Home ေဆာင္းပါး တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လက္မေႏွးသင့္

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လက္မေႏွးသင့္

2845

မန္းေအာင္ျပည္စိုး

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာအကမ်ားအနက္ ကရင္ဒံုးအကကို လူႀကိဳက္မ်ားလွသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသာမက ႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးအျပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕သို႔ပင္ ေပါက္ေျမာက္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ကမၻာေျမအႏွံ႔ ေနရာယူလာၿပီဟုပင္ ဆိုရပါမည္။

စင္စစ္ ယေန႔ လူႀကိဳက္မ်ားလွသည့္ ေခတ္ေပၚကရင္ဒံုးအက၏ အစျပဳရာသည္ “ေမာင္႐ိုးဒံုးအက”ပင္ ျဖစ္သည္။ ယဥ္ယဥ္ေက်း  ေက်း၊ ေအးေအးေဆးေဆးျဖင့္ ျဖစ္တည္လာခဲ့ရာမွ ယခုဆိုလွ်င္ ျမဴးႂကြသြက္လက္ ထက္ျမက္ေသာ အကအျဖစ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ အသြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ား၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလာခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုေခတ္ေပၚ ကရင္ဒံုးအကအျပင္ တိရစၦာန္အခ်ဳိ႕၏အမည္ျဖင့္ ယွဥ္တြဲသ႐ုပ္ေဖာ္ ကျပရေသာ ကြ်ဲဒံုး၊ သမင္ဒံုး၊  ေမ်ာက္ဒံုး စသည္တို႔ႏွင့္တကြ “ရွာေလးဖလံုဒံုး” ေခၚ “ပေ၀သဏီ လူႀကီးမ်ားဒံုး”တို႔လည္း ရွိေနခဲ့သည္ကို သိရွိသူ လြန္စြာ နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ “ရွာေလးဖလံုဒံုး”ကို ယခင္ ကရင္လူႀကီးမ်ား၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ မွတ္သားဖြယ္ထား တေပါင္မ်ား၊ ေခတ္ကို သေရာ္သည့္ ေထ့လံုးေငါ့လံုး ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုကျပၾကျခင္းျဖစ္ရာ မွတ္ယူဖြယ္ေကာင္းသလို စိတ္ကို ၾကည္ႏူး အပန္းေျဖေစသည္သာမက ေခတ္၏အေရြ႕တြင္ မည္သည္တို႔ကို ျပဳျပင္သင့္၊ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ညႊန္ျပသည္လည္း ပါရွိသ ျဖင့္ သတိမူစရာမ်ား အျပည့္အ၀ပင္ျဖစ္သည္။

“ရွာေလးဖလံုဒံုး”အကကို “ေက်ာင္းကဒယ္ဒံုး” အကဟုလည္း တခ်ဳိ႕ေခၚဆိုၾကသည္။ “ေက်ာင္းကဒယ္”ဟူသည့္ အေရွ႕ပိုးကရင္ တို႔၏ စကားအဓိပၸါယ္မွာ “ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) ကခ်င္ရာက”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဒံုးအဖြဲ႔၏ သီခ်င္းသံ ကာရန္ညီသည္ ရွိသ ကဲ့သို႔ ကာရန္ပ်က္သည္လည္း ပါသည္။ ကကြက္ ကဟန္ တူခ်င္မွတူမည္၊ ညီခ်င္မွညီမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ပစၥလကၡတ္သေဘာမ်ဳိး ဆန္ေနသည္ကိုပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်သူ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာ (၇)ရက္ေန႔၌ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ ကရင္႐ိုးရာ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲ မစတင္မွီ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအျဖစ္ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ဒံုးအကႏွင့္ “ေက်ာင္းကဒယ္”ဒံုးအကတို႔ျဖင့္ ပဏာမ ေဖ်ာ္ေျဖေပးသည့္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လိုနီးပါး “ေက်ာင္းကဒယ္” ဒံုးကို စတင္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဒံုးၿပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္၌ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ကို ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရက ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုဒံုး၏ စပ္ဆိုေတးသီခ်င္း စာသားအခ်ဳိ႕သည္ အစိုးရကို လား၊ NLD ပါတီကိုလား ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိသည္ဟု ေျပာဆိုတားျမစ္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသံ ၾကားရပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ မွန္ကန္သည္ဆိုပါက ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္သြားၿပီဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာတရားတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းရွိပါမွ၊ အတိုက္အခံရွိမွ အမွန္တရားေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္ေနမည္ မဟုတ္ပါလား ….. အေ၀ဖန္မခံခ်င္၍လား …. ကရင္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပေ၀သဏီမွ “ေက်ာင္းကဒယ္” ဒံုးအက ၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို မခံႏိုင္၍လား…. ကရင္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းမသိ၍ ယခုကဲ့သို႔ တားျမစ္လိုက္သည္လား … စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ပေဟဋိကို အေျဖညႇိ၍ မရသည္ကို အသာထားၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ “ေက်ာင္းကဒယ္ဒံုး” တင္ဆက္ကျပခြင့္ မရခဲ့ဘဲ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔မွသာ ျပန္လည္ကျပခြင့္ရရွိေၾကာင္း သိရွိခြင့္ ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလုိက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပေဒအရ သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား၏ ျပည္နယ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။ သတ္မွတ္ဦးေရ အခ်ဳိး ျပည့္မွီေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဟုတ္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား ဟုတ္ခဲ့ လွ်င္ပင္ ထိုတိုင္းရင္းသား၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစာေပ စကားမ်ားကို မသိနားမလည္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း စာေပ စကားမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိပါလ်က္လည္း စိတ္၀င္တစား စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္ ဆႏၵမရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုျပည္နယ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား၏ အေရးအရာ၊ ဓေလ့ထံုးစံ စာေပစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ မ်ား၊ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္ၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္သုဥ္းသြားႏိုင္သည့္ အေျခသို႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစာေပ စကားမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ကရင္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအနက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားသည္တို႔မွာ –

(၁) ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းအေၾကာင္း

(၂) ကရင္႐ိုးရာလက္ခ်ည္ပြဲအေၾကာင္း

(၃) ကရင္ဒံုးအက အျပင္ အျခားအကမ်ားႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း
(၄) ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားအေၾကာင္း

(၅) ကရင္စာေပအမ်ဳိးမ်ဳိး

(၆) ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း

(၇) ကရင္ေန႔ထူးရက္ျမတ္မ်ား အေၾကာင္း

(၈) ကရင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ – စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္စဥ္ကတည္းက ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႐ံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပံု၊ ယေန႔တိုင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို ျပာသိုလဆန္း (၁)ရက္ေန႔မွာေရာ၊ တပို႔တြဲလဆန္း (၁)ရက္ေန႔မွာပါ က်င္းပ ေနၾကသည့္ အေျခအေန၊ ကရင္သကၠရာဇ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲ သံုးမ်ဳိးရွိပံုႏွင့္ လက္ခ်ည္ရသည့္အေၾကာင္း ခ်ည္ျဖဴ၊ ခ်ည္နီ၊ ခ်ည္မဲ စသည္ျဖင့္ ခ်ည္အေရာင္မ်ဳိးစံုႏွင့္ လက္ခ်ည္ေနၾကသည့္အေၾကာင္း၊ လက္ ခ်ည္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လက္ခ်ည္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ကရင္ဒံုးအက စတင္ေပၚေပါက္လာပံု၊ ဒံုးအက အမ်ဳိးအစားမ်ား အျခားကရင္အကမ်ားႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ဘယ္၍ ဘယ္မွ်ရွိၿပီး ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းသည့္ ဘာသာစကား ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ကိုလည္း  ေကာင္း၊ ကရင္စာေပ (၁၀)မ်ဳိး ရွိေနသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္စာေပကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ခက္ခဲေနရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္အခ်င္းခ်င္းသည္လည္း စာေပအရာ၌ အျမင္မတူ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ေနၾကရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုမွ ယေန႔တိုင္ ဆင္ႏြဲတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၏ အေၾကာင္းခ်င္းရာ အျပည့္အစံုကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔၊ ကရင္အမ်ဳိးသားေန႔၊ ကရင္အာဇာနည္ေန႔၊ ကရင္ ျပည္နယ္ေန႔ စသည့္ ေန႔ရက္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကရင္တို႔၏ မူလနတ္ကိုးကြယ္သည့္ ႐ိုးရာယံုၾကည္မႈမွေန၍ ယခု ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္၊ ၀ီး၊ လဲကယ္၊ တလာကူ၊ ဖူးတေခတ္၊ ဖါးအူးဘလယ္ စသည့္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ မႈ အဖံုဖံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ကရင္မ်ား သိရွိနားလည္ၾကပါေစ။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ကရင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဤသည္အားလံုးကို သိျမင္ႏုိင္ၾကပါစ …. ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ယေန႔ခ်ိန္ခါတြင္ အစီအရီ အထင္အ ရွား ေပၚေပါက္လာေနေပၿပီ။

အုပ္စိုးသူက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား၏ ႐ိုးရာဓေလ့အေၾကာင္းကို မသိရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သိရွိေအာင္ မေလ့လာလိုလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ သိရွိလ်က္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမရွိ- ကူညီပံ့ပိုးလိုစိတ္မရွိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္း သား၏ ရင္ထဲတြင္ မခ်ိတင္ကဲ ခံစားၾကရမည္မွာ မုခ်ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ လူမႈေရး၀န္ႀကီးသည္ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးသည္ မြန္လူမ်ဳိးဟု သိရွိရပါသည္။ ကရင္တို႔၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ မသိႏိုင္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးအရာ မ်ား၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ၀န္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳလိုက္ေသာအခါ ပဲခူးတိုင္းတစ္တိုင္းလံုးတြင္ ကရင္တိုင္းရင္း သားရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ကရင္စာေပသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ပဲခူးတိုင္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး က အားတက္သေရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပဲခူးတိုင္း၌ ကရင္တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမႈ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌မူကား ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တုန္းက ပီပီျပင္ျပင္ မရွိခဲ့ေသးသလို ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္၌လည္း မေရမရာ ေထြတလာ ၀ိုးတ၀ါးျဖစ္ေနဆဲဟု ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုေတာ့ ရွိေကာင္းရွိေပမည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္း တို႔ ေရာေႏွာလ်က္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးတည္း သီးသန္႔ရွိေသာေက်ာင္းမ်ား လြန္စြာ နည္းပါးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ဆရာ/မမ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး ညႇိႏိႈင္းေနရဆဲျဖစ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္း သား စာေပသင္ၾကားမည့္ ဆရာအတြက္ (၃၀၀၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေငြမွာ လြန္စြာ နည္းပါးျခင္း၊ ဒီကိစၥအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ တာ၀န္ခံ (သို႔မဟုတ္) ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္မရွိျခင္း၊ တစ္ဦးႏွစ္ဦးစ ရွိေနေသာ ကရင္တိုင္းရင္း သား၀န္ႀကီးမ်ားသည္လည္း အလုပ္မအား၍လား၊ စိတ္မ၀င္စား၍လား၊ တာ၀န္မေပး၍လား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ကိစၥ၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

NLD အစိုးရ တက္လာေသာအခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ပါး ခန္႔အပ္ၿပီး ထို၀န္ႀကီး မွာ မြန္တိုင္းရင္းသားျဖစ္၍ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးအရာမ်ားကို ေစ့ေစ့ငုံငံု သိရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန ၂ခု ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစီးဌာန မ်ား၏ ႐ံုးသစ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအခ်ဳိ႕၌သာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္အခ်ိန္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ စာေပဓေလ့ထံုးတမ္းကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ တိုင္းရင္းသားစာ ေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္းတို႔က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရေသာ္ရွိ၊ မရေသာ္ရွိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ပီျပင္သည္ မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ၀ိုးတ၀ါးျဖစ္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း၌ ဥကၠဌတစ္ဦး၊ ဒု-ဥကၠဌတစ္ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတစ္ဦးတို႔သာရွိၿပီး အျခားအမႈေဆာင္မ်ား မပါဘဲ ၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ျခင္းသည္ မျဖစ္ သင့္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တို႔ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္းမ်ားလည္း ရွိထားႏွင့္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အႏုသုခုမအသင္းမ်ား လည္း ရွိေနပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မြန္၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါ သည္။ ယခုအခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထား ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာန႐ံုးကို မဖြင့္ႏုိင္ေသးပါ။ ကရင္တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မပီျပင္ေသးပါ။ စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပမဟုတ္ဘဲ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားႏိုင္ေရးကိုလည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္  ေသးပါ။ ဆရာ/မ လစာတစ္လ သံုးေသာင္းက်ပ္ဆိုသည္မွာ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလို ျဖစ္ ေနသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားစာေပဆရာျဖစ္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေရးကိစၥလည္း စီစဥ္ဆဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရပါလွ်င္

(၁) သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအတြက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ခန္႔အပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ တိုင္းရင္း သားအားလံုး၏ အေရးအရာအားလံုးကို စိတ္၀င္တစား ေဆာင္ရြက္လိုၿပီး မသိရွိ၊ နားမလည္သည္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူစူးစမ္း လွ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၃) ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိေသာ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ားကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။

(၄) တိုင္းရင္းသားစာေပကုိ ေက်ာင္းတြင္းသင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ပီျပင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၅) တိုင္းရင္းသားဘာသာသင္ ဆရာ/မမ်ား ေမြးထုတ္ရာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ခံစားခြင့္ လုပ္အားခမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၆) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈက႑၌ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူျခင္းတည္းဟူေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံမူအရ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္  ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း စာေပဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးအရာမ်ားသည္ စစ္မွန္ခိုင္ၿမဲသည့္ တကယ့္ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္တည္လာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္အေလ်ာက္ အျပည့္အ၀၊ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။