Home ရုပ္သံ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕က ခ်စ္သူၿမိဳင္ပန္းၿခံဝင္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းတိုင္ခ်စ္သူၿမိဳင္လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ သႀကၤန္မ႑ပ္ကို ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ညကစၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕က ခ်စ္သူၿမိဳင္ပန္းၿခံဝင္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းတိုင္ခ်စ္သူၿမိဳင္လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ သႀကၤန္မ႑ပ္ကို ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ညကစၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့

337