Home ရုပ္သံ ကရင္စာေပကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားသြားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ေျပာ

ကရင္စာေပကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားသြားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ေျပာ

400