Home ေဆာင္းပါး အေသဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ မူဝါဒ ေပၚလစီေတြကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ ေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ

အေသဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ မူဝါဒ ေပၚလစီေတြကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ ေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ

1512

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၃ရက္)

ယခုအခါ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိလာတဲ့အေပၚ တခ်ိဳ႕က အေကာင္းျမင္လြန္းေသာစိတ္နဲ႔ ပုိတြက္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သတိႀကီးေသာ သံသယအျမင္နဲ႔ အကဲခတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ သတိႀကီးေသာ သံသယအျမင္ဟာ အေကာင္းျမင္လြန္းေသာစိတ္န႔ဲ ပုိတြက္တာထက္ ပိုမိုၿပီး လက္ေတြ႔က်ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ထြန္းလာသမွ် ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လက္ေတြ႔ အခုိင္အမာ အခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ သမုိင္းလက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားအရလည္းေကာင္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကဖုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာ အျဖစ္ မွန္နဲ႔ နီးစပ္ေသာအေျဖကို က်ေနာ္တုိ႔ ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔မွာ ရရွိလာတယ္ဆိုတဲ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ဆိုတာဟာ စစ္မ်က္နွာ ႏွစ္ရပ္ကေန အႏိုင္မခံ အေလ်ာ့မေပးစတမ္း တိုက္ပြဲဆင္မႈေတြေၾကာင့္ မလြဲမေသြရရွိလာတာပါ။ ပထမစစ္မ်က္ႏွာက လက္နက္ကုိင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ စစ္မ်က္ႏွာကေတာ့ ျပည္တြင္းလူထုအံုႂကြမႈ (ႀကီး – လတ္ – ငယ္) မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ရရွိ လာတယ္ဆိုတဲ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ဆိုတာဟာ ဒီစစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ရပ္ကေန အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားနဲ႔ ေပးဆပ္ ၿပီး တုိက္ပြဲဆင္မႈမ်ားရဲ႕ တုိက္႐ုိက္ အက်ဳိးရလဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူမ်ားက ေစတနာနဲ႔ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲလုိ႔ ရရွိလာတာ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ျခည္ျပတ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။

ဒီလို စစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ရပ္ကေန တုိက္ပြဲသ႑ာန္မ်ိဳးစံုနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ေသာ အေရးဆုိမႈေတြ၊ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားေတြဟာ နဂုိအတုိင္း ဆက္လက္အုပ္စိုးဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သူတုိ႔ အုပ္စုိးမႈနည္းနာထဲက တခ်ိဳ႕အစိတ္ အပိုင္းေတြကို မလြဲမေသြ ျပင္လာ၊ ေျပာင္းလာရပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ သတိမျပတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားက နဂုိအတုိင္း ဆက္လက္အုပ္စိုးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ တစိတ္တပုိင္း အေျပာင္းအလဲ အေပၚယံ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္နဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။

ပထမအခ်က္က သူတုိ႔ အုပ္စုိးမႈ အႏွစ္သာရကို နဲနဲမွ အထိပါးမခံရဖို႔နဲ႔ ဒုတိယက ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားေရး ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚကေန အခ်ိဳသပ္ဖုိ႔ ခ်ခင္းလာတဲ့ ပရိယာယ္ေဝဝုစ္ေတြမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဆုိရွယ္ လစ္စနစ္ ေရပန္းစားတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ “အတုအေယာင္ဆုိရွယ္လစ္” မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ၿပီး လွည့္စားသလို ဒီမုိကေရစီ ေရပန္း စားတဲ့ေခတ္ကာလမွာ “အတုအေယာင္ဒီမုိကေရစီ” နဲ႔ မ်က္လွည့္ျပတာပါပဲ။ “အတုအေယာင္ဆိုရွယ္လစ္မ်က္ႏွာဖံုး”ကို ျပည္သူ ေတြ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ ဆုတ္ၿဖဲပစ္လိုက္ေတာ့ “တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး” ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုး ကို ေကာက္စြပ္လာၾကျပန္ပါတယ္။ အခုေတာ့ “တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး” ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးကို စြန္႔ပယ္လုိက္ၾကၿပီး လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” ဆုိတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးကို စြပ္ထားပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ အေပၚယံမွာ ဘယ္လို မ်က္ႏွာဖံုးပဲစြပ္ထားထား၊ ဘယ္လိုဝတ္စံုပဲ ဝတ္ဆင္ထားပါေစ ပင္ကုိယ္ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္စုိးမႈ ဆုိတဲ့အစြယ္နဲ႔ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို တာရွည္ ဖံုးကြယ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေနာက္ဆံုးက်န္ေနတဲ့ ခံကတုတ္ကေတာ့ စစ္တပ္ႀကီးကို တစ္လက္ကိုင္ လုပ္ထားႏုိင္ ေသးတဲ့အခ်က္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ ထည့္ေျပာစရာေလးတစ္ခုကို ေျပာပါရေစ။ တခ်ိန္က (နဝတ-နဖအ) စစ္အစုိးရအုပ္စိုးစဥ္ မွာ ဓားထက္မိုးေကာင္းခဲ့တ့ဲ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို ဖယ္ရွားၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အဂၤါစဥ္ “နံပတ္ ၃ေနရာ” မွာ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ သူက အခုလို ထည့္သြင္းေျပာသြားတာ ရွိပါတယ္။
“တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ပါနဲ႔၊ တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုးစားသေဘာနဲ႔ မေျပာပါနဲ႔”တဲ့။ ဒီစကားကို ၾကားတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ဒီေရျမင့္လာကာစကာလမွာ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး ေျပာခဲ့တဲ့ “တပ္မေတာ္ကို စိတ္နဲ႔ေတာင္ မျပစ္မွားနဲ႔” ဆုိတဲ့စကားကို သြားသတိရမိပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးကလည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွာ “နံပတ္ႏွစ္”ေနရာ ရခဲ့ဖူး သူျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား။ ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာစကားက ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးေျပာသလုိ တံုးတိ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းသိခ်င္း ေျပာတဲ့ စကားျဖစ္တယ္။

ရြဲကုန္သည္ ရြဲကစားသလို ဗိုလ္ေရႊမန္းစကားလံုးေတြ၊ စကားသံုးေတြက အေျခအေနမဟန္ရင္လည္း ေဖာ့ပစ္၊ ေလ်ာခ် ပစ္လို႔ ရေသးတယ္။ ေခတ္စကားနဲ႔ဆိုရင္ အ႐ူးကြက္နင္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႁမြ – ေႁမြခ်င္းေတာ့ ေျချမင္တယ္ဆိုတဲ့ စကား လိုေပါ့။ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ဒီေျပာစကားဟာ လက္ရွိစစ္တပ္ထဲက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိပ္သီးေတြအဖို႔ေတာ့ အနာေပၚတုတ္က်တဲ့ စကား ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ နာတာကို အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ ေအာ္ဟစ္ၿငီးတြားလို႔ မရတဲ့ အေနအထားလည္းျဖစ္ျပန္တယ္။

“တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ပါနဲ႔။ တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုးစားသေဘာနဲ႔ မေျပာပါနဲ႔”လို႔ ဆုိတဲ့စကားဟာ စီနီယာက ဂ်ဴနီယာေတြကို သတိေပးသလိုလို၊ တပ္မေတာ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာသူက တပ္မေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိသူက ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးသလိုလို ေျပာလိုက္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီစကားရဲ႕ ျမားဦးက “စစ္တပ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ဆဲ ထိပ္သီးေတြနဲ႔ တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီထဲက ထိပ္သီးေတြ”ကို ဦးတည္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆရင္ လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပန္တည့္ရရင္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားမွာ ပကတိအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာအခြင့္အေရးေတြအေပၚ ေသြးရုိးသားရိုး သေဘာရိုးသာ ရွိရုိးမွန္ရင္ အခုလို မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ဘယ္လုပ္ေနမွာလဲ။ အခုေတာ့ အင္အားႀကီးတဲ့ “ဝ”ကို ခ်ိဳထားခ်ိန္မွာ ကရင္နဲ႔ မြန္ကို ေခြထားၿပီး ရခုိင္ဖက္မွာ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ တုိက္ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ ထုိးစစ္ဆင္ေနတယ္။ ကခ်င္ကို ဝုိင္းပတ္ထားတယ္။
ဒီလိုလက္ေတြ႔ အထင္အရွား ျပဳမူေနတဲ့အခ်က္ေတြကို ျဖတ္သန္းလာတဲ့ သမုိင္းမွာ ခါးသီးနာက်ည္းဖြယ္ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို တခ်ိန္က လံုး၀ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး ခြဲထြက္ေရးလို႔ သ႐ုပ္ဖ်က္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသူေတြက ေျပာလာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာကို ဘယ္သူက ရဲဲရဲယံု၀ံ့မွာလဲ။

ဒါ့အျပင္ (RCSS) နဲ႔ (SSA/SSPP) တုိက္ေနတာ၊ (RCSS) နဲ႔ (TNLA) တုိက္ပြဲေတြျဖစ္္ေနတာကို သူတုိ႔ဖက္က ေဖာ္ ထုတ္ဖြင့္ခ်လာေနပါတယ္။ ဒီလို အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခုိက္ေနတာေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲပစ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိုတုိက္ခုိက္ေနတာ ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ ဘယ္လို အက်ိဳးဆက္ေကာင္းမွ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ ၂၆၁”ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရံုမွ်နဲ႔ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ” ျပ႒ာန္းထားႏုိင္ရံုမွ်နဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး မနီးစပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ အင္မတန္မွ ခရီးေဝးပါေသး တယ္။ ဒါေတြကို ေလွကားထစ္သဖြယ္တက္သြားၿပီး အရင္းခံျဖစ္တဲ့ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္႒ာန္းခြင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ရရွိေရးအထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက တားဆီးကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားလို႔ ရေကာင္းတဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ဆုိတဲ့ “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမုိကေရစီေဘာင္”ထဲ ဝင္သြား သူေတြ၊ တခုတည္းေသာ ထြက္ရပ္လမ္းလုိ႔ ဆုိေနတဲ့ “(NCA )စာခ်ဳပ္ေဘာင္”ထဲ ဝင္သြားၾကသူေတြ သူတု႔ိဝင္သြားတဲ့ ေဘာင္ထဲ မွာ ေရွ႕ဆက္မရဘဲ တစ္ဆုိ႔ေနပါတယ္။

ဒီတစ္ဆုိ႔မႈေတြရဲ႕ အရင္းခံဇစ္ျမစ္ဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ခ်က္” ျဖစ္ပါတယ္။ တန္း တူညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလိုမႈမရွိတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ သေဘာထားေတြ၊ အေသဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ မူဝါဒေပၚလစီေတြကို မဖ်က္သိမ္း ဘဲ ေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။