုိတာကုိ သူတုိ႔ မရွင္းလင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကုိက်ေနာ္တုိ႔ ရွင္းျပခဲ့ပါ တယ္။ PPCM က PPST လို ေနာက္ထပ္ Institution (အဖြဲ႔)အသစ္ေထာင္တာ မဟုတ္ဘူး။ သူက လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ မထုိးတဲ့အဖြဲ႔ၾကားမွာ အသိအျမင္ေတြဖလွယ္ဖုိ႔ အႀကံျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရဲ႕အေရးမွာ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရးမွာ ဘယ္လုိအတူတကြ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ မတူညီတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန ဘယ္လုိအတူတကြဆက္သြားမယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံတစ္ခုေပၚမွာ သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲ့လုိျမင္တဲ့သူေတြက ရွင္းရွင္းေျပာရင္ သူတုိ႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ပုိင္အယူအဆ ကုိယ္ပုိင္မူဝါဒ ေတြမွာ အားေကာင္းမႈ မရွိလုိ႔ပဲလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ EAO တခ်ဳိ႕ေတြမွာ သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ခ်က္ဆုိတာထက္ Institution တစ္ခု ကုိ ဖြဲ႔လုိက္တယ္။ အဲ့ဒီ Institution တစ္ခုရဲ႕ အရိပ္ကုိခုိၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ Comfort Zone ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကတဲ့ အေလ့အထက Border Politic လုိ႔ပဲေခၚမွာေပါ့၊ နယ္စပ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)က ဒီလုိဟာမ်ဳိးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ႀကံဳရတာကုိး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူက
သူမ်ားနဲ႔မတူတာက က်ေနာ္တုိ႔မွာက ကုိယ္ပုိင္ ေပၚလစီရွိတယ္။ မူဝါဒ၊ အေျခခံမူ၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ရွိတယ္။

ဒီလုိ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္နဲ႔ အေျခခံမူေတြက တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ ပတ္သက္ေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔အပုိင္းမွာ အဲ့လုိရည္ရြယ္ထားတဲ့ အေျခခံမူေတြရွိတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခု PPST ကုိသာ ဆက္သြားမယ္ဆုိ ရင္ က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ အေျခအေနပုိၿပီးေတာ့ ဆုိးသြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံး ၂၀၂၀မွာ လမ္းဆုံးသြားၿပီးေတာ့ တေက်ာ႔ျပန္ ျပန္မျဖစ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲ့ဒါေတြကုိ ႀကဳိျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအသြင္သ႑ာန္ေဆာင္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥကုိ အေျခခံတဲ့ တူညီမႈေတြ ရွာႏုိင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့အေျခခံကုိ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔ဘက္က စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ မတူညီတဲ့အေျခခံကုိ တစ္စုထဲျဖစ္မွရမယ္ ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးသူတုိ႔ ေတြးေနတဲ့ ေနရာကေနၿပီးေတာ့ မတူညီတဲ့ အေျခခံကေန မတူညီတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲ မွာ စုစည္းၿပီးေတာ့ အတူတကြ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားတဲ့အေျခခံနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတာ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္တယ္။ ပုိၿပီးေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိျပေစလုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကုိပဲ PPST မွာပါတဲ့ EAO တခ်ဳိ႕က PPST ကုိပဲ အစုိးရန႔ဲ တပ္မေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္ဆုိၿပီး နားလည္ထားတယ္။ အမွန္က က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာက တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကုိ အေျခခံၿပီးထုိးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ PPST ကေန လက္မွတ္သြားထုိးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ NCA ထဲမွာပါတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္တုိင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ထိခုိက္မႈနဲ႔ လုံးဝ မပတ္သက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမဲ့ အပုိင္းေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကပါဝင္ၿပီး ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာပဲ။

ေကအုိင္စီ ။ ။ လက္ရွိ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ KNU အေနနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္သြားဖုိ႔ ရွိလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ KNUက တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔ တရားဝင္ေတြ႔ဆုံမႈ ကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီးေတာ့ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈနဲ႔ စတင္ခဲ့တာေပါ့။ အဲ့လုိ စတင္မႈကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အစုိးရနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြလုပ္ခဲ့တာရွိတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ EAOs ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ တာေတြလည္း ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ KNU အေနနဲ႔ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါ တဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ NRPC(အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန)ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးၿပီး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ NCAထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ကုိ ထူေထာင္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္က ရွိထားတယ္ဆုိေပမဲ့ ဘယ္လုိထူေထာင္ၾကမလဲဆုိတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္နဲ႔အညီ ထူေထာင္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။

အဲ့ဒီအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ သြားႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေတြကုိ ေရးဆြဲတဲ့အခါက် ေတာ့ လစ္ဟာေနတဲ့ အပုိင္းတစ္ပုိင္းရွိေနတယ္။ အဲ့ဒီဟာက က်န္ေနလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အခုလုိ အခက္အခဲႀကဳံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအပုိင္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ေထာက္ျပၿပီးေတာ့ လစ္ဟာေနတဲ့အပုိင္းက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ ထဲမွာ လက္ရွိ ဘာပါသလဲဆုိရင္ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမလဲ၊ ဘယ္လုိအခ်ဳိးအစားနဲ႔ ပါၾကမလဲ၊ ဘယ္လုိဆုံး ျဖတ္မလဲ၊ ဘယ္လုိ အေထာက္အကူျပဳမဲ့ ယႏၱရားေတြရွိမလဲ စသျဖင့္ပဲပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိ သြားၾကမလဲ။ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူေတြရေအာင္ ဘယ္လုိေဆြးေႏြးၾကမလဲဆုိတဲ့ ညႇိႏႈိင္းရမယ္ဆုိတဲ့အဆင့္က မပါေန ဘူး။

အဲ့လုိ မပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ကြာဟမႈေတြက မ်ားတဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ ဟုိအခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးလုိ႔မရဘူး၊ ဒီအခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးလုိ႔မရဘူးဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိပဲ လုပ္ငန္းစဥ္က ရပ္တန္႔သြားတာေပါ့။ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ကုိ ေထာက္ျပ ၿပီးေတာ့ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖုိ႔ အေျခခံတဲ့ အဆုိျပဳလႊာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အဲ့အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ အဲ့ဒီ အဆင့္(၄)ဆင့္ဆုိတာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ အဲ့ဒီအဆင့္(၄)ဆင့္မွာ ပထမဦးဆုံးမွာက အေရးႀကီးဆုံးအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက အပစ္ အခတ္ရပ္စဲခုိင္မာဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ NCA ထဲမွာ အခန္း(၇)ခန္းရွိေနတယ္ဆုိေပမဲ့ အခန္းတုိင္းမွာလုိလုိ ဥပမာ အခန္း (၁)ဆုိရင္ အေျခခံမူေတြျဖစ္ေပမဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြ မတူၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခမွာ နားလည္မႈေတြ မနည္းျပန္တည္ေဆာက္ရတာရွိပါတယ္။ အခန္း(၃)မွာ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ဳိးေတြဆုိရင္ လက္ မွတ္ေရးထုိးၿပီး (၁၄)ရက္အတြင္းမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္မႉးေတြအၾကားမွာ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္မယ္ဆုိတာရွိေပမဲ့ အခု(၃)ႏွစ္ၾကာၿပီး မေတြ႔ရေသးဘူး။

ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ အခန္း(၄)မွာလည္းပဲ အခန္း (၃)က အလုပ္မျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အခန္း(၄)က ကုိးလုိ႔ကန္႔လန္႔ေတြျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈေတြ ထိခုိက္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခန္း(၆)ဆုိရင္ အခု ထက္ထိ မေဆြးေႏြးႏုိင္ေသးဘူး။ အခန္း(၇)မွာဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ (၃၀)မွာပါတဲ့ SSR/ DDR ဆုိတဲ့ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆုိတာ ဒါေပမဲ့ အခုက အဲ့ဒီဟာေတြ မေရာက္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ DDR လုိ႔ပဲ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကိစၥေတြ တြန္းလွန္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခန္း (၅) ဆုိရင္လည္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ခုဏကေျပာတဲ့ ဟုိအခ်က္ေဆြးေႏြးလုိ႔ မရဘူး။ ဒီအခ်က္ေဆြးေႏြး လုိ႔ မရဘူးဆုိတဲ့ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံရတာေပါ့။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြ အကုန္လုံးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ အဓိက ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး ခ်မွတ္သင့္လဲ၊ ဘယ္လုိ သႏၶိဌာန္မ်ဳိး ခ်မွတ္သင့္သလဲဆုိတဲ့အပုိင္း တစ္ပုိင္းရွိမယ္။ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္၊ စတုတၳအဆင့္က်ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ကုိ သြားတဲ့ေနရာမွာ အဲ့အဆင့္ (၃)ဆင့္နဲ႔သြားမယ္။ အဲ့အဆင့္ ေတြက ဘာလဲဆုိေတ့ာ ပထမဦးဆုံး က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ေတြကုိ ပုိၿပီး အားေကာင္းခုိင္မာဖုိ႔ ဗဟုိအစုိးရအတြက္ လည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္ေလာက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္သ႐ုပ္လည္း ပုံေဖာ္လာႏုိင္ေလာက္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ပထမဦးဆံုံးအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာရွိတယ္။

ဒုတိယအဆင့္က်ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ပုိခုိင္မာလာေစၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ Principle ေတြကုိ ပုိၿပီး လက္ခံလာႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အစပ်ဳိးသြားႏုိင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေလးရွိမယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္က ပုိၿပီးေတာ့ ဗဟုိအစုိးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပုိင္းနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းတဲ့အပုိင္းမွာ ဘယ္လုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အေျခခံတဲ့ လုံၿခဳံေရးစနစ္ပဲေခၚေခၚ၊ ျပည္ေထာင္စု လုံၿခဳံေရးစနစ္ပဲေခၚေခၚ အဲ့ဒီကိစၥေတြမွာ ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားမဲ့ပုံစံမ်ဳိးက်ေနာ္တုိ႔ အဆုိျပဳထားတာ ရွိပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ ဒီလုိ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါတဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္ အခြင့္အေရးနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြ ရွိမလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ေနရာတုိင္းမွာရွိပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ပထမဦးဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘာ ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိ ေတာင္းဆုိရတာလဲဆုိတာကုိေပါ့။ အမွန္တကယ္က ဒီကိစၥက ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ NCA အရ နားလည္မႈ ကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ျပန္ၿပီးညႇိႏႈိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့လုိ အေနအ ထားေတြမွာမရွိဘဲနဲ႔ မတူညီတဲ့ အပုိင္းကေနပဲ NCA ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကြာဟမႈေတြ ပုိပုိႀကီးလာ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြာဟမႈေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔က ခုဏကေျပာသလုိပဲ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔လုိတယ္။

အဲ့ဒီ ေဆြးေႏြးပဲြ အေျခခံရဲ႕ တုိးတက္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ကေတာ့ အစုိးရ၊ တပ္မ ေတာ္တုိ႔ၾကားထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ သူတုိ႔ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္သလဲ၊ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ သံႏၶိဌာန္ဘယ္ေလာက္ထိရွိသလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ က်ေနာ္ တုိ႔ဘက္ကေတာ့ ဒီလုိ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ဳိးလုိခ်င္ပါၿပီးဆုိတာကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ၿပီး။ သူတုိ႔ဘက္က လည္း ဘယ္ေလာက္ထိ ဘယ္လုိ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးလုိခ်င္သလဲဆုိတဲ့အပုိင္းကုိ ပုံေတာ့ေပၚလာမွာျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီအေျခ ခံေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ ဒီလုိသြားမဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခ်င္းမုိင္ EAO ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရလဒ္နဲ႔ ေကာ ဘယ္လုိ ဆက္စပ္မႈရွိလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ သြားမဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ ကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေကအဲန္ယူကေနၿပီးေတာ့ Initiative (ပဏာမေျခလွမ္း) ျပန္ယူၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီလုိမ်ဳိး အဆင့္ (၄)ဆင့္ကုိ ျပန္တင္ျပလုိက္တဲ့အခ်က္မွာ အျခား EAO ေတြရဲ႕ ပါဝင္မႈ ေတြလည္း ရွိလာတာေပါ့ေနာ္။ EAO ေတြၾကားမွာ ညႇိႏႈိင္းမယ္။ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ အေရွ႕ကုိ အတူ ဆက္သြားႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတာေပါ့။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ခ်င္းမုိင္အစည္းအေဝးက EAO ေတြ ၾကားမွာ အဆင့္(၄)ဆင့္ကုိ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ပုိၿပီးေတာ့ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ လည္း ဖြဲ႔ထားတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီအဖြဲ႔ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး ပါဝင္သြားမွာျဖစ္တယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ လက္ရွိသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားမရဆုံးအပုိင္းက ဘယ္အပုိင္းျဖစ္မလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ အားမရဆုံးအပုိင္းက NCA အေပၚမွာ မတူညီစြာပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၿပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အပုိင္းကုိပဲ အားမရဆုံးအပုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ က်ဆုံးသြားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ တိတိပပ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈေတြ အားေကာင္းေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ အခုလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ KNU က တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းထားတာေၾကာင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္စႏုိင္ဖုိ႔ဆိုရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးမွ ျပန္စႏုိင္မွာလဲ။

ပဒုိေစာတာဒုိမူး။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲ့ဒီ အဆင့္(၄)ဆင့္ကုိ ေဆြးေႏြးသြားမယ္။ အဲ့ဒီအဆင့္(၄)ဆင့္က NCA ခုိင္မာေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားေကာင္းေရးကေန စၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ေရာက္ရွိေရးဆုိတဲ့ အဆင့္(၄)ဆင့္ ျဖစ္တဲ့အ တြက္ေၾကာင့္ ဒီအဆင့္ (၄)ဆင့္ကုိ ဘယ္လုိလုပ္ငန္းစဥ္ခ်မလဲဆုိတာ အရင္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေဆြးေႏြးမႈကရ တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ထပ္မံၿပီးေတာ့ သံႏၶိဌာန္ျပဳၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ အဆင့္ တစ္ဆင့္ ရွိပါ့လိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးရင္ အဲ့ဒီအဆင့္အေပၚ အေျခခံၿပီး မူေဘာင္ကုိ ျပန္လည္သုံး သပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ၂၀၂၀ မတုိင္ခင္ ဘယ္လုိသေဘာတူညီမႈရေအာင္ ယူသြားၾကမလဲ၊ ၂၀၂၀ အလြန္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဆက္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ အခုႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့အ ခ်က္ေတြကို ခုဏက ေျပာတဲ့ အဆင့္(၄)ဆင့္မွာရၿပီးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ခုဏကေျပာတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထပ္မံၿပီး ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ လုိအပ္ပါမယ္။ ဒီအခင္းအက်င္းၿပီးသြားရင္ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိပဲ အစုိးရအဆက္ဆက္က ဆက္ၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ UPC က်င္းပဖုိ႔လုိမယ္။ UPC ကေနတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိပုိ႔ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေနတစ္ ဆင့္ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္အစုိးရပဲတက္တက္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီလုိမ်ဳိး အဆင့္(၄)ဆင့္အေျခခံ ကေနသြားမယ္ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ရတာ ပုိအရမ္းကုိ တန္ဖုိးရွိၿပီးေတာ့ အားလုံး ဝမ္းသာႏုိင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအေနအထားကေနတစ္ဆင့္ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။