Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း (RISE) ၏ ဒါရုိက္တာ နန္းျမသီတာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

(RISE) ၏ ဒါရုိက္တာ နန္းျမသီတာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

926

“ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြေတာင္ ရပ္ဖုိ႔ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ဆုိတာ ေဝးေရာေပါ့။”

လက္ရွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿခံဳငံုသံုးသပ္ေျပာဆိုေပးရန္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ (Research Institute for Society and Ecology – RISE) ၏ ဒါရုိက္တာ နန္းျမသီတာကို ေကအုိင္စီ သတင္းေထာက္ စအိုင္ဆူး က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး – လက္ရွိ NCA ကို အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (ျပည္နယ္အဆင့္) မွာ CSOs/ Party/ MPs/ local Govern-ment ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္လုိအေျခအေနရွိပါသလဲ။ ဘယ္လုိပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

အခုသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ယႏၱရားက သူ႔ရဲ႕ Formal Process အရဆုိရင္ ေဒသအလုိက္ လူမ်ဳိးအ လုိက္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အဲ့မွာဆုိရင္ CSO Forum ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပည္နယ္အဆင့္လုိ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေျပာလုိ႔ရ တာက ေဒသအလုိက္က ဘာမွမလုပ္ရေသးဘူး။ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတာင္ မေတြ႔ရေသးဘူး။ ေကာ္မတီလည္း မဖြဲ႔ရေသး ဘူး။ ဘာဆုိ ဘာမွ မစရေသးဘူး။ ပုိၿပီးေတာ့ ဆုိးတာက က်မတုိ႔ ျပည္နယ္အဆင့္လုိ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ အစုိးရကုိ ဦးေဆာင္ဖုိ႔အ တြက္ ေပးထားတယ္။

ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အစုိးရမွာက လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္ေပါ့။ အရင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာ သုံးဆင့္ရွိတယ္။ အေပၚဆုံးမွာ UPCC၊ သူက သမၼတ ဦးေဆာင္တယ္။ UPWC မွာက ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာဆုိရင္ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီဆုိၿပီးရွိတယ္။ အဲ့ဒီ ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တယ္။ ၿပီးရင္ နယ္လုံပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးပါတယ္။ ျပည့္စုံလားဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အခန္းက႑ေတာ့ မပါဘူးေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးလုိ႔ေျပာရင္ ကရင္ ျပည္နယ္မွာက ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးမရွိဘူး။ ျပည္နယ္အဆင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္တာမဟုတ္ေပမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အရ ပုိၿပီးေတာ့မွ ဆုိးလာတာကုိ လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္မွာ Weak Point အေနနဲ႔ျမင္ရတယ္။ ညႇိရတာခက္လာတယ္။

ခုနက ျပည္နယ္အဆင့္ ၃ခုကုိ ဖ်က္လုိက္ၿပီးေတာ့မွ NRPC – အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ တီဆုိၿပီး ျဖစ္လာတာ။ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သမၼတအခန္းက႑မရွိဘူး။ လက္ရွိ Peace Process မွာ။ ပိုၿပီးေတာ့ ဆုိးတာက ျပည္နယ္အဆင့္မွာ အကုန္လုံးက ယႏၱရားမရွိေတာ့ဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အခန္းက႑ မရွိေတာ့ဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ရ မယ္ဆုိရင္ Peace Process ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မသိေတာ့ဘူး။ အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ တက္ခြင့္မရၾကဘူး။ ေရးရာ ဝန္ႀကီးေတြလည္း တက္ခြင့္မရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဆုိရင္ ပုိေတာင္ေဝးေသးတယ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်မတုိ႔ ဒီျပည္နယ္အဆင့္ ေဒသအလုိက္ေပါ့။ ျပည္နယ္အစုိးရ ဦးေဆာင္ရမဲ့ ေဒသအလုိက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ တျခားတုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑မရွိတဲ့အခါမွာ ဘာဆုိဘာမွ မစရေသးဘူးေပါ့။ အဲ့တစ္ခုေတာ့ေတြ႔ရတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာေျပာမယ္ဆုိ ရင္ Peace Process ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္(Mandate)အာဏာရွိမေနဘူး။ အဲ့ဒီဟာကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ CSO၊ ႏုိင္ငံေရးပါ တီေတြက တပုိင္းထားေလး။ သမၼတရဲ႕အခန္းက႑၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑မရွိဘူးဆုိေတာ့ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာ တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လုံ/နယ္ – လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑က ပုိႀကီးမားလာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ JMC – ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွာ သူ ပါေနတယ္ေလ။ Peace Process ကုိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီးက ပုိကုိင္တြယ္လာသလုိျဖစ္တယ္။

အခု Public Consultation (လူထုသေဘာထားရယူမႈ) တုိ႔လုိမ်ဳိး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတုိ႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးကေနၿပီးေတာ့မွ စာထုတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒါကုိ မလုပ္ဖုိ႔ တားျမစ္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ တကယ့္မူရင္းအနစ္သာရျဖစ္တဲ့ နဂုိရည္မွန္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆုိေတာ့ သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္အခန္းက႑ မပါလာတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္ဆီေရာက္လဲ။ ေနာက္ၿပီး ၾကားကာလကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑မွ မရွိဘဲ။ ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ မရွိလာတဲ့အခါမွာ ၾကားကာလလုိမ်ဳိး ခုန IDP လုိ ကိစၥမ်ဳိးတုိ႔လုိမ်ဳိး စကားေျပာရတာ ခက္လာတယ္။

ေမး – ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုအေပးအယူ ညွိႏိႈင္းခ်က္မ်ိဳးေတြ လိုအပ္ ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

Political Dialogue က ပညာရွင္ေတြ ေျပာတာကေတာ့ compromise (အေပးအယူလုပ္ျခင္း)ေပါ့။ compromise လုိ႔ေျပာေပမဲ့ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံကုိျပန္ၾကည့္ရမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူနဲ႔ ဘယ္သူက အေပးအယူလဲေပါ့။ အစုိးရရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္၊ EAO(တုိင္းရင္သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း)ေတြရဲ႕ အေပးအယူလားေပါ့။ ဒါဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္လဲေပါ့။ က်မတုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဘယ္က ဆင္းသက္လာသလဲေပါ့။ တကယ္လုိ႔ အေပးအယူလုိ႔ေျပာရင္ က်မ ျမင္တာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲလုိ႔ျမင္တယ္။ ဆုိေတာ့ Inclusiveness မျဖစ္ဘူးေပါ့။

ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ Concept ကုိျပန္ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံက လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာေလး။ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာက ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိး။ ျပည္သူကုိ ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူက ယုံၾကည္ၿပီး ျပည္သူက ေက်နပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက ဒီႏုိင္ငံမွာမျဖစ္ခဲ့လုိ႔ က်မတုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တာ။ ျပႆနာက အဲ့ဒါျဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵကုိမထင္ဟပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူကုိ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြကလည္း ယုံၾကည္ထုိက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒ မဟုတ္လုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တာ။ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း တန္းတူမဟုတ္လုိ႔ သူတုိ႔လည္း မယုံၾကည္လုိ႔ ဒီဟာ ျဖစ္ခဲ့တာေလးေနာ္။ ၂၀၀၈မွာကလည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက ျပည္သူကေန ဆင္းသက္လာရမယ္လုိ႔ ေရးထားတာကုိး။ အခုသြားေနတဲ့ Peace Process က အမ်ားသေဘာဆႏၵနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိျပန္လည္တည္ေဆာက္မလဲေပါ့။ လူ႔ေဘာင္ရဲ႕ က႑အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္းက ေဆြးေႏြးတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ သူက လုပ္မွာကို။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္နဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔အညီလုိ႔ဆုိရင္ ဘယ္သူက ေဆြးေႏြးမလဲ က႑အစိတ္အပုိင္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြး ေႏြးၾကမွာလား။ ဘယ္လုိေဆြးေႏြးမလဲ။ ဒီႏုိင္ငံကုိ အမ်ားသေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ ဘယ္လုိျပန္လည္ထူေထာင္မလဲ။ ဒါဆုိရင္ ဖယ္ထားျခင္းခံရတဲ့ လူ႔ေဘာင္အတြင္းမွာၾကားရေလ့မရွိတဲ့ အုပ္စုေတြရွိတယ္၊ ေဒသေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အသံေတြကုိ ဒီႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွာ က်မတုိ႔ ဘယ္လုိပါဝင္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးမလဲ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ျပန္မူတည္တယ္လုိ႔ထင္ တယ္။ အေပးအယူကဆုိေတာ့ လမ္းဖြင့္ေပးလဲ All inclusive(လူတိုင္းပါ၀င္မႈ) မပါပဲနဲ႔ ဒီရဲ႕ ၾကားခြင့္မရတဲ့ အုပ္စုေတြရဲ႕ အသံေတြမပါဘဲနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကုိ က်မတုိ႔ တည္ေဆာက္လုိ႔ရပါ့မလားေပါ့။

ေမး – 2018 အတြင္း Peace Process ရဲ႕ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို KNU ယာယီရပ္ထားတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိသြားတဲ့အခါမွာ Review (ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ)ေတြလည္းလုပ္ဖုိ႔လုိတာကုိ။ သူတုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ Review လုပ္ရဲ႕လားေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အေျခခံမူ ၁၁ခ်က္လုိ႔ေျပာတယ္။ အဲ့အေျခခံမူ ၁၁ခ်က္က အဲ့ဒီမူအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရဲ႕လား။ အဲ့ဒါကုိ ျပန္သုံးသပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီးလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ တယ္။ အခုသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္က ျပည္သူပါဝင္မႈ အရမ္းနည္းတယ္။ ေအာက္ေျခမွာေတာင္မွ Public consultation တုိ႔မွာ ျပည္သူနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြ႔ဆုံႏုိင္တဲ့ အခင္းအက်င္းက မရေနဘူး။ အဲ့ဒီအေပၚမွာလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့မွ စဥ္းစားသုံး သပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ တကယ္ကုိ အမ်ားသေဘာဆႏၵနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရဲ႕လားေပါ့။ KNU ယာယီရပ္ ဆုိင္းတာ Ten plus ten ေနာက္ပုိင္းမွာေလးေနာ္။ Ten plus ten မွာ ဆုံးျဖတ္လုိက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ဘာေတြလဲ က်မလည္း လုိက္ရွာၾကည့္တာ မေတြ႔ဘူး။

ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ ၾကားသေလာက္က (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူတြဲေကာ္မတီ)UPDJC Working commi-ttee ကေနၿပီးေတာ့ အထက္ေအာက္ ပုံစံမ်ဳိးျပန္ဆင္းဖုိ႔အတြက္ အဲ့ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါတယ္လုိ႔ က်မတုိ႔ၾကားတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဲ့လုိ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔ ဒီရဲ႕ေအာက္ေျချပည္သူေတြ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြမပါဘဲနဲ႔ က်မတုိ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္ UPDJC(ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူတြဲေကာ္မတီ)ရဲ႕ ယႏၱရားတည္ေဆာက္မႈမွာ လူ ၅၀ထက္မပုိဘူး။ အဓိက က ေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ သူက ၃၀နဲ႔အရန္အေနနဲ႔ဆုိရင္ ၅၀ေလာက္ေပါ့။ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးအရာကုိ အဓိက လူ ၃၀နဲ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာ က အဆင္ေျပပါ့မလားေပါ့။ EAO ဘက္ကလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ပမ္းလာၿပီေလးေနာ္။ သြားရင္း သြားရင္းနဲ႔ ျပန္မသုံးသပ္ႏုိင္ ဘူး။ မူေဘာင္ကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ယႏၱရားမွာလည္း ကေန႔အထိ တိတိပပ ဘယ္လုိဆံုးျဖတ္မွ ဒီ UPC မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆုိတဲ့ အမ်ားသေဘာဆႏၵနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မရေနဘူး။ အဲ့ဒါမရဘဲနဲ႔ UPC က ေတာက္ေလွ်ာက္ သြားေနတယ္။ အဲ့မွာ အစာမေၾကဘဲနဲ႔ ၃၇ခ်က္က်လာတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒရြတ္တုိက္ၿပီးဆက္သြားတယ္။ အဲ့လုိသြားရင္းနဲ႔ပဲ ေနာက္ထပ္ ၁၄ခ်က္က အစာမေၾကပဲနဲ႔ ထပ္က်လာတယ္။

အဲ့မွာ ေကအဲန္ယူက နည္းနည္း Alert သတိဝင္လာတယ္။ အဲ့ကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ေပါ့။ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ တယ္။ သူတုိ႔သြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ နည္းနည္းၿငိမ္သြားတယ္။ ဒရြတ္ တိုိက္မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ျပည္သူ႔အသံေတြကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြက နည္းနည္းေလး ျပန္နားေထာင္လာတယ္။
ေနာက္ၿပီး ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္မဲ့အခ်ိန္ပုိရလာမယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ သူတုိ႔ အဖြဲ႔အ စည္းအတြင္းမွာေကာ အဖြဲ႔အစည္းအျပင္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုထဲမွာေကာ တျခားေသာ ပညာရွင္ေတြၾကားမွာေပါ့ ျပန္ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ပုိရလာၿပီးေတာ့မွ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ေလးေလးနက္နက္ ဘယ္လုိ ေနာက္တစ္ဆင့္ကုိ ဆက္သြားမ လဲ review လုပ္ၿပီး ဘယ္လုိ reform လုပ္မလဲဆုိတဲ့အေျခအေနအေပၚမွာေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ ျပန္စဥ္းစားေနတဲ့ အခ်ိန္ရ သြားတယ္လုိ႔ေတာ့ က်မျမင္တယ္။

ေမး – အခုက အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈေတြနဲ႔ သြားေနတဲ့အေျခအေနအရေကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က အေျပာင္းအလဲေတြ ထပ္ရွိလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္သလား။ ဘယ္လုိ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲ။

အလြတ္သေဘာလုိ႔ေျပာရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိဖုိ႔လုိသလုိ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အခင္းအက်င္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ဘယ္ေလာက္အထိ စကားေျပာလုိ႔ရမလဲ၊ ရင္ဖြင့္ခြင့္ရမလဲ။ အဆင္မေျပတာကုိ ေျပာလုိ႔ရမလဲ။ အရမ္းႀကီး တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ႀကီးမရွိတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေတ႔ြဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ နဖူးတုိက္ ဒူးတုိက္အဲ့လုိ ဟုတ္ရဲ႕လားေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အရင္ ဦးေအာင္မင္း လက္ထက္ကဆုိ သူကုိယ္တုိင္လုိက္ေတြ႔တယ္။ အဆင္မေျပရင္ သူကိုယ္တုိင္ေမးတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာခြင့္ရွိတယ္။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း၊ ညစာစားရင္းနဲ႔ ေျပာခြင့္ရတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြ ရွိတဲ့ ေတာထဲေန ရာေတြအထိ သြားၿပီးေတာ့မွ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔လဲ အဲ့ဒါကုိ နားလည္ေအာင္ သူႀကဳိးစားတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု NLD အစုိးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေကာ NRPCဘက္ျခမ္းေကာ တပ္ဘက္ျခမ္းေကာ ေတြ႔တဲ့ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈက အလြတ္သေဘာ မဆန္ဘူးလုိ႔ျမင္တယ္။ စိတ္လုံၿခဳံၿပီးေတာ့မွ တကယ္ကုိ ေႏြးေထြးတဲ့ ရင္ဖြင့္ၿပီးေတာ့မွ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္လုိ႔ရတဲ့ အခင္းအက်င္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ေတာ့ က်မအဲ့လုိျမင္တယ္။ ဆုိးလားဆုိေတာ့လည္း အခင္းအက်င္းကေတာ့ ဆုိးတယ္ေပါ့။ အေကာင္းဘက္ျခမ္းက ျပန္ၾကည့္တယ္ဆုိရင္ ျဖစ္စဥ္က ဆက္ရွိေနေသးတယ္။ စကားေျပာလုိ႔ရေသးတယ္ေပါ့။

ေမး – KNU အၾကားမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနတာေပါ့။ အခုဆုိရင္ အဖြဲ႔တြင္း ဟန္ခ်က္ညီညီ သြားေနၿပီးလုိ႔ ယူဆသလား။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္သြားတာလဲ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ယႏၱရား (Technical Support Mechanism) ရွိေနလုိ႔ အားေကာင္းခဲ့လုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ က်မတုိ႔သြားခဲ့တယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ CSO ဖုိရမ္မွာပဲ ေျပာေျပာ Technical Support Mechanism ဘယ္ေလာက္အားေကာင္းလဲေပါ့။ အဲ့လုိမ်ဳိးပဲ KNU ၾကားမွာလည္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအထဲမွာလည္း Technical Support Mechanism ဘယ္ေလာက္အားေကာင္းလဲ။ အထူးသျဖင့္ Communication ေပါ့။

အေရွ႕က သြားေနတယ္။ အေနာက္ကသူေတြက ဘာသတင္းအခ်က္အလက္မွမရဘူး။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆုံးျဖတ္ လုိက္တာလဲဆုိတဲ့ နားလည္မႈေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါ့။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေက်အလည္မရွိေနရင္ေတာ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတာ့ ရွိမွာပဲ။ သြားေနတဲ့အရွိန္က တအားျမန္တယ္ေလး။ ေန႔တုိင္းနီးပါး ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းတုိ႔က အစည္းအ ေဝးေတြရွိေနတာ။ လုံးဝ မအားၾကဘူးေပါ့။ ေကအဲန္ယူ ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အၿမဲတမ္းအစည္းအေဝး အစည္းအေဝးျဖစ္ေနတာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရေနဘူးေပါ့။ သူတုိ႔အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားေတာင္ ေတြ႔ခြင့္မရေနဘူး။ အခုသူတုိ႔ ယာယီရပ္ဆုိင္းတဲ့အေပၚမွာ အဖြဲ႔တြင္းဟန္ခ်က္ညီညီ သြားႏုိင္ဖုိ႔က သူတုိ႔အခ်ိန္ရသြားတယ္လိ႔ုေတာ့ ျမင္တယ္။

ေမး – NCA လမ္းေၾကာင္းမွာ မူေဘာင္အခ်ဳိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကရွိပါတယ္၊ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္ကုိ အဓိကျပင္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာထိ ျပဳျပင္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ ယူဆသလဲ။

က်မအေနနဲ႔က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုံးမွာပါမေနေတာ့ ပြဲၾကည့္ပရိႆတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ မူေဘာင္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမလဲဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ခက္ခဲတယ္။ NCA မွာက်မတုိ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ NCA ရဲ႕ အေျခခံမူမွာ ပထမဆုံး အေျခ ခံမူ (၁)မွာ အပစ္ရပ္ဖုိ႔ပါတယ္။ တကယ္ပဲ တပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္ဖုိ႔ ဒီကေန႔အထိ ဘာလုိ႔ မေၾကျငာေသးတာလဲ။ အဲ့ဒီအေျခခံမူ ရဲ႕ ပထမအဆင့္ကုိ မစႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မသြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။

အေျခခံမူ (ခ)မွာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအ ဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ ဦးစြာေဆာင္ ရြက္ရန္လုိ႔ပါတယ္။ အဲ့မွာမွ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ဆုိေတာ့ တကယ္တမ္း EAO ဘက္ျခမ္းက တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ကုိ လက္ခံတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိတပ္မေတာ္မ်ဳိးလည္း ဆုိတာကုိပဲ ေမးခြန္ျပန္ထုတ္ၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ေနာက္ခံသမုိင္း ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား အမ်ဳိးသားလကၡဏာ မတူကြဲျပားမႈေတြကုိ လက္ခံအသိအ မွတ္ျပဳၿပီးေတာ့မွ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဘာသာေပါင္းစုံတုိ႔နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လကၡဏာတစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံသားအား လုံး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိၿပီး အေျခခံမူမွာပါတယ္။ တကယ္ပဲ အဲ့ေလာက္ထိကုိ ဖြင့္ေပးရဲ႕လား။ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေတာင္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြ မေပးဘူး။ စကားေျပာခြင့္ေတြ မေပးဘူး။ NCA ထဲမွာပါတဲ့ အဲ့လုိအေျခခံမူေတြကုိပဲ လုိက္နာပါအုံးေပါ့ေနာ္။

ေမး – အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (ျပည္နယ္အဆင့္) JMC State level အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန ဘယ္လုိရွိတယ္လို႔ ထင္မိပါသလဲ။

JMC အေနနဲ႔က အတြင္းေရးကိစၥေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ က်မတုိ႔လည္း မသိရဘူး။ Public consultation ေတြမွာ ထုတ္ ေျပာေနတာေတြကုိလည္း က်မတုိ႔ မၾကားေနရဘူး။ အထူးသျဖင့္ JMC State Level အေနနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္တာတုိ႔၊ ျပည္သူ နဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့မွ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ဳိးေတြ၊ JMC လုပ္ငန္းေတြ ခ်ျပတာတုိ႔ အဲ့ဒါေတာ့ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယဘုယ် ၿခဳံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူက စိတ္ဝင္စားမႈ တအား အားနည္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ JMC ရဲ႕ အႏွစ္သာရက ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းတာကုိ ခုိင္မာဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အပစ္က ရပ္လား၊ မရပ္လား ဘယ္သူက စည္းကမ္းေဖာက္လဲဆုိတာ စစ္ေရး ဆုိင္ရာ လုိက္နာရမဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့။ အပစ္ရပ္တာကုိ ခုိင္မာဖုိ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ယႏၱရားျဖစ္တဲ့အတြက္ အပစ္ရပ္တာခုိင္မာဖုိ႔ဆုိရင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို အားေပးရမဲ့ ယႏၱရားျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ ပါဝင္မႈကုိလည္း တံခါးဖြင့္ႏုိင္သေလာက္ဖြင့္ေပးရမဲ့ တာဝန္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိတာက JMC ရဲ႕ အခန္းက႑က အဲ့ေလာက္ဟုတ္ရဲ႕လားေပါ့။

ေမး – တပ္မေတာ္မွ ခြဲမထြက္ရနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူခ်က္ ေတာင္းခံတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ၊ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာပါတယ္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ NCA အခန္း (၁)မွာပါတဲ့ အေျခခံမူ ၁၁ခ်က္အတုိင္း လုိက္နာဖုိ႔။ NCA ပါ လမ္းျပေျမပုံအတုိင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ တုိ႔တာဝန္အေရး သုံးပါး၊ ေလာကပါလာ ၃ပါး ဒါေတြသူေျပာတယ္။ ခြဲမထြက္ရနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ကိစၥလည္း သူေျပာတယ္။ က်မတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚတုန္းက ျပည္နယ္အဆင့္မွာ အေျခခံမူ (၅)ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ မူ (၈)ခ်က္ရွိတယ္။ မူ (၈)ခ်က္ရဲ႕ ပထမဆုံးမူက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရ မူပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္က တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္လည္းပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်ံမႈန္း ျပန္ထုတ္တဲ့ စာမွာက သူက (၄)ခ်က္ကုိ လက္ခံၿပီး က်န္ (၄)ခ်က္ကုိ လက္မခံ ဘူးေပါ့။ အဲ့မွာ (၄)ခ်က္ကုိ လက္ခံေတာ့ (၁)(၂)(၃)(၄)မွာ (၁)က ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ရက ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာမွ ဘယ္လုိဘာညာက တစ္မ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ NCA ထုိးဖုိ႔ ဖိတ္ကတည္းက ပါတဲ့ (၅)ခ်က္(၈)ခ်က္က လက္ခံလုိ႔ ဝင္တာလားေပါ့။

ေမး – ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာဆုိတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။

ျဖစ္မွမျဖစ္ႏုိင္တာေလးေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မသိတဲ့သူကိုသြားေမးရင္သိႏုိင္တာပဲ။ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြေတာင္ ရပ္ဖုိ႔ေတာင္ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔ဆုိတာေဝးေရာေပါ့။ က်မက အခု ၂၀၂၀မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတာထက္ ၂၀၂၀မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။

ေမး – ျမန္မာ့ၿငိမ္ခ်မ္းေရးမွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပါဝင္မႈအခန္းက႑ အေျခအေနကုိ ဘယ္လုိသုံးသပ္မိပါသလဲ။ ကရင္ျပည္နယ္ အေပၚ ဘယ္လုိသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါသလဲ။

သက္ေသထုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြေပါ့။ က်မအေနနဲ႔က သူတုိ႔ေတြကုိ ဘာေမးခြန္းမွ မထုတ္ဘူးလားေပါ့။ NCA Deadlock ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ။ ထုတ္ရင္လည္းထုတ္မွာေပါ့ေနာ္။ က်မတုိ႔ မသိတာလည္းျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ NCA ကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာ က်မတုိ႔ ျပန္ၾကားမိတာက NCA က ေထာင္ေခ်ာက္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဘာကုိျပန္ၿပီး သုံးသပ္လဲဆုိရင္ ၁၉၉၄မွာ ကခ်င္ေတြ က လက္မွတ္ထုိးတယ္။ ၁၉၉၅မွာ ေက်ာက္စိမ္းဥပေဒထြက္တယ္။ ေက်ာက္စိမ္းဥပေဒထုတ္လုိက္ေတာ့ မၾကာဘူး ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ကုန္သြားတယ္။ အရင္တုန္းက အစုိးရဘက္ျခမ္းက ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ KIO/KIA မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရတယ္၊ ညႇိႏႈိင္းရတယ္။ ၁၉၉၅ေနာက္မွာေတာ့ ညႇိႏႈိင္းစရာမလုိေတာ့ဘူး။ ေနျပည္ေတာ္မွာသြားၿပီးေတာ့ တရုတ္ေတြက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ စိတ္ႀကဳိက္တူးလုိ႔ရသြားၿပီး။

အဲ့မွာတုိင္းရင္းသား EAO ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အရမ္းက်တယ္။ အဲ့လုိ Bilateral ထုိးျခင္းသည္ အေနာက္အုပ္စု ေပါ့ေနာ္။ ႏုိင္ငံတကာက သူက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ဂရုစုိက္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ Legal Agreement ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးရင္ ၿပီးၿပီးဆုိတဲ့ ပုံရိပ္ကုိ ဖမ္းတယ္။ အဲ့အတုိင္းပဲ NCA ထုိးၿပီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံေတြ ညံလာတာက ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ကုိ သိမ္းခြင့္ေပးလုိက္တဲ့ ဥပေဒလုိ႔ သူတုိ႔က ေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကာဆီႏုိဥပေဒ ဒါေတြကလည္း တုိင္းရင္းသားေဒသ ေတြမွာပဲရွိေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ကရင္ျပည္နယ္မွာေရာက္ေနၿပီး တရုတ္ေတြ။

ဒီဥပေဒေတြကုိ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အသံမပါဘဲနဲ႔ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီးေတာ့ လုပ္လုိက္တာျဖစ္တယ္။ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ထုိးလုိက္တာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ ဆုံးရႈံးလုိက္တာပဲ။ အခုဆုိရင္ ဝင္လာၿပီး Free Trade Zone ေတြ။ ဆုိေတာ့ UPC က သေဘာတူလုိက္တဲ့ (၅၁)ခ်က္ကုိေတာင္မွ လုိက္နာမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ မလုပ္သင့္ဘူး။ သက္ေသ ႏုိင္ငံေတြကေကာ သူကုိယ္တုိင္ သက္ေသထုိးထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ သူကုိယ္တုိင္ေတာင္မွ တန္ဖုိးမထားဘူး၊ အေလးမထားဘူး အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ စီးပြားေရးလာလုပ္တယ္။ အစုိးရနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ၿပီးေရာဆုိတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္တယ္။ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ က်မတုိ႔က ေမးခြန္းျပန္ထုတ္စရာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကရင္မွာေတာ့ ကာစီႏုိဥပေဒအရ တရုတ္ေတြ ဝင္လာတယ္။ ကုန္စည္ေတြလည္း ဒလေဟာ ဝင္လာတယ္။ က်မတုိ႔က ျပန္ပုိ႔ရတာမ်ဳိးေတာ့ သိပ္မရွိဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မသိလုိက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ထိရွိေနမလဲဆုိတာေတာင္ မသိဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိမေနဘူး။

ေမး – ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားေနၾကတယ္ဆုိတဲ့အေပၚ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ထုိးထားသူ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ Road Map က လမ္းေၾကာင္း ကြာျခားမႈရွိသလား။ ဘယ္လုိျမင္သလဲ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္နဲ႔အညီ သြားမယ္လုိ႔ေတာ့ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သြား ေနတဲ့ မူေဘာင္ကုိက NCA အေပၚကုိက အခုက အဓိပၸာယ္ျပန္ဖြင့္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဟုိအရင္ NCA ထုိး၊ မထုိးခင္ကတည္းကိုက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈေတြက ဒီကေန႔အထိ အစာမေၾကတာေတြ အခုထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလာတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အေပၚမွာ က်မ သတိထားမိတဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ရွိတယ္။ အဲ့ဒါက ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ မန္းထိန္ဝင္စိန္ေျပာတဲ့ဟာေပါ့။ က်မတုိ႔ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ နင္းၿပီးေတာ့မွ ကစားျခင္းခံရတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္အားေကာင္းၿပီးေတာ့မွ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ ျဖစ္လာတယ္။

အခုလည္း ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုေျပာလာတဲ့ ‘ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္’ ေျပာလာေတာ့ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဒီမုိ ကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္းသြားေနတဲ့ အေျခအေနအရလည္း မယုံမ ၾကည္ေတြ သံသယေတြျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး Deadlock ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအေပၚမွာ တုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ တည္ေဆာက္မလဲဆုိတာ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ သြားဖုိ႔လုိတယ္။ Road Map ကလည္း တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ (၆)ခ်က္၊ NCA မွာက (၇)ခ်က္။ NLD အစုိးရက အရင္က သူတုိ႔ ထုတ္ထားတဲ့ (၇)ခ်က္ရွိတယ္။ ‘ဝ’ ကလည္း ၂၁ပင္လုံမွာ ႏုိင္ငံေရးကို ဒီလုိ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး သူ (၁၅)ခ်က္ တင္လာတယ္။ UNFC ကလည္း သူတင္ထားတဲ့ (၉)ခ်က္ရွိတယ္။ ၈ခ်က္ေတာ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္မွတ္ထုိးတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ သေဘာတူတဲ့ဟာေတာ့ ပါလာတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ဘုံသေဘာထားတစ္ခု ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိတယ္။

ေမး – ေဒသတြင္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအစဥ္အေပၚ နားလည္သိရွိမႈ၊ ပါဝင္ပံ့ပုိးမႈအတုိင္းအတာ ဘယ္လုိရွိ တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ႏုိင္မလဲ။ ဘာေတြ လိုအပ္မလဲ။

နားလည္သိရွိဖုိ႔က သတင္းရမွလည္း နားလည္မွာေလးေနာ္။ သတင္းအရင္းအျမစ္ ဘယ္လဲေပါ့။ Public Relationship ေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ TV တိ႔ု ေရဒီယုိတုိ႔ အမ်ားႀကီးပဲ အစုိးရအေနနဲ႔ လုပ္လုိ႔ရ တာေတြက။ လႊင့္လားေပါ့။ TV မွာ ေနာက္ဆုံး အခန္းဆက္ေတြအေနနဲ႔လုပ္လုိ႔ရတယ္။ သူတုိ႔ တကယ္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္ဆုိရင္ ျပည္သူက အဲ့ဒါမွ သိမွာေလး။ ၿပီးေတာ့ ဘာေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲလုပ္ဖုိ႔လုိလဲ ဘာေၾကာင့္ NCA ထုိးဖုိ႔လုိလဲ ဆုိတဲ့ Concept သေဘာတရား အေပၚမွာျပည္သူက နားလည္မွ Process ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာနားလည္မယ္။ Concept မရွိပဲနဲ႔ Process ကုိ မသိဘူး၊ Process မရွိပဲနဲ႔ Program တုိ႔ Project တို႔ Implementation – အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး။

ျပည္သူ သန္း ၅၀ေက်ာ္မွာ နားလည္တဲ့ျပည္သူ နည္းနည္းပဲနဲ႔ က်မတုိ႔ ဒီႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိမွ သြားလုိ႔မရဘူး။ တကယ္ တမ္း ဒီႏုိင္ငံမွာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ အစုိးရက ဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိ ျပည္သူေတြ သိေအာင္လုပ္ေပး သလဲေပါ့။ လူမႈကြန္ယက္ေလးတစ္ခုနဲ႔ေတာ့ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒါေတြကုိ သုံးမတတ္တဲ့ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတယ္။ MRTV တုိ႔၊ SKY NET ေတြမွာ လႊင့္ေပးလုိ႔ရတယ္။ Community Radio ေတြ ဖြင့္ေပးလုိ႔ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္သိရွိနားလည္သ လဲဆုိရင္ က်မတုိ႔ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္လုိတာ ဘယ္ေလာက္ထိ သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးသလဲ။

လူမႈေရးရာသုေတသနအဖြဲ႔(RISE- Research Institute for Society and Ecology )သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ နန္းျမသီတာဦးေဆာင္၍ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လူမႈေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ခ်ိန္ညႇိေပါင္းစည္းမႈ(Social Change and Reconciliation)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ (Peace Process)၊ တရားမွ်တမႈ(Justice)၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး(Rule of Law) ႏွင့္ ေရရွည္တည္တန္႔ ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈ (Sustainable Development) စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖားအံၿမဳိ႕တြင္ အေျခစုိက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။