Home ေဆာင္းပါး ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သုိ႔ မွန္းေမွ်ာ္ ခ်ီတက္ၾကရာမွာ

ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္သုိ႔ မွန္းေမွ်ာ္ ခ်ီတက္ၾကရာမွာ

1439

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္)

ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔ေရာက္တုိင္း “ျပည္ေထာင္စုေန႔ ” ဟူ၍ အခမ္းအနားေတြ က်င္းပခ့ဲၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ကာလအထိ တုိင္းျပည္မွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ဟူ၍ မရွိေသး။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားအဆက္ဆက္ကမူ “ျပည္ေထာင္စု” ဟူေသာ စကားကုိေျပာေနဆဲ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးနဲ႔ လပုိင္းမွ်ကာလကေလးမွ စတင္၍ ျပည္တြင္းစစ္ မီးတဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာက္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအထိလည္း ထုိျပည္တြင္းစစ္ မရပ္ႏုိင္ေသး။ မၿငိမ္းႏုိင္ေသးပါ။
သမုိင္းလက္ေတြ႔၌ ျမင္ရေသာ တူညီတဲ့အခ်က္မွာ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအစုိးရမွ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက စတင္ခဲ့ေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စစ္အစုိးရမ်ား (အိမ္ေစာင့္ – ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ – မဆလ- နဝတ- နအဖ) မွ ယေန႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္ဆုိေသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရအထိ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကိုလည္း မထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသးသလို ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း ၿပီးျပတ္ ေျပလည္ ၿငိမ္းေအးသြားေအာင္ မၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ၾကေသးတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စု” ဟူေသာ အေကာင္အထည္မဲ့ ေျပာဆုိဝါဒျဖန္႔မႈနဲ႔အတူ “ျပည္တြင္းစစ္” ဟူေသာ အေကာင္အ ထည္ရွိ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ပါတယ္ဆုိေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ႏွစ္ေက်ာ္ကာလႀကီးမွာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အျပန္အ လွန္ ေလွာင္ေျပာင္ေခ်ဖ်က္ သေရာ္ေနသကဲ့သုိ႔ အတူယွဥ္တြဲျဖတ္သန္းေနပါတယ္။ “ျပည္တြင္းစစ္” ျဖစ္ေနရွိေနမွေတာ့ ဘယ္မွာ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္” ရွိ ႏုိင္ပါ့ေတာ့မလဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္လို႔ ေပၚလာရတဲ့ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္ရလဒ္ မဟုတ္ပါလား။ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရး နည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲ လက္နက္နဲ႔ေျဖရွင္းေရး ေပၚလစီသက္သက္ကိုသာ တဖက္သတ္ကုိင္စြဲခဲ့ၾကလို႔ ဒီကေန႔ ရွည္ၾကာေနခဲ့တာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒီေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရွည္ၾကာေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးအခြင့္အေရးေတြ ကာလရွည္ၾကာ ကင္းမဲ့ေနျခင္းလို႔ ဆုိလုိတာပဲ မဟုတ္ပါလား။

အေျဖက ရုိးရုိးရွင္းရွင္းကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေသြးရုိးသားရုိး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တကယ္တမ္း ေျပၿငိမ္း ရပ္စဲလိုတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဆုိတာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရးျပႆနာ အျပန္အလွန္ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာၾကဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးဆုိတာဟာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိကအာမခံခ်က္နဲ႔ အစျပဳခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာႏွစ္ရပ္ အရင္းခံက်က် ၿပီးျပတ္ေျပလည္မႈ မရရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို ဘယ္လိုမွ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းကို ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ေက်ာ္က အထင္အရွား သက္ေသျပသေနပါတယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ထုတ္ ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္သံေတြေပၚကေန “ျပည္ေထာင္စု”အေၾကာင္း ေရးသားေျပာဆုိ ထုတ္လႊင့္ေနသလို ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ ျမည္ဟီးေနတဲ့ ေသနတ္သံ၊ အေျမာက္သံ၊ မုိင္းေပါက္ကြဲသံေတြ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ” ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္းကိုေျပာတဲ့အခါ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”အထိ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲဆုိဆုိ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေပၚခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ၃ခု [ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ] ပင္လံုစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပင္လံုညီလာခံကို မပစ္ပယ္ဘဲ ဆက္ခံထားတာကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကေန ယေန႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အုတ္ျမစ္ကို ခ်ခဲ့ၾကတာပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကာလမွာရွိတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္မေတာင္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ပီျပင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ခင္မွာဘဲ အထင္ကရေခါင္းေဆာင္ေတြ က်ဆံုးကုန္ပါ တယ္။ တဆက္ထဲ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီေန႔ကာလမွ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ ဦးတည္ၾကတဲ့အခါမွာ “ပင္လံုစာခ်ဳပ္”ပါ အခ်က္အ လက္ေတြကိုပဲ တဖက္သတ္ တစ္ေၾကာင္းတုိက္ ေလွနံဓားထစ္ အေသကုိင္စြဲထားလို႔ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္တြင္း ျပည္ပအေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္
“ပင္လံုစာခ်ဳပ္” ထဲမွာပါတဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တန္းတူေသြးစည္းညီ ညြတ္ေရးကို တိတိက်က် ညြန္ျပေရွ႕ရႈထားတဲ့ အသက္ပါတဲ့ အခ်က္ေတြကိုသာ ဒီကေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ခံ ကုိင္စြဲ တိုးခ်ဲ႕ရမွာမဟုတ္ပါလား။

တခ်ိန္က ပင္လံုဦးတည္ခ်က္ဟာ ေတာင္တန္းနဲ႔ ျပည္မ သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲေနတဲ့ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ပရိယာယ္ကို အဓိက ရန္သူအျဖစ္ထားၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြ ယူၾကမယ္၊ အခြင့္အလမ္းတူ – အဆင့္အတန္းတူတဲ့ “ျပည္ေထာင္စု” ကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ ညီညြတ္ခဲ့ၾကတဲ့အခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ နမူနာယူၾကရမွာပါ။
ဒီေန႔ကာလမွာေတာ့ ေအာက္ပါ အနိမ့္ဆံုး ဦးတည္ခ်က္ ၃ရပ္ကို တုိင္းရင္းသားအသီးသီးက ေရွ႕႐ႈၾကသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

၁။ စစ္အုပ္စုက တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲသပ္လွ်ဳိထားတဲ့ ေပၚလစီမွန္သမွ်ကို အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္သိမ္းေရး
၂။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရကို သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူေတြသာနဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းေရး
၃။ ေရးဆြဲၾကမယ့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္စုကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားအုပ္စုတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစ မည္သည့္ သီးျခားအခြင့္အေရးမွ် မေပးအပ္ေရး

ဒီအေျခခံေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုသစ္ရဲ႕ပံုစံကို တန္းတူရည္တူ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးဆြဲၾကမယ့္ ျပည္ေထာင္စုသစ္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရဲ႕ တန္းတူရည္တူရွိမႈ၊ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပကတိ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာကိုက္ညီမႈ စတဲ့ မ်က္ႏွာစာေတြ တိတိက်က် ခုိင္ခုိင္မာပါရွိဖုိ႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဖက္ရွင္က်လိုက္ဖက္တဲ့ အဝတ္အစားဆုိတာဟာ ဝတ္မယ့္သူရဲ႕ အသားအေရ၊ ကုိယ္ေနဟန္ ထား အခ်ိဳးအစား၊ ျပင္ပရာသီဥတု၊ သြားမယ့္ ပြဲေနပြဲထုိင္တုိ႔ကို ၾကည့္ၿပီး ပံုစံထုတ္ၾကတာမဟုတ္လား။ သူမ်ားခ်ဳပ္တာ ၾကည့္ၿပီး တစ္ေထရာထဲ လုိက္ၿပီး တုပခ်ဳပ္ဝတ္လို႔ ဘယ္လိုမွ အဆင္ေျပ၊ အခ်ိဳးက်၊ လွပ၊ စမတ္က်ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ထိုနည္းတူပါပဲ ႏုိင္ငံတစ္ရဲ႕ ပံုစံဟာ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕ အခြင့္အလမ္း – အဆင့္အတန္းတူညီေရး – လက္ငင္းနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး – သဘာဝပထဝီအေနအထား စတဲ့ အခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ကိုက္ညီမယ့္ ပံုစံကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲၾကရမွာပါ။ (အေမရိကန္နမူနာ- ကေနဒါနမူနာ- ဂ်ာမဏီ နမူနာ) ဆုိၿပီး ကုိယ္သန္ရာသန္ရာ စြဲၿပီး ပံုတူးကူးခ်လုိ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ့္ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ငင္းနဲ႔ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အဖက္ဖက္က ဆက္စပ္ ေျမာ္ျမင္ၿပီး ဖန္တီးတည္ေဆာက္ယူၾကရမွာပါ။ ကမၻာေပၚက ဘယ္ ႏုိင္ငံအတြက္မဆုိ အသင့္ခ်ဳပ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေကာက္စြပ္ႏုိင္တဲ့ စြပ္က်ယ္လုိ၊ တီရွပ္လုိ အက်ႌပံုစံမ်ိဳး ႏုိင္ငံ့ဖြဲ႔စည္းပံု မရွိပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကုိ ျပင္ဆင္ရံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ပါ။