Home ရုပ္သံ ေက်ာင္းသားလူငယ္ၾကားမွာ ခင္မင္မႈနဲ႔ အသိပညာဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံခရုိင္မွာ ေႏြရာသီသင္တန္းတစ္ခုကုိ ဧၿပီလ တစ္လလံုး ဖြင့္လွစ္ေပး

ေက်ာင္းသားလူငယ္ၾကားမွာ ခင္မင္မႈနဲ႔ အသိပညာဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံခရုိင္မွာ ေႏြရာသီသင္တန္းတစ္ခုကုိ ဧၿပီလ တစ္လလံုး ဖြင့္လွစ္ေပး

236