Home ရုပ္သံ ထုိင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈအရ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မယ့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ (၉)လ သက္တမ္းတုိးခြင့္ျပဳ

ထုိင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈအရ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မယ့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ (၉)လ သက္တမ္းတုိးခြင့္ျပဳ

259