Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ေကအဲန္ယူ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း (အပုိင္း ၂)

ေကအဲန္ယူ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း (အပုိင္း ၂)

1356

“ေကာ္သူးေလရဲ႕ တရားစီရင္ေရးက လက္ခံယုံၾကည္မႈမ်ားတယ္။ က်မတုိ႔ အခ်ိန္ကုိ အလဟသ မျဖဳန္းပစ္ ဘူး။ က်မတုိ႔ လာဘ္စားမႈမရွိဘူး။”

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး လက္ေအာက္ခံ ဌာန ၁၄ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားေရး ဌာန၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအဆင့္ဆင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ လတ္တေလာ တရားစီရင္မႈတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္ အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဗဟုိတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ပဒုိေနာ္ၿမိဳင္ဖုိးကို ေကအုိင္စီမွ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆုံေမးထားသည္။

ေမး။ ။ ေကအဲန္ယူ တရားေရးဌာနရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပုံက ဘယ္လုိရွိၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။

ပဒုိေနာ္ၿမိဳင္ဖုိး ။ ။ က်မတုိ႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ တရားေရးဆုိင္ရာ ဖဲြ႔စည္းထားပုံက အဆင့္ ၄ ဆင့္ ရွိပါတယ္။ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုုိင္အဆင့္နဲ႔ ဗဟုိအဆင့္အထိေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ ေက်းရြာအဆင့္ တရားစီရင္ေရးမွာ ေငြသားဆုိရင္ ျမန္မာေငြနဲ႔ က်ပ္ ၅ ေသာင္းအထိပဲ ဆုံးျဖတ္လုိ႔ရတယ္။ ၅ ေသာင္းအထက္ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ေက်းရြာအဆင့္ ရြာသူႀကီးက စီရင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကုိ တက္ရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ဆုိလည္းပဲ အဲလုိပါပဲ။ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ တရားသူႀကီးေတြ တရားစီရင္တဲ့အခါမွာ တရားခံက ဘယ္လုိ ျပစ္မႈမ်ဳိးကုိ က်ဴးလြန္သလဲ။ ေထာင္က်မယ္ဆုိရင္လည္းဘဲ ၃ ႏွစ္ထက္ မပုိေစရဘူး။
ဒီျပစ္မႈက လူသတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ လူသတ္မႈဆုိတာ အနည္းဆုံး ၁ဝ ႏွစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၁ဝ ႏွစ္အထိေတာ့ သူတုိ႔ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာမရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ခရုိင္အဆင့္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္သြားရမယ္။ အဲဒါက ၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒီလုိပဲ ခရုိင္အဆင့္မွာဆုိလည္း ေသဒဏ္အထိ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ ဒီလူက ေသသင့္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ျမင္တယ္။ သတ္ကုိသတ္ရေတာ့မယ္ဆုိေသာ္လည္း ဘဲ ဗဟုိ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရမယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးမွသာ သူတုိ႔သတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ခရုိင္အဆင့္ တရားစီရင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိအဆင့္မွာက်ေတာ့ ေသဒဏ္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေသဒဏ္က်ခံရတဲ့သူဘက္က ေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ က်မတုိ႔ေကအဲန္ယူ ဥကၠ႒ႀကီးဆီကုိ အသနားခံလုိ႔ရတယ္။ ေကအဲန္ယူ ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕တာဝန္ကေတာ့ ဒီအမႈအေပၚမွာ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏုိင္တယ္။ ဥပမာ ေသဒဏ္ကေန တသက္တကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္အထိ ျပန္ထားရတယ္။ အသက္မေသရဘူးေပါ့။ တသက္တကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခံရတယ္။ ေသဒဏ္ကေန လြတ္ေျမာက္သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ဥကၠ႒ႀကီးက လုပ္ႏုိင္တယ္။

ေမး။ ။ တရားစီရင္မႈကုိ ေရးသားခ်မွတ္တဲ့အပုိင္းမွာျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ဆုံးျဖတ္တဲ့ အဆင့္အထိ ျဖစ္ေစ အရင္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာရွိသလဲ။

ပဒုိေနာ္ၿမိဳင္ဖုိး ။ ။ အစုိးရနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်မတုိ႔ဆီကုိ ဝင္လာၿပီး စာေရးသားေပးပုိ႔တာတုိ႔၊ က်မတုိ႔ကုိ ခါးခါးသီးသီး မေျပာေသာ္ လည္းဘဲ က်မတုိ႔ ကုိယ္က်မသိတယ္။ က်မတုိ႔ကုိ အားမလုိအားမရ ျဖစ္မိၾကတယ္။ အဲန္စီေအ ထဲမွာ ေရးထားတာက ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မတုိ႔အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိထားေသာ္ျငားလည္း က်မတုိ႔ဘက္က စတင္လႈပ္ရွားလာၿပီဆုိရင္ သူတုိ႔ဘက္က တားျမစ္တာေတြက ေပၚေပါက္လာတာပဲ။ ျပည္သူလူထုေတြကေနၿပီး ေကာ္သူးေလ အေျခခံတရားစီရင္ေရးေတြကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ သင္တန္းေတြ၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြက အေျခခံ တရားစီရင္ေရးေတြကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ သင္တန္းေတြ လုိက္ေပးတာေတာင္မွ ကန္႔ကြက္စာေတြ ေပၚထြက္လာတာပဲ။

ေမး ။ ။ ေကအဲန္ယူနဲ႔ အစုိးရတုိ႔ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ကြာျခားမႈရွိလဲဆုိတာ နည္းနည္းေလာက္ သုံးသပ္ေပးပါအုံး။

ပဒုိေနာ္ၿမိဳင္ဖုိး ။ ။ က်မတုိ႔က ေရွ႕ေနေတြကုိ အသုံးမျပဳဘူး။ က်မတုိ႔မွာ ေရွ႕ေနေတြရွိတယ္။ က်မတုိ႔မသုံးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းကဆုိရင္ တုိက္ပဲြေတြက ျပင္းထန္တဲ့အတြက္ တရားစီရင္ေရးအပုိင္းမွာ ေရွ႕ေနေတြကုိ က်မတုိ႔ အသုံးမျပဳဘူး။ ျမန္မာအစုိးရက်ေတာ့ ေရွ႕ေနေတြကုိ သုံးတယ္။ အမႈအခင္းတစ္ခုဆုိရင္ ေရွ႕ေနေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာတယ္။ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ေျပာဆုိမႈေတြေၾကာင့္ တရားသူႀကီးက ေရွ႕ေနေနာက္ကုိလုိက္ၿပီး အခ်ိန္က ၾကာသထက္၊ ၾကာတတ္တဲ့အပုိင္းမွာေတာ့ ကြားျခားမႈရွိတယ္။

ေမး။ ။ ေကအဲန္ယူရဲ႕တရားစီရင္မႈ အဆင့္အတန္းျဖစ္ေစ ဒါမွမဟုတ္ အစုိးရရဲ႕ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္တဲ့ အပုိင္းမွာျဖစ္ေစ တတ္ကၽြမ္းမႈအပုိင္းမွာဘယ္လုိရွိပါသလဲ။

ပဒုိေနာ္ၿမိဳင္ဖုိး ။ ။ က်မတုိ႔ တရားစီရင္မႈကေတာ့ အရင္က က်မတုိ႔ ထင္တယ္ေပါ့ေလ။ က်မတုိ႔ သင္တန္းေတြမ်ားမ်ားစားစားမရတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈသိပ္မရွိဘူး။ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အားရေက်နပ္မႈမရွိဘူး။ အဲလုိရွိတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံတကာက ေလ့လာဆန္းစစ္လုိက္တဲ့အခါမွာ က်မတုိ႔ တရားစီရင္မႈအဆင့္အတန္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ခံယုံၾကည္မႈက ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေစပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔ ေကာ္သူးေလရဲ႕ တရားစီရင္ေရးက လက္ခံယုံၾကည္မႈမ်ားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်မတုိ႔ အခ်ိန္ကုိ အလဟသ မျဖဳန္းပစ္ဘူး။ က်မတုိ႔ လာဘ္စားမႈမရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေတြကလည္းဘဲ က်မတုိ႔ဆီ ပုိလာေရာက္ၿပီး အမႈေတြလာတင္ျပတာမ်ားတယ္။ ေကာ္သူးေလရဲ႕ တရားစီရင္မႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ ေက်နပ္လက္ခံၾကတယ္။ က်မတုိ႔ဘက္ကေတာ့ တရားစီရင္မႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ခ်မွတ္ထားတာရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္မႈ အဆင့္ဆင့္တုိင္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဘယ္လုိတက္လွမ္းရမလဲ၊ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆုိတာ က်မတုိ႔ ခ်မွတ္ထားတာရွိပါတယ္။