Home ရုပ္သံ လာမည့္ မိုးရာသီကာလတြင္ လူထုမ်ား သြားလာအဆင္ေျပရန္ က်ားကေလး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္းကို ယခုလ မွစၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အစိုုးရမွ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

လာမည့္ မိုးရာသီကာလတြင္ လူထုမ်ား သြားလာအဆင္ေျပရန္ က်ားကေလး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္းကို ယခုလ မွစၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အစိုုးရမွ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

562