Home ရုပ္သံ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပညာေရးေပါင္းကူးတံတား(MJBE)အဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေလ့လာတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပညာေရးေပါင္းကူးတံတား(MJBE)အဖြဲ႔ကဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေလ့လာတဲ့ ပညာေရးဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

232