Home သတင္း သုုံးႏွစ္အတြင္း ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ နယ္ေျမရွိ ကေလးငယ္ ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့

သုုံးႏွစ္အတြင္း ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ နယ္ေျမရွိ ကေလးငယ္ ၉,ဝဝဝ ေက်ာ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးခဲ့

475

မတ္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

အစုုိးရ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲၿပီး ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုုံး အပါအ၀င္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀၀ ရြာေက်ာ္မွ ကေလးငယ္ေပါင္း ၉,ဝဝဝေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံႏုုိင္ခဲ့သည္ဟုု ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန-KDHWက ေျပာသည္။
KDHW အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမာတာက“အစိုးရဌာနသြားေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာမွာပဲလုပ္လို႔ရွိရင္ မျပည့္စံုတဲ့အေပၚမွာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေနရာမွာလည္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ EPI လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တုန္းက စတင္လုပ္ေဆာင္တယ္။ ကာကြယ္ေဆးက ထိုးခ်င္တဲ့အခ်ိန္ထိုးလို႔မရဘူး ။ မထိုးခင္ ေသခ်ာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ညွိႏွိႈင္း ေဆြးေႏြးရတယ္။ အစီအစဥ္ခ်ရတယ္။ ကာကြယ္ေဆးက ပံုမွန္ထိုးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိေနသေရြ႕ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အၿမဲဆက္တိုက္လုပ္သြားမွာ” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္အေနျဖင့္ ယမန္ေန႔(မတ္လ ၄ ရက္) ဖားအံၿမိဳ႕ ၊ Zawe Ka Bin Nature Garden Hotel ၌ ျပဳလုပ္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာမာတာက ထုုိသုုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ကရင္ျပည္နယ္အျပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းစသည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ထိန္း ခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ကာ ေဒသအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အေယာက္ ၁၀၀ေက်ာ္သင္ တန္းေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး ၁၁ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ျပင္း ထန္တီဘီ၊ ဆံုဆို႔နာ၊ ၾကက္ၫႇာ၊ ေမးခိုင္၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ (ဘီ)၊ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္၊ ျပင္းထန္ အ ဆုတ္ေရာင္၊ ပိုလီယို၊ ဝက္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုး၊ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး က ရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ အရွိန္ျမွင့္ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့လာခဲ့ရာ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္မွ ကေလးငယ္ေပါင္း ၉,ဝဝဝေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဗဟိုတိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ေဒၚထားထားလင္းက“ကာကြယ္ေဆးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေပါင္းကူးတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးေနတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေျမျပင္ေပၚမွာ ဘာႏိုင္ငံ ေရး၊ ဘာဘာသာေရး ၊ ဘာစီးပြားေရးမွ မရွိပါဘူး။ က်မတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ အစိုးရဘက္က လည္း ေကာင္း၊ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းကေသာ္လည္းေကာင္း က်မတို႔က မည္သည့္နယ္ ပယ္ကိုမွ စိတ္ဝင္စားမွႈမရွိဘဲ ကေလးေတြကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီးကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔အတြက္ စနစ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရပါတယ္”ဟု အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြထဲ ကို ေရာက္ရွိေနသည့္ အလႉရွင္ေငြမ်ားကိုလည္း ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားအတြက္ လ်ာထားခ်က္ရွိထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မျဖစ္မေနဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ ေဒၚထားထားလင္းက တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။
ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ တိုးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အစည္းအေဝးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရ က်န္းမာေရးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရးဌာန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္သည့္အျပင္ ရခိုင္၊ ကယားစသည့္ တိုင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။