Home သတင္း ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ဂီတပဲြေတာ္ျဖင့္ ရံပုံေငြရွာေဖြ

ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ဂီတပဲြေတာ္ျဖင့္ ရံပုံေငြရွာေဖြ

506

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ကရင္ပညာေရးဌာန-KED လက္ေအာက္ခံစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကရင္ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နယ္စပ္အေျခစုိက္ First Church ၊ Growth Music Band ႏွင့္အတူ နာမည္ႀကီးနယ္စပ္ ကရင္အဆုိေတာ္မ်ားစုေပါင္း၍ ဂီတရံပုံေငြပြဲေတာ္တစ္ခုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ယမန္ေန႔(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္)ညက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း KED ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အနည္းငယ္သာ ရရွိၾက ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎တုိ႔တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဂီတပညာ မ်ားႏွင့္ ရံပုံေငြရွာေဖြေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းပြဲေတာ္ကုိဦးေဆာင္သူ Growth Music Band မွ ေစာအယ္ခူက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲဆုိတာၾကည့္ရမယ္။ သီခ်င္းဆုိတတ္႐ုံနဲ႔ ကုိယ့္အမ်ဳိးသားေတြ အတြက္ မကူညီႏုိင္ဘူးဆုိတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာတုိင္းက က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ လက္နက္ေတြပဲ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎ရံပုံေငြပြဲေတာ္ အေျခခံျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ နာမည္ႀကီး ကရင္အဆုိေတာ္ ေစာသာကုိ႔လုိ႔မွ နယ္စပ္တြင္ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ ကရင္ဂီတပညာရွင္၊ အဆုိရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေစာအယ္ခူက ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ရံပုံေငြပြဲေတာ္အတြက္ ဂီတပြဲေတာ္ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကုိဘတ္ေငြ (၅၀)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး First Church၊ Growth Music Band မွ ဦးေဆာင္သည့္ နယ္စပ္နာမည္ႀကီး ကရင္အဆုိေတာ္မ်ား၊ ထုိင္း-ကရင္အဆုိေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း အဆုိရွင္အခ်ဳိ႕လည္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္သည့္ အလႊာစုံ ကရင္လူထုမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိေတာ္ ေစာသာကုိ႔လုိ႔က “ကနဦး က်ေနာ္ျပန္လာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေမဆီကုိပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ကေလးမွာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မဲ့ အစီအစဥ္ တစ္ခုေလး လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ ဒီကသူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီလုိအစီအ စဥ္ေလးလုပ္ျဖစ္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ အခုဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ KED ပညာေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း မ်ားစြာႀကဳံေတြ႔ေနရတယ္္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

၎ဂီတရံပုံေငြပြဲေတာ္မွ ရရွိလာမည့္ ေငြေၾကး ရံပုံေငြမ်ားအားလုံးကို KED ပညာေရးဌာနသုိ႔ အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သလုိ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းတြင္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေစာသာကုိ႔လုိ႔က ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းလာသည့္အေပၚ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္ပညာေရးဌာန-KEDေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ကရင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကရင္ပညာေရးဌာန-KED ႏွင့္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔-KTWGမွ အကူအညီေတာင္းခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအၾကား အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ေနာက္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စားနပ္ ရိကၡာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ယခင္ႏွစ္မွစ၍ သိသိသာသာက်ဆင္းလာၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားမႈ အမ်ားအျပားရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ဂီတရံပုံေငြပြဲေတာ္မ်ားကုိ ေစာအယ္ခူဦးေဆာင္သည့္ Growth Music Band ႏွင့္ အတူ နယ္စပ္ ကရင္အဆုိ ေတာ္မ်ားပူးေပါင္း၍ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။