Home ရုပ္သံ ဖာပြန္ခရုိင္က သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အေထြေထြညီလာခံကုိ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ကေန ၅ ရက္ေန႔အထိ လူေသာၿမိဳ႕ နယ္၊...

ဖာပြန္ခရုိင္က သံလြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အေထြေထြညီလာခံကုိ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ကေန ၅ ရက္ေန႔အထိ လူေသာၿမိဳ႕ နယ္၊ ေဒ့ပူႏုိေက်းရြာမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပ

727