Home သတင္း အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္

အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္

941

ဧၿပီ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္၍ ကရင္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္း လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာ ဖလွယ္ေဆြး ေႏြးမႈတစ္ခုကုိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမဳိ႕တြင္ ဧၿပီလ ၈ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ တာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္လုိသည့္ ျပည္ေထာင္စုပုံစံအတြက္ ဝုိင္းဝန္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားရယူ၍ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိဖြ႔ဲစည္းပုံ ျပင္ဆင္မႈ ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကုိဦးေဆာင္ စီစဥ္သူ ေစာထြန္းထြန္းက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

“လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြက တန္႔ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပင္ပကေန တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လည္း ဘာ ေတြ စဥ္းစားဖုိ႔လုိလဲ။ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကိစၥရပ္ေတြလည္း ျပန္က်လာတယ္။ အဲ့ဒီဟာေတြကုိ ဘယ္လုိ မ်ဳိးစဥ္းစားဖုိ႔ လုိသလဲဆုိတဲ့ဟာကုိ ၿပီးရင္မတူကြဲျပားမႈမ်ားတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ ဒီဟာေတြကုိ စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ ျပင္ပကေန ဒီ တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ တျခားေသာနည္းလမ္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္ဆုိတဲ့အရာကုိ ပိုၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္းလာေစတာေၾကာင့္ ဒီလုိ အစီအစဥ္ေတြက ပုိၿပီးေတာ့လုပ္သင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ အသိပညာေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ-KNDP၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ-KPP၊ ကရင္ အမ်ဳိးသားပါတီ-KNPမွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း-CSOမွ လူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပအုိဝ္း၊ ရွမ္း၊ မြန္စသည့္ ပါတီႏွင့္ အရပ္ဖက္လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ၎အစီအစဥ္၏ ပထမေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားသြင္ျပင္ လကၡဏာတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အသိ ပညာ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ဝင္းညီညီေဇာ္က “ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကိုေတာ့ တည္ေဆာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တည္ေဆာက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးပဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုပဲ ဘာသာတရားတစ္ခုရဲ႕ တန္ဖုိးေတြအေပၚမွာ တည္ေဆာက္တာမ်ဳိး စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ဳိးမွာတည္ေဆာက္တာမ်ဳိး ထက္စာရင္ ဒီျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးမွာေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘာသာမတူတဲ့သူေတြနဲ႔ လူငယ္မ်ဳိးစုအငယ္ ေတြေကာ သူတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေရာ စ႐ုိက္လကၡဏာ အားလုံးပါဝင္တဲ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စ႐ုိက္လကၡဏာတစ္ခုက လုိအပ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ သမုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လတ္တေလာ လုိအပ္ခ်က္၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္အတြက္ပါ မရွိမျဖစ္ စဥ္းစားရမည့္ ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္း ေရွာင္လြဲလုိ႔မရသည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သလုိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ သြားႏုိင္ရန္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္း ကာရန္လုိအပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမွာ တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီအေရးသည္ ဒြန္တြဲ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အလားတူ အသိပညာေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈကုိ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားက ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္၊ လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေရွ႕ဆက္၍ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ မြန္၊ ရွမ္း ေဒသတုိ႔တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားၿပီးစီးသြားပါက ေနာက္ဆုံးေတြ႔ဆုံမည့္ ညီလာခံ အစီအစဥ္ကုိလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။