Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ KNU ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ KNU ဒုဥကၠဌေဟာင္း ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း

2078

ဇန္နဝါရီ ၂၇ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

XXXXXXXXXXXXXX
“တပ္မေတာ္အတြက္ NCA ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။”

XXXXXXXXXXXXXX

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္းတို႔ၾကား လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ဆို႔ေနမႈအေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဟာင္း ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ အျမင္သေဘာထား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလုိက္ပါ သည္။

ေမး-အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမွာ တစ္ဆို႔ေနရတဲ့ အေျခအေနကို ဘယ္လိုုျမင္မိပါသလဲ။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ တစ္ဆုိ႔ေနရတဲ့အေျခအေနကုိ က်မျမင္တာကေတာ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈက ျမန္မာအစုိးရ တပ္မေတာ္ဘက္က ၾသဇာအာဏာရယူထားမႈေၾကာင့္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိရင္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ ေလွ်ာက္လုံးျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တကယ္တမ္း ၾသဇာ အာဏာရယူထားတာက စစ္တပ္ကပဲ။ အဲ့လုိ ၾသဇာအာဏာ ရယူထားမႈေၾကာင့္ အဓိကေျဖရွင္းသြားရမဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ေကအဲန္ယူလုိမ်ဳိး တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္နဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးကုိ သူတုိ႔လက္မခံဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အခုလက္ရွိ ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲကုိ ျဖစ္လာေစတာပဲ။ တုိင္းရင္းသားေတြေရာ၊ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ေရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္_NCAကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိတာက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတာ အခု သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း တုိးတက္မႈက မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္ တုိးတက္မႈမရွိတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက တုိးတက္မႈမရွိတာလဲဆုိတာကေတာ့ က်မတုိ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ လက္မခံလုိ႔ပဲျဖစ္ တယ္။ ဥပမာ- ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာေတြ၊ တန္းတူေရးကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးေတာ့မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔အခြင့္အေရး မေပးဘူး။ ဒါေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေပးမေဆြးေႏြးေစခ်င္ဘူး။ ဒါကလည္းႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။

အလားတူပဲ လုံၿခဳံေရးက႑ကုိေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း တကယ္လုိ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေထာင္လုိက္ ရင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ကုိ ဘယ္လုိပုံစံဖြဲ႔စည္းမလဲဆုိတာကိုလည္း လက္မခံဘူး။ အနာဂတ္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကုိဖြဲ႔စည္းမယ့္ပုံစံအတြက္ လမ္းမဖြင့္ေပးဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြကို ျပည္ေထာင္စုထဲကေန ခြဲမထြက္ေရး ေလာက္ကုိပဲ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ သူတုိ႔ စိတ္အားထက္သန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြက ဟန္႔တားမႈကုိ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေတြမက အရင္ကတည္းက အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့တာက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပဲ။

ကာခ်ဳပ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာထားၿပီးသား။ တပ္မေတာ္အတြက္ NCA ရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီလုိမ်ဳိး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔ ဆႏၵမရွိတာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ နည္းလမ္းမရွာဘူးဆုိရင္ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ က်မအျမင္ကေတာ့ အဓိက ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းကုိ သေဘာထားလက္ခံေပးမွ ရမယ္။ သူတုိ႔မွ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္ က်မတုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ေမး- NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း တိက်ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈေတြ မရရွိေသးတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လုိသုံးသပ္မိလဲ။

တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္တာကလည္း အေျခခံက အစုိးရ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ႕လမ္းစဥ္ေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီ NCAက ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ္ျငားလည္း တုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔အတူတကြသြားခဲ့မယ္ဆုိရင္ နည္းလမ္းက တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံရွိေနမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ေပါင္းစည္းမႈကုိ မလုိလားဘဲ ခြဲထုတ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမႈမွာ အားလုံးပါဝင္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိ ေပမယ့္လည္း စစ္တပ္ဘက္က ဒါကုိ လက္မခံဘူး။ ၆ ဖြဲ႔ကုိလက္မခံဘူး။ အဲ့ဒီလုိမ်ဳိး စည္းလုံးညီ ၫြတ္မႈပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္ထိ NCA ကုိ အစကတည္းက ျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္ေတြကုိ မရရွိေအာင္ပဲျဖစ္ေစတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္မေရးထုိးထားတဲ့ က်န္တုိင္းရင္းသားေတြက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပုိျမင္လာတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၃ ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ ဘာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမွျဖစ္မလာေသးတာကုိ ပုိျမင္လာတယ္။ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္တာေတြ၊ အခြင့္အေရး တန္းတူမေပးတာေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚေစတာပဲ။

ေမး- တပ္မေတာ္ဘက္က သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ေျဖေလွ်ာ့မႈ မလုပ္ဘဲ ဆက္ၿပီးခိုင္ခုိင္မာမာ ဆြဲကိုင္ထားမယ္ဆို ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လိုျဖစ္သြားႏိုင္မလဲ။

က်မထင္တာက သူတုိ႔(စစ္တပ္)ေျပာင္းလဲဖုိ႔ မလုိလားဘူးဆိုရင္ ပဋိပကၡေတြက တကယ္ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ပါတယ္။ အခြင့္အ ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ သူတုိ႔အခြင့္အေရး ျပန္လည္ ရရွိဖုိ႔အတြက္ကို Struggle က ဒီေခတ္မွာမရွိရင္ ေနာက္လာ မယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြကလည္းပဲ အခြင့္အေရးရရွိဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြက ဆက္လက္ တည္ရွိအုံးမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အခုျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အခုအစုိးရကို ျပည္သူထုကေနၿပီး ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ထားေသာ္လည္းပဲ စစ္အာဏာ ပါဝါအျပည့္အဝရွိတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒ ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ရတဲ့အတြက္ အခုအခ်ိန္ထိကို NLD အစုိးရက ဘာဆုိဘာမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ NLD အစုိးရက ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္တာလဲ။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္။ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ လာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္က ဘာမွေျပာင္းလဲလုိ႔ မရဘူး။ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒကို ျပင္လုိ႔မရတာဟာ သူမကိုယ္ တုိင္ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒႀကီးအထဲမွာ ဝင္ခဲ့မိလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြက မေျပာင္းလဲဘူးဆုိရင္ က်မတုိ႔လုိလားေတာင့္တတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ တန္းတူ ရည္တူမႈ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖုိ႔အတြက္က က်မတုိ႔လုပ္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူး။ က်မတုိ႔ မလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေသး ဘူးဆုိရင္ ရတဲ့အထိကို က်မတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ႔လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္တဲ့ ျပန္လည္ ေနာက္ဆုတ္မႈေတြဟာ ျမန္မာအစုိးရ တပ္မေတာ္ဘက္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီး တည္ေဆာက္ယူဖုိ႔ ဆႏၵရွိ မယ္ဆုိရင္အခက္အခဲမရွိႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ေျဖရွင္းဖုိ႔ဆႏၵမရွိဘဲ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဆက္ၿပီး ဖိႏွိပ္မယ္၊ ေပ်ာက္ ကြယ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔အေနနဲ႕ကေတာ့ ကုိယ့္အခြင့္အေရး ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ပဲ ရပ္တည္သြားရမွာပဲ။

ေမး။ ။ ေကအဲန္ယူက လတ္တေလာမွာ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ရပ္ဆုိင္းထားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ျမင္လဲ။

လက္ရွိ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လတ္တေလာ ရပ္ဆုိင္းထားတာလဲ တစ္ခုေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီ Process က ရပ္တန္႔ေနရတာလဲ၊ ပထမတစ္ခ်က္က NCAကုိ ဘယ္လုိပဲ Review ျပန္လုပ္လုပ္ ျပန္ၿပီးေဆြးေႏြးေဆြးေႏြး တပ္မေတာ္ရဲ႕ NCA အေပၚ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထည့္သြင္း မစဥ္းစား ဘူး။ ဒီသေဘာထားေတြနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိသြားရမလဲဆုိတာကုိ ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိပဲ NCAကုိ ျပဳျပင္မယ္၊ JMCကုိ ျပဳျပင္မယ္ေျပာေျပာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြ အခက္အခဲေတြ ရွိေနအုံးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚထားတဲ့သေဘာထား ခ်မွတ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးမွ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ လမ္းစဥ္ေတြခ်မွတ္ၿပီးသြားလုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ NCA-သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိးထားေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ တုိက္ပဲြေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသးတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိပါသလဲ။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျခအေနက ႀကီးမားတဲ့ အၾကပ္အတည္းေအာက္မွာရွိေနပါတယ္။ အရင္ကဆုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းေတြက ေျပာတယ္ေပါ့။ ျမန္မာျပည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေနပါၿပီ။ အရင္ကဆုိ သူတုိ႔ကို က်မတုိ႔ေတြ ဘာေျပာေျပာ လက္မခံဘူး။ အခုေတာ့ အခုအေျခအေနက ၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူးဆုိတာ သူတုိ႔ နားလည္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာရတာလဲဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္ မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္ျငားလည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြက ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတုန္းပါပဲ။ ေျမာက္ ပုိင္းဘက္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းခံရတယ္။ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္းဖုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း အၿမဲတမ္းက ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အခု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြက အလြန္မွစုိးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္။ NCA ထုိးတဲ့အဖဲြ႔၊ မထုိးတဲ့အဖဲြ႔ ဖန္တီးယူၿပီး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို တုိင္းသူျပည္သားေတြအားလုံးကလည္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္းဘဲ ဘယ္လုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးကုိ လုိလားသလဲ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔က က်မတုိ႔ေတြအားလုံး လက္တဲြၿပီးေတာ့ တြန္းရမွာပဲ။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္နဲ႔ အေျခအေနကို ႐ုိး႐ုိးပဲျမင္မယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔ ဘယ္ကိုမွ မေရာက္ရွိႏုိင္ပါဘူး။

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ရမယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါသလဲ။

NLD အစုိးရက အခုအခ်ိန္မွာ အာဏာက သူတုိ႔လက္ထဲမွာပဲ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တယ္။ အေျပာင္းအလဲ ကို လုပ္မယ့္သူလုိ႔ ျပည္သူလူထုက သူတုိ႔ကိုယုံၾကည္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြက ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံဥပေဒေအာက္ မွာ တည္ရွိေနေသာ္ျငားလည္း အာဏာကို ရယူရမယ္။ အာဏာကို ရယူၿပီး အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ရမယ္။ အေရးႀကီးဆုံး က ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို NLD အစုိးရက ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔မရဘူးဆုိရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာပါဝါေတြက တည္ရွိေန အုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူပဲတက္တက္ လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ အထိတုိင္ ေနာက္အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ တက္လာေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ရွိအုံးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲလုိဆုိရင္ ဘယ္သူကမွ ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသလုိ သတိၱရွိရွိ လက္မွတ္ထုိးပါဆုိရင္ NLD အစုိးရအေနနဲ႔လည္း စစ္တပ္နဲ႔ေျပာဆုိရင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ သတိၱရွိရွိ ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိတယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ NCA လမ္းစဥ္က တစ္ဆုိ႔မႈေတြ ရွိရတာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ NCA ကုိ သူမ်ားေတြ လက္မခံႏုိင္တာလဲဆုိ တာက တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ အခု တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားအရဆုိရင္ ဖိအားေပး ရမွာဘဲ။ တကယ္ကုိ ဖိအားေပးရမယ္။ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလုိမ်ဳိး က်မတုိ႔သြားလုိ႔မရဘူး။ သူတုိ႔ ေျပာတဲ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သြားရမယ္ဆုိတာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ပုံစံကုိသြားဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕သေဘာထားကုိ ေျပာင္းလဲရမယ္၊ UN အေနနဲ႔ ဖိအားပုိမုိေပးရမယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပုိမုိစည္းလုံးဖုိ႔လုိ မယ္။ NLD အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုပ္ျပရမယ္။ ဒါေတြက က်မတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ ရဖုိ႔အတြက္ပဲျဖစ္တယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသလုိ သတိၱရွိရွိ လက္မွတ္ထုိးပါဆုိရင္ NLD အစုိးရအေနနဲ႔လည္း စစ္တပ္နဲ႔ေျပာဆုိရင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ သတိၱရွိရွိ ျဖစ္ေနဖုိ႔လုိတယ္။”