Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴး)

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴး)

718

ပဒုိေစာေနသဘေလး (လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမႉး၊ ေကအဲန္ယူ)
“ျပည္သူလူထုေတြကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတာမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံလူထု
တုိင္းရင္းသားဌာေနျပည္သူေတြကုိ ခ်စ္ရင္ ဒီလုိဥပေဒမ်ဳိးကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ႐ုတ္သိမ္းသင့္တယ္။”

အစုိးရမွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နဲ႔ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၈ခုႏွစ္)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းလုိက္သည့္အေပၚ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ေျမယာႏွင့္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန မႉး ပဒုိေစာေနသဘေလးႏွင့္ ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္းဌာန လူေတြ႔ ေမးျမန္းထားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေကအိုင္စီ။ ။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိဥပေဒမ်ဳိး ေပၚထြက္လာတာ ရွိသလဲ။

ဒီေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္း ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေျမယာစီမံ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေျမသိမ္းဥပေဒကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္း တစ္ခုခုရွိလာရင္ အခ်ိန္မေရြး သိမ္းလုိ႔ရတယ္။ အဲ့လုိသိမ္းမယ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္စရာ မလုိဘူး။ ဒီဥပေဒႏွစ္ ခုရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီကေန႔ လူ႔အခြင့္အေရးစံညြန္း၊ ဒီမုိကေရစီစံညႊန္း၊ ဖက္ဒရယ္စံညြန္း ႏုိင္ငံတကာစံ ညႊန္းအရ အရမ္းအားနည္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတာက အမ်ဳိးသားေျမယာမူဝါဒတစ္ခုကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းတယ္ လုိ႔ ထင္ရတယ္။ ေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္က တုိင္းရင္းသားေျမယာေတြကုိ မိ႐ုိးဖလာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ေျမယာ ဆုိင္ရာေတြကုိ အာမခံေပးမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ့အခ်က္ေတြအရ အာမခံခ်က္ေပးတ့ဲပုံစံက ေျမ ယာဥပေဒနဲ႔ အေျခခံသြားရမယ္။ ဆုိေတာ့ အခုေျမယာဥပေဒအရဆုိရင္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္း ေျမလပ္ဥပေဒတစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ဒီအ တည္ျပဳလုိက္တဲ့ ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္း ေျမလပ္ ဥပေဒအရ ေျမယာကုိ တုိင္းထြာရမယ္။ မတုိင္းထြာဘူးဆုိရင္ ဒီေျမေတြက ကုိယ့္ ဥစၥာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကုိယ္ပုိင္စီမံလုိ႔မရေတာ့လို႔ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတာေပါ့။

ေကအိုင္စီ။ ။ ဒီ လြတ္၊ လပ္၊ ႐ုိင္း ဥပေဒက အမ်ားစုက ေဝဖန္သုံးသပ္ၾကတာ ေဒသခံျပည္သူေတြအေပၚ တရားခံျဖစ္သြား ေစတဲ့ဥပေဒမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာေကာ ဘယ္လုိေျပာခ်င္လဲ။

ဒီေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္း ေျမလပ္ဥပေဒကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း အတည္ျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ သိရွိနားလည္သလဲဆုိတာကုိေတာ့ မသိဘူး။ ဒီေျမေတြကုိ ၆လအတြင္း တုိင္းထြာ မွတ္ပုံတင္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္လာရင္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံရမယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမယ္။ ေထာင္က်မယ္ဆုိတ့ဲအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ကုိယ္က အျပစ္က်ဴးလြန္သူ အလိုလို ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ သုံးသပ္လုိ႔ရတယ္။

ေကအိုင္စီ။ ။ ဒီဥပေဒအရ အခ်ိန္တုိအတြင္း သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ရမဲ့ေနရာမွာ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ အေျခအေန၊ ေနရာ၊ ဝန္ထမ္းအင္အား စသည္ျဖင့္ လုံေလာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါ့မလား။

က်ေနာ္ယူဆတာတစ္ခုက အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လဲ ဆုိရင္ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းကုိ သူတုိ႔ဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အမ်ားႀကီး ျမင္ၾကတယ္။ ၆လအ တြင္းၿပီးေအာင္ ဘယ္လုပ္လုိ႔ရမွာလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က်ေတာ့ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္း မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာထား တာ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဘက္ရွိတယ္လို႔ျမင္ၿပီး လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီ ၆လအတြင္းေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္သင့္ဘူး။ လုပ္မဲ့ ဝန္ထမ္း အားနည္းေနမယ္ဆုိရင္ လုပ္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ေျမပုံဆြဲရမယ္။ သြားၿပီး အတည္ျပဳရမယ္။ ဒါေတြက On Going သြားရမဲ့အ လုပ္ေတြ၊ ပုံမွန္ေလးနဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သြားရမယ္။ သြားၿပီးေတာ့ ဒီရက္ကစၿပီး သတ္မွတ္ရက္အထိ မွတ္ပုံတင္ရမယ္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ထားရင္ ဒါက အၾကပ္ကုိင္သလုိျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ဥပေဒကုိ လုိက္နာဖုိ႔လည္း ခက္ခဲလိမ့္မယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိတယ္။

ေကအိုင္စီ။ ။ ဒီဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ဳိးကေကာ ျပည္သူလူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိရဲ႕လား။

ဒီကေန႔ ခ်မွတ္အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြက အဆင္မေျပပါဘူး။ အဆင္မေျပဘူးဆုိတာက ဒီေျမ လြတ္ ေျမလပ္ ေျမ႐ုိင္းဥပေဒဆုိတာက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ ေျမယာေတြအေပၚ တည့္တည့္သြားေနျခင္းပဲ ျဖစ္ တယ္။ ဒီအပစ္ရပ္မတုိင္ခင္ကတည္းက စစ္အစုိးရေတြက မတရား သိမ္းဆည္းတာမ်ဳိးရွိခဲ့တာ အမ်ားႀကီးရယ္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွာ ေျမယာဥပေဒထဲကမွ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္း ဥပေဒဆုိတာက ရွိတယ္ဆုိၿပီး မွတ္ပုံတင္ရမယ္။ အဲ့လုိမွတ္ပုံတင္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ က မတရား သိမ္းဆည္းထားတာေတြက စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီေတြက ႀကီးစုိးေနခဲ့တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဥပေဒႏွစ္ခုလုံးကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ဆုိတာမ်ဳိး ဥပမာ ပုံစံ(၇) ထုတ္ေပးတာမ်ဳိး စသျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးသလုိျဖစ္ေနေပမဲ့ ပုံစံ (၇)ကုိ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ကူသလုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ဒါကုိ အာ႐ုံထားမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ အာ႐ုံထားတာ ဒီလုိဥပေဒေတြက ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈေတြအတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ လမ္းစီမံကိန္းတုိ႔၊ စက္မႈဇုန္တုိ႔ဆုိတာက ေျမကြက္ေတြ အမ်ားႀကီး အသုံးျပဳရတာမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ဒီလုိ ဥပေဒက ေဒသခံေတြအတြက္ဆုိတာထက္ စီးပြားေရး ေငြေရးေၾကးေရး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကုိ ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္ ယူဆမိတယ္။

ေကအိုင္စီ။ ။ ဒီဥပေဒေပၚထြက္လာတဲ့အေပၚ ေကအဲန္ယူမွာရွိေနတဲ့ ေျမယာမူဝါဒနဲ႔ ဘယ္လုိ ကြာျခားမႈရွိေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ဖက္ ထိစပ္ေဒသေတြမွာ ဘယ္လုိ အခက္အခဲမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစလဲ။

ဒီကေန႔ အစုိးရ ခ်မွတ္အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ေျမယာေပၚလစီနဲ႔ ေကအဲန္ယူမွာရွိေနတဲ့ ေျမယာမူဝါဒေတြက ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ႀကီးကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ဆုိတာက ေျမေတြအားလုံးဆုိတာက ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ မွာ ေျမယာအသုံးျပဳသူသာျဖစ္ၿပီး ေျမယာပုိင္ဆုိင္သူေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူမွာရွိတဲ့ ေျမယာမူဝါဒက ျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ ဌာေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ ေျမယာေတြကုိ ၎တုိ႔သာလွ်င္ စီမံပုိင္ခြင့္ရွိတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အာ မခံခ်က္ေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။
ဆုိေတာ့ အစိုးရ အလားတူ ေကအဲန္ယူမွာလည္း ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗဟုိအလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအဆင့္ဆင့္ရွိေနၿပီးေတာ့ အစုိးရနဲ႔ ေကအဲန္ယူၾကား ထိစပ္နယ္ေျမေတြမွာ ေျမယာတုိင္းထြာ သတ္မွတ္ေပးမႈေတြက ရွိေနတဲ့အခါ ယခင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေကအဲန္ယူနဲ႔ အစုိးရအၾကား အပစ္ရပ္လက္မွတ္ စထုိးခင္က အစုိးရအေနနဲ႔ ေကအဲန္ယူရဲ႕ ေျမယာမူဝါဒေတြအေပၚ အသိအ မွတ္ျပဳဖုိ႔ သေဘာတူတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။
ဒီ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားခ်က္အရ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေျမယာကုိ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူတာမ်ဳိး မလုပ္ဖုိ႔ ပါရွိတယ္။ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူတယ္ဆုိတာမ်ဳိးက အာဏာပုိင္ေတြ၊ စစ္သား၊ ရဲေတြ ပါရွိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ေျမကုိသြားသိမ္းယူတာမ်ဳိးကလည္း အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူတာျဖစ္သလုိ ေျမလြတ္ ေျမ႐ုိင္း ေျမလပ္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေျမယာတုိင္းထြာ မွတ္ပုံတင္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္း ဒါက အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူတာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။

ေကအိုင္စီ ။ ။ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ကုိယ့္နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ေျမယာေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိးရွိလဲ။

ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ အထူးသျဖင့္ ဌာေနျပည္သူေတြရဲ႕ ေျမေတြကုိ တုိင္းထြာေပးၿပီး ေျမဂရမ္ထုတ္ေပးတာမ်ဳိး လုပ္ေပးပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အာမခံခ်က္ စာထုတ္ေပးတာမ်ဳိးေပါ့။ ေျမပုံနဲ႔တကြ လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ေပးတာေပါ့။

ေကအိုင္စီ ။ ။ ေကအဲန္ယူမွာရွိေနတဲ့ ေျမယာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ အစုိးရအေနနဲ႔ အသိအ မွတ္ျပဳဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိစိန္ေခၚခ်က္ေတြ ရွိေနလဲ။

ဒီကေန႔ လမ္းပြင့္လာတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္ျမင္တာက အစုိးရအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ ဘူးဆုိရင္ လမ္းပြင့္ဖုိ႔ လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တာက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္က အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရ၊ သစ္ေတာ စတာေတြနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတာျဖစ္ေစ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဒီလုိ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကုိ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေဒသခံေတြ ကုိယ္တုိင္ စီမံႏုိင္ၿပီးသား။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆုိတာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ နားလည္ၿပီး သားလည္း ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခု ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးတာက အာဏာခြဲေဝဖုိ႔ပဲ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈနဲ႔ သြားဖုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိနည္းလမ္းနဲ႔ဆုိ သြားလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အာဏာခြဲ ေဝမႈက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနမွ ဒီကိစၥေတြကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးလုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေကအိုင္စီ ။ ။ ဒီေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း၊ ေျမလပ္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ရမဲ့ကိစၥက တကယ္လုိ႔ မျဖစ္လာခဲ့ဘူးဆုိရင္ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္သြားႏုိင္သလဲ။

တကယ္လုိ႔ ဥပေဒအရ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္ ေဒသခံျပည္သူ၊ ဌာေနျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ အခြင့္အေရးနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္နဲ႔လည္း မကုိက္ညီဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးလည္း ထိခုိက္မွာျဖစ္ တယ္။ ဒီဥပေဒအတုိင္း တကယ္ပဲလုပ္ေဆာင္မယ္၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္လည္း ေကအဲန္ယူရဲ႕ ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေကအဲန္ယူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ကုိယ့္ျပည္သူရဲ႕ ေျမယာသဘာဝအေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔၊ တန္းတူညီတူျဖစ္ဖုိ႔၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရဖုိ႔နဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစ မယ္။
ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈေတြျဖစ္ေပၚမယ္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ မ်ားလာမယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔လည္း ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ ေတြလည္း မရွိလာဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ဒါေတြကလည္း အစုိးရအေနနဲ႔ အထူးဦးစားေပး စဥ္းစားရမွာျဖစ္တယ္။

ေကအိုင္စီ ။ ။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေျမယာက႑လည္း ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈရဲ႕အေျခအေနကုိလည္း သိပါရေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမွာ က႑ငါးခုထဲမွာ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတက႑လည္း ပါတာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ေျမယာမူဝါဒကုိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန စခဲ့တာေပါ့။ အလႊာေပါင္းစုံက ကရင္လူထုေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေျမယာက႑အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ရလဒ္စာတမ္းထြက္ေပၚလာေအာင္ ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကတာေပါ့။ ေဆြးေႏြးလုိ႔ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို စာတမ္းတင္ လုိက္တာေပါ့။
NCA လက္မွတ္ထုိးတဲ့ ၁၀ဖြဲ႔နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းၾကတာေပါ့။ က်န္တုိင္းရင္းသားေတြလည္း သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စာတမ္း ေတြကုိယူေဆာင္လာၿပီး စုစည္းလုိက္တာေပါ့။ ဒုတိယအႀကိမ္ (UPC)မွာသြားတင္ျပေတာ့ ၁၁ခ်က္ရလာတဲ့အေပၚ မ်ားေသာအား ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ စီးပြားျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးမႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ၃ႀကိမ္ေျမာက္ မွာ ေျမယာက႑အတြက္ အာဏာခြဲေဝေရးကိစၥေတြကုိ တင္ျပတဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔တင္ျပတာက ေဒသခံ ဌာေနျပည္သူေတြသာ လွ်င္ မူရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္တာမ်ဳိးေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အစုိးရကေတာ့ ဒါကုိ လက္မခံဘဲ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္က ႏုိင္ငံေတာ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ေရးထားတယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကေန ေျမယာနဲ႔ သယံ ဇာတက႑ကို သြားေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ထားသလုိ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရခဲ့ပါဘူး။

ေကအိုင္စီ ။ ။ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ေျမယာမူဝါဒျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ဆုိရင္ ဘယ္လုိေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်င္ သလဲ။

က်ေနာ္ျမင္တာက အစုိးရအေနနဲ႔ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္တယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေျပာင္းလဲရဖုိ႔ဆုိတာ အေသအခ်ာ ပဲ။ ေနာက္ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ျပန္ဆန္းစစ္သင့္တယ္။ ဒီေရးဆြဲခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ဥပေဒေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ကုိပဲ ေဇာင္းေပးၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖုိ႔အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံမႈေတြ မ်ားလာဖုိ႔အတြက္၊ စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းမႈအေပၚမွာပဲ ၾကည့္တာမ်ားတဲ့အတြက္ ေဒသခံလူထုေတြအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာဖုိ႔ မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး ျပင္စရာရွိရင္ ျပင္ရမွာျဖစ္သလုိ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းဆုိတာမရွိသလုိ ေကအဲန္ ယူရဲ႕ ေျမယာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္တာမ်ဳိးျဖစ္တာေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ ဒါကုိ ျဖဳတ္သိမ္း။ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုတ္သိမ္းသင့္ တယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကုိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတာမ်ဳိး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံလူထု တုိင္းရင္းသားဌာေနျပည္သူေတြကုိ ခ်စ္ရင္ ဒီလုိဥပေဒမ်ဳိးကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ ႐ုတ္သိမ္းသင့္တယ္။