Home ရုပ္သံ KNLA-ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဗဟိုေဆးဌာနက၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသမႈ လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေန

KNLA-ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဗဟိုေဆးဌာနက၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသမႈ လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေန

257