Home ရုပ္သံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ေရးကို ေထာက္ခံဟု KPP ေျပာ

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ေရးကို ေထာက္ခံဟု KPP ေျပာ

1510