Home ရုပ္သံ ထိုင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားမွ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႕ဖလွယ္ပြဲတစ္ခု ႏွစ္ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္

ထိုင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားမွ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႕ဖလွယ္ပြဲတစ္ခု ႏွစ္ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္

281