Home ရုပ္သံ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ထဲမွာ အေရးႀကီးအမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရုိးရာေကာက္သစ္စားပဲြ ဖီးဘီးေယာ္၊ ဖူးဘီးေယာ္လုိ႔ေခၚတဲ့ “စပါးေစာင့္နတ္ ပူေဇာ္ျပသျခင္း၊ လိပ္ျပာေခၚျခင္း” ဓေလ့ဟာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကရင္လူငယ္အမ်ားစုက သတိမမူလုိက္တဲ့ အရာတစ္ခု...

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ထဲမွာ အေရးႀကီးအမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရုိးရာေကာက္သစ္စားပဲြ ဖီးဘီးေယာ္၊ ဖူးဘီးေယာ္လုိ႔ေခၚတဲ့ “စပါးေစာင့္နတ္ ပူေဇာ္ျပသျခင္း၊ လိပ္ျပာေခၚျခင္း” ဓေလ့ဟာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကရင္လူငယ္အမ်ားစုက သတိမမူလုိက္တဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ေရွးယခင္က ကရင္လူမ်ဳိးေတြဟာ ရုိးရာေကာက္သစ္စားပဲြ၊ စပါးကို လိပ္ျပာေခၚျခင္း ဓေလ့ဟာ မိမိလယ္ယာ၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကေန စတင္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီကေနၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာနဲ႔တစ္ရြာ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အားလုံးစုေပါင္းၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ျပာသုိလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး စုေပါင္းက်င္းပတဲ့အစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

655