Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္သြားႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စုစည္းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ KNU ဥကၠဌ တုိက္တြန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္သြားႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စုစည္းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ KNU ဥကၠဌ တုိက္တြန္း

2335

ေမလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အႏွစ္သာရရွိရွိ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စုစည္းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက အပစ္ရပ္ (၁၀)ဖြဲ႔၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ ယမန္ေန႔ (ေမလ ၁၄ ရက္)က စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၁၀)ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္းမ်ား၏ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔အတြက္ ေျပာၾကားသည့္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ယခုလုိ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အႏၱိမပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံး စုစည္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စုစည္းတဲ့ေနရာမွာလည္း စုစည္းမႈက မဟာဗ်ဴဟာက်က် စုစည္းမႈ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါမွ က်ေနာ္တုိ႔ အတြက္ အမွန္တကယ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ စုစည္းမႈ ျဖစ္လာမွာျဖစ္သလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကားမွာလည္း စည္းေႏွာင္အား ရွိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ တိက်ေသခ်ာတဲ့ အေထာက္အကူေပးတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးကုိလည္း ရွာႀကံေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႔ႀကီး အဖြဲ႔ငယ္အေပၚ အေျခခံစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အားလုံး၏ ဘုံအက်ဳိးကုိ ေရွ႕ရႈၿပီး ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ အလုပ္သေဘာယုံၾကည္မႈ(Functional Trust )ကုိ အေျခခံကာ ခုိင္မာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ စုစည္းမႈကုိ စဥ္းစားၾကရန္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစဖုိးက ဆက္လက္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေမလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ အဆုိပါ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ အစီရင္ခံတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ စုဖြဲ႔မႈမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ထံသို႔ စာေရးသား ေပးပို႕ခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ -PPSTအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ညႇိႏႈိင္း တိုင္ပင္ျခင္း ေကာ္မတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥႏွင့္ တစ္ဆို႔ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ကစၿပီး NCA အဖဲြ႔ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-NLDပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရ လက္ထက္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကရာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္း အလဲကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဘဲ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီး တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း ယာယီရပ္ဆုိင္းထားရ သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တစ္ဆုိ႔မႈျဖစ္ေပၚေနသည့္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တရားဝင္ေတြ႔ဆုံမႈႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားၾကမည္ဟူေသာ အျမင္မတူသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚမႈရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္သုံး သပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

အလားတူ အစည္းအေဝး၏ ပထမေန႔အတြက္ PPST၏ ယာယီအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္မွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာဆုိရာတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၄) ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္)၂၁ ရာစုပင္လံု (၃) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထင္သာျမင္သာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားမရရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိေသးျခင္းသည္ အစုအဖြဲ႔အားလံုးက သူ႔မူကိုယ့္မူကို မေလွ်ာ့တမ္း ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ဖက္ေဆြးေႏြးဖက္၏ အာ႐ံုသည္ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥအ တြက္သာ ေရာက္ရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ မတိုင္မီႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ျဖစ္သင့္သည့္အေနအထားကုိ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္က တုိက္တြန္းေျပာ ဆုိထားသည္။

၅ ရက္တာ ျပဳလုပ္မည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုုး-KNU ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး-CNF၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ-KNU/KNLA-PC ၊ ပအိုုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-PNLO၊ ရခိုုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ-ALP ၊ သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS ၊ ဒီမိုုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္-DKBA ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSPႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး-LDU မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔-KIO ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ- KNPP တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕လည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။