Home ရုပ္သံ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအဲန္ယူ) ေတာင္ငူခရုိင္မွာ သစ္ခိုးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ေဒသခံရြာသား ၂၂ ေယာက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔က...

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအဲန္ယူ) ေတာင္ငူခရုိင္မွာ သစ္ခိုးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ေဒသခံရြာသား ၂၂ ေယာက္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေကာ္သူးေလဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ေငြဒဏ္ အသီးသီးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္

707