Home သတင္း ကရင္တုို႔၏ ရင္ထဲက ႏွစ္ ၇၀

ကရင္တုို႔၏ ရင္ထဲက ႏွစ္ ၇၀

1666

ေစာထြန္းလင္း (ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္)

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) ဌာနခ်ဳပ္၊ ကလိုေယာ္ေလးေဒသ နံနက္အာ႐ံုဦးခ်ိန္တြင္ ျမဴ ႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာက်ေရာက္ေနသည္။ ထိုသို႔ ျမဴႏွင္းမ်ား က်ေရာက္ေနေသာ္လည္း နံနက္ ၅ နာရီ ေက်ာ္အခ်ိန္ မွစ၍ ကလိုေယာ္ေလး၌ ျပဳလုပ္မည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလုိ သည့္ ကရင္လူထုမ်ား တဖြဲဖြဲလာေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီမွလည္း ပြဲေတာ္ အတြက္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို နံနက္ ၇ နာရီတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမဴႏွင္းမ်ားက က်ေနဆဲ။ ျမဴႏွင္းမ်ားေၾကာင့္ အခမ္းအနားစင္ျမင့္ထက္သို႔ စစ္ေရးျပကြင္း ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေနရာယူေရာက္ရွိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း အခမ္းအနားမႉး ေျပာၾကားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုမူ ၾကည္လင္စြာ ၾကားေနရသည္။

နံနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စစ္ေရးျပကြင္းထဲသို႔ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စစ္ခ်ီေတးမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာၿပီး ဧည့္ပရိႆတ္မ်ားက မိမိတို႔ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု အလုအယက္႐ိုက္ယူေနၾကသည္။ ကလို ေယာ္ေလး စစ္ေရးျပကြင္း တစ္ဖက္ေတာင္ေက်ာေပၚရွိ ကုန္းျမင့္ထက္တြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ဖခင္ႀကီး ေစာ ဘဦးႀကီး ႐ုပ္ပံုလႊာဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ထားၿပီး သူက စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႔ကို အေပၚစီးမွ ငုံ႔ၾကည့္ေနဟန္ ျမဴႏွင္းမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ မႈရရွိရန္၊
ကရင့္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးရွိရန္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တည္ ေဆာက္မည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေကအဲန္ယူက သြားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္၊ ကရင့္အမ်ိဳးသားေတြအားလံုး စုစုစည္းစည္းႏွင့္ ပါဝင္လာၿပီး အမ်ိဳးသားေရးဆႏၵမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေတြကို အတူတကြရယူသြားရန္ ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ထားရွိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၂ ပဒိုေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွ ကရင္လူထုမ်ား အျပင္ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ ကရင္နီျပည္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကရင္ျပည္သူမ်ား အသီးသီး တက္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ကလိုေယာ္ေလး ေဒသသည္ ေကအဲန္ယူ(ဗဟို)ဌာနခ်ဳပ္၊ တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမအတြင္း တည္ရွိၿပီး အခမ္းအနား လာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ လႈိင္းဘြဲမွတစ္ဆင့္ ရွမ္းရြာသစ္သို႔ လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္လမ္းၾကမ္းသည့္ ေတာင္တက္လမ္းကို တစ္နာရီခြဲခန္႔ ႀကိဳပို႔ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္းမွ လာေရာက္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုသို႔ ေနရာစံုမွလာေရာက္သည့္ ကရင္လူထုမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူသည့္ ခရီးလမ္းမဟုတ္၊ သူတိုု႔၏ ရင္ထဲတြင္ ရွိသည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလုိသည့္စိတ္ရင္းခံျဖင့္ ခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ သည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အ တြက္ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္ခန္႔ ႀကိဳတင္လာေရာက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအဲန္ယူ ဌာနခ်ဳပ္တခြင္တြင္ ဧည့္ပရိႆတ္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အလားတူ ကရင့္ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တိက်ေသခ်ာသည့္ မည္သည့္ ခံစားခြင့္မွမရွိဘဲ သူတို႔၏ ရင္ထဲက ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ဘဝကို ခံယူေနၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားမစတင္မွီႏွင့္ အခမ္းအနားၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ဧည့္ပရိႆတ္မ်ားက ေတာ္လွန္ ေရး ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အလုအယက္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ -KNLA မွ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ျပည္သူမ်ား၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရေသာင္းခ်ီ၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္ကလည္း “ က်မ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္စကားေျပာခြင့္ရတဲ့ အတြက္ အထူးေက်နပ္မိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရဲေဘာ္ေတြလည္း ဝမ္းသာေက်နပ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာရွိၾကတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ အမည္နာမေတြေဖာ္လိုက္ရင္ ႏွလံုးသားရွိတဲ့ လူသားအားလံုး ဟာလည္း ဒီေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာရွိေနမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု သူက အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဒုဥကၠဌ ဦးခိုင္စိုးႏုိင္ေအာင္က ေကအဲန္ယူ အေနျဖင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး အတြက္ ခုခံစစ္ကို ဆင္ႏႊဲရင္းေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း တုိင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပတ္မတိုက္ႏုိင္ခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို စားပြဲဝိုုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း အေလးထားလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပႆနာ မရွိႏုိင္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတာင္းဆို ၍ မရခဲ့ဘဲ အၾကမ္းဖက္ တုန္႔ျပန္ခံရသည့္အေပၚ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲရာမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဆိုလွ်င္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ ၇၀ အတြင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ပဲခူး႐ိုးမ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဆက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္စိုးစဥ္က ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ အမ်ားအျမင္ေစာင္းေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုသံုး ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ျပည္တြင္း ကရင္လူထုအတြင္း အ ေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို စစ္ဒဏ္ခံရသည့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားလည္း ဒုကၡမ်ားစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္း ကရင္လူထုႏွင့္ ေကအဲန္ယူတုိ႔ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ ယခုလို ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို႔ ျပည္တြင္း ကရင္လူထု အမ်ားအျပား လာေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔ခဲ့ေစမူ ကရင္လူထု ရင္ထဲတြင္ရွိသည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚထားရွိသည့္ အားေပး၊ ေထာက္ခံမႈကိုမူ တားဆီး၍ မရခဲ့။

ကလိုေယာ္ေလးတြင္ နံနက္ ၈ နာရီ ခန္႔မွစ၍ ႏွင္းကြဲသြားၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကိုမူ အစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဆက္က်င္းပေနသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ ၇၀၊ ၅၀ ႏွစ္ အ ထက္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ႏွစ္ ၄၀ ၊ ၂၅ ႏွစ္ပါဝင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၅တြင္မူ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးကာ မီး႐ႉးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ခဲ့ပီး ကလိုေယာ္ေလး ေဒသတခြင္ မီး႐ႈးမီးပန္းပစ္ေဖာက္သံမ်ား ဟိန္းထြက္သြားခဲ့သည္။

ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသည္ ခမ္းခမ္းနားနား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကရင္တို႔၏ ရင္ထဲက အႏွစ္ ၇၀ သည္ ေဖ်ာက္မရသည့္ သမုိင္းအျဖစ္ စြဲထင္ေနဆဲ ျဖစ္ေပေတာ့ သည္။
(ေစာထြန္းလင္း)