Home ေဆာင္းပါး အမ်ားျပည္သူကို ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနတဲ့ အတုေတြ

အမ်ားျပည္သူကို ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနတဲ့ အတုေတြ

797

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္)

“တု” ဆုိတဲ့ စကားလံုးကို ျမန္မာအဘိဓာန္ထဲ ႐ွာၾကည့္ေတာ့ [ တု၊ ႀကိ – ၁။ တူေအာင္လုပ္သည္။ ၂။ ဖက္ၿပိဳင္သည္] လုိ႔ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆက္ၿပီး “တုပ”ကို ႐ွာၾကည့္ျပန္ေတာ့ [တုပ၊ ႀကိ – တူေအာင္လုပ္သည္] လို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။
“အတုနဲ႔ အစစ္” လို႔ ဆုိလိုက္ရင္ လူတုိင္းက “အတု” ဆုိတာ မေကာင္းတာ၊ အေပါစား၊ အရည္အေသြး ခပ္ည့ံညံ့လို႔ အလိုအေလ်ာက္ သိနားေနၾကၿပီးျဖစ္တယ္။
အတုန႔ဲပတ္သက္လို႔ သမုိင္းေၾကာင္းေပၚမွာတင္ၿပီး စဥ္းစားလုိက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြအုပ္စိုးစဥ္ ၃ႏွစ္ေလာက္ကာလက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြေပးတဲ့ “လြတ္လပ္ေရး” ဆုိတာ ဖ်တ္ခနဲေပၚလာပါတယ္။ သမုိင္းစာအုပ္ေတြမွာ “ေရႊရည္စိမ္ လြတ္လပ္ေရး” လုိ႔ အဲဒီလြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အတုအေယာင္သေဘာကို သ႐ုပ္ေဖာ္တာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ “ျပည္ေထာင္စုအတု”နဲ႔ တည့္တည့္တုိးၾကေတာ့တာပါပဲ။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (Unitary)ကို ျပည္ေထာင္စုလုိ႔ လွည့္ျဖားခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သမုိင္းဝင္ မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ “ဆိတ္ေခါင္းခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္းတယ္” ဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္ထပ္တစ္ခု ကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ “ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္” ဆုိတဲ့ “ဆုိရွယ္လစ္အတု” ပါပဲ။ “ဆို႐ွယ္လစ္အတု” (ဝါ) မဆလေခတ္ကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ ယေန႔ စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ ဆုိတဲ့ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ အတု” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ အတုဆုိတာရဲ႕ ပထမလကၡဏာခ်က္က အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ၊ အေပၚယံ အသြင္အျပင္အရ အစစ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ ႀကံဖန္တီးထားၿပီး အစစ္လုိ႔ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ အကြက္ခ် လွည့္စားလိမ္ညာမႈသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာကို က်ေနာ္တို႔ သမုိင္း လက္ေတြ႔၊ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ လက္ေတြ႔ေတြထဲကေန ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
အတုနဲ႔အစစ္ကို တုိက္ပြဲ၊ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာမႈေတြနဲ႔ အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အ တုေတြထဲ (ႏုိုင္ငံေရး/စစ္ေရး/သပိတ္/ဆႏၵျပမႈ) တုိက္ပြဲေတြထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ႕မူလအေရာင္ ေပၚသြားတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ (ဖားလား/ငါးလားဆုိတဲ့) သူတို႔ပကတိသ႐ုပ္ ေပၚလာတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ (နည္းပညာ၊ အတတ္ ပညာေတြရဲ႕ အကူအညီေတြနဲ႔) စူးစမ္းေလ့လာမႈနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ သိ႐ွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အတုရဲ႕ဒုတိယလကၡဏာအခ်က္က ၾကာရွည္ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္စြမ္း မ႐ွိျခင္းဆုိတဲ့အခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
အတုရဲ႕ ဒီသေဘာႏွစ္ခုက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာတင္ တသီးတျခား ကန္႔သတ္တည္႐ွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈဘဝနယ္ပယ္မ်ိဳးစံုမွာလည္း ဒီသေဘာႏွင္ႏွင္ပါပဲ။ စီးပြားေရးမွာေတာ့ “ဆင္တူ႐ုိးမွားအတုအပသတိျပဳပါ” ဆုိတဲ့ သတိေပး ခ်က္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘုန္းႀကီးတု၊ စစ္ဗိုလ္အတု၊ ရဲအတု၊ ဆရာဝန္အတု၊ ရမ္အတု စသျဖင့္ အတုမ်ိဳးစံု ရွိပါ ေသးတယ္။
အဲဒီ အတုေတြထဲမွာ ေဆးဝါးအတု၊ ႏုိ႔မုန္႔အတုနဲ႔ ေငြစကၠဴအတုေတြအေၾကာင္းကို ကြက္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို႔ ဒီသံုးခုကိုပဲ ကြက္ေျပာခ်က္သလဲဆုိေတာ့ ဒီအတုသံုးခုဟာ ျပည္သူလူထုေန႔စဥ္ဘဝကို တုိက္႐ုိက္အက်ဆံုး ထိခုိက္နစ္နာမႈကို အႀကီးမားဆံုး ေပးႏုိင္လို႔ပါပဲ။
ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူလူထု အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးဟာ ဆင္းရဲမြဲေတေနတာပါ။ ဥစၥာဓနတင္ ဆင္းရဲတာ မဟုတ္ဘူး၊ အသိပညာဗဟုသုတပါ ေခါင္းပါးေနရတဲ့ ဘဝပါ။ အဲဒီဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏြံအိုင္ထဲကုိ ျပည္သူလူထုက သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ဆင္းခဲ့ၾကတာ မဟုတ္သလို၊ မုိက္လံုးႀကီးႀကီးနဲ႔ တြင္းတူးၿပီး ဆင္းသြားၾကတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ ဘူး။ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူေတြက တြန္းခ်ခဲ့တာပါ။ ဥစၥာဓနနဲ႔ အသိပညာ ဆင္းရဲမြဲေတသူေတြရဲ႕ဘဝဟာ အလံုးစံု လံုၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနတဲ့ ဘဝသာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖားေယာင္းသိမ္းသြင္းမႈ အပါအဝင္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုရဲ႕ စက္ကြင္းထဲ သားေကာင္ အျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ေနရတဲ့ ဘဝမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျပန္ဆက္ရရင္ ေဆးဝါးအတုကို ပထမၾကည့္ပါ။ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ေရာဂါ အႀကီးအေသး၊ အျပင္းအထန္ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆးဝါးကုသစရိတ္က မိုးထိေအာင္ ႀကီးမားေနတာ လူတုိင္းသိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ “မရွိဝမ္းစာ – ရွိတန္ဆာ” ဆုိတဲ့ စကားလို၊ မရွိ ရွိတာ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ် ေခ်းငွားၾကၿပီး အသက္ကို ကယ္တင္ကုသၾကရပါတယ္။
ဒီလို မရွိမဲ့ ရွိမဲ့ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ ေငြစေၾကးစနဲ႔ ဝယ္လို႔ရတဲ့ေဆးဝါးက အတုျဖစ္ေနတဲ့အခါ လူနာေရာ၊ လူနာရွင္ မိသားစုပါ ရင္ကြဲပက္လက္ ျဖစ္ရမယ္ မဟုတ္ပါလား။ လူနာက ေမြးကင္းစ သုိ႔မဟုတ္ သက္ႀကီးရြယ္အုိျဖစ္ေနတဲ့ ဒီေဆးဝါးအတု ေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း ေသဆံုးသြားႏုိင္သလို၊ ထာဝစဥ္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အလားအလာေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိႏုိင္တယ္ မဟုတ္ပါလား။
အလားတူပါပဲ။ ဆင္းရဲတဲ့မိခင္က ေမြးတဲ့ကေလးဟာ မိခင္ကုိယ္၌က အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါခံ႐ွိလို႔ျဖစ္ေစ ႏုိ႔ မတုိက္ႏုိင္လို႔ ႏို႔မႈန္႔ဝယ္တုိက္တဲ့အခါ ႏုိ႔မႈန္႔အတုျဖစ္ေနရင္ မခက္ပါလား။ ထိုနည္းတူပါပဲ အျခားေသာ သားငါးအစာအစာေတြ၊ အသီးအရြက္ေတြ၊ အသီးအႏွံေတြမွာ တာရွည္ခံေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ ဓာတုဆုိးေဆးေတြ ေဆးရည္ေတြ စိမ္ၿပီး၊ ဖ်န္းၿပီး ေရာင္းခ်ေနတာေတြကလည္း ေဒြးေရာဥပဒ္ပါ ဝင္ေစတဲ့ အတုျပဳလုပ္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔မ်ားမ်ားရလို႔၊ တြက္ေခ်ကုိက္လို႔၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ ဗဟုသုတနည္းပါးရွာတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူေတြ စားသံုးမိတဲ့အခါ တစ္ပူေပၚ တစ္ပူဆင့္ ေႁမြပူရာကင္းေမွာင့္သလို မျဖစ္ေပဘူးလား။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးဝါး၊ ႏုိ႔မႈန္႔နဲ႔ အျခားအစားအစာေတြကို အတုျပဳလုပ္တာ၊ တာ႐ွည္ခံ ေအာင္ တားျမစ္ဓာတုေဆးဝါးေတြ၊ ဆုိးေဆးေတြ သံုးစြဲတာေတြကို လူသတ္မႈကဲ့သုိ႔ အေလးထားၿပီး ျပဳလုပ္သူေတြကို ထိထိမိမိ အေရးယူ အျပစ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အျမတ္ဆုိတဲ့ ေလာဘအေမွာင္တုိက္ေနတဲ့ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာဖုိ႔ဆုိတဲ့ စိတ္ယုတ္မာနဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းမုိက္မဲစြာလုပ္ၾကတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြသာျဖစ္လုိ႔ အတုျပဳလုပ္သူေတြ၊ အတုျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ႏုိင္ငံတြင္းလွည့္လည္သံုးစြဲေနတဲ့ က်ပ္ေငြစကၠဴအတု ျပဳလုပ္မႈပါ။ ဒါလည္း ယုတ္မာမႈပါပဲ။ (မဆလ)ေခတ္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက တရားဝင္ သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြေတြကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဖ်က္သိမ္းမႈေတြ အလီလီ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘယ္သူေတြထိခုိက္သလဲ။ ေအာက္ေျခဆင္းရဲသား နင္းျပားေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြပဲ ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရ တာပါ။ ဒီလုိ ယုတ္မာမႈေတြက “၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး” ေပါက္ကြဲေပၚထြက္လာဖုိ႔အတြက္ ေရခံေျမခံေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သည္းခံႏုိင္စြမ္းကို ထုိးေဖာက္ပစ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ ႏုိင္ငံ ေတာ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္မွာရွိတဲ့ ေငြေတြကို လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလက္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ စကၤာပူမွာ အလုပ္သြားလုပ္ရာကေန ျပန္လာတဲ့ ေနာ္ေသာသြဲ႔ထူး ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ဆီကေန က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴအတုေတြ သိမ္းဆည္းရမိတာျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ေတာ့ စကၤာပူက အလုပ္ရွင္ကေန လဲလွယ္ေပးလိုက္တဲ့ ေငြေတြလုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိ ေငြစကၠဴအတုေတြ လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈနဲ႔ ေနာ္ေသာသြဲ႔ထူးကို ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက (ပ) ၁၄၂၀/၂၀၁၈၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅ /၁၀၆ နဲ႔ အမႈဖြင့္ၿပီး အေရးယူခံထားရပါတယ္။
ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ျမင္ႏုိင္တာက “မိေအးႏွစ္ခါနာ” ဆုိတဲ့စကားအတုိင္းပါပဲ။ တကယ့္နစ္နာေနရသူဟာ ေနာ္ေသာသြဲ႔ထူးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမနစ္နာမႈက မိမိလုပ္အားနဲ႔ရင္းၿပီး ရ႐ွိလာတဲ့ လုပ္ခလစာေငြဟာ ေငြစကၠဴအတုေတြျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္။
ဒုတိယနစ္နာမႈက ဒီအတုေတြ (သိသည္ျဖစ္ျဖစ္/မသိသည္ျဖစ္ျဖစ္) လက္ဝယ္ကုိင္ဆုိင္မႈ/ေတြ႔ရွိမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လက္ဝယ္မွာ မိမိ (ကာယ+ ဉာဏ) လုပ္အားနဲ႔ရင္းၿပီး ရ႐ွိထားတဲ့ ေငြေၾကး ေငြစကၠဴေတြဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ (မဆလ) အုပ္စုိးသူေတြ လုယက္ခဲ့သလို တရားမဝင္ေငြ ေၾကညာတဲ့ လုယက္ဖ်က္ဆီး မႈနဲ႔ မသမာသူေတြရဲ႕ အတုအပ ျပဳလုပ္မႈေတြေၾကာင့္ အဖက္ဖက္က နစ္နာဆံုး႐ႈံးရတာမ်ိဳး လုံးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တစ္ ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴတစ္ရြက္ဆုိတာ သာမန္ျပည္သူလူထုအဖုိ႔ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းနည္းနဲ႔ လက္ ဝယ္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဒီေငြစကၠဴဟာ အတုျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ ဒီမိသားစုအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္နစ္နာမလဲ တြက္ၾကည့္ပါ။ က်ပ္ ၁၂၀၀ ကေန ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အထိ ႐ွိတတ္တဲ့ ဆန္ဆိုရင္ ၈ျပည္ သို႔မဟုတ္ ၅ျပည္ေလာက္ေတာ့ ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေတြဟာ ျပည္သူလူထုအေပၚ “အတုေတြ” ကေပးတဲ့ ဒုကၡေတြထဲက နမူနာမွ်ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးဘက္မွာ “ဒီမိုကေရစီအတု၊ ဖက္ဒရယ္တု၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတုေတြ”ကို သတိ ျပဳမိၾကဖုိ႔ လိုသလို ေန႔စဥ္လူမႈဘဝထဲမွာလည္း ေငြစကၠဴအတု၊ ေဆးဝါးအတုနဲ႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာအတုေတြ ေဘးကေန ကင္း စင္ေဝးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
“အတု”ေတြရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးတခ်ိဳ႕ကို တင္ျပခဲ့ပါၿပီ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ “အတု” မေကာင္းေၾကာင္း တဖက္သတ္ေျပာလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့အတုေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ – ေျခတု – လက္တု – ေသြးတု လို အက်ိဳးျပဳတဲ့ အတုေတြေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက သင္ယူမႈအပိုင္းက အတုယူမႈေတြေပါ့။ ဆရာမင္းသုဝဏ္က ကဗ်ာစပ္ခ်င္သူ ေတြကို နည္းေပး လမ္းျပ လုပ္ခဲ့တဲ့ လမ္းညြန္ေလးရွိတယ္ မဟုတ္လား။ “စု – တု – ျပဳ” ဆုိတာေလ။ ဒီလို အတုယူမႈ၊ အတုျမင္ အတတ္သင္မႈေတြကေတာ့ ေကာင္းေသာတုပမႈေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ ေရပန္းစား တြင္က်ယ္လာ ေနတဲ့ ဉာဏ္တု Artificial intelligence (AI) ဆုိတာကေရာ လူသားေတြအတြက္ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳး/ ဆုိးျပစ္ေတြ သယ္ ေဆာင္လာအံုးမလဲ မသိေသးပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို “အတု” ပဲျဖစ္ပါေစ သမုိင္းရဲ႕ အလင္းေရာင္ထဲမွာ၊ “လက္ေတြ႔” ဆိုတဲ့ တစ္ေလာကလံုးဆုိင္ရာ အမွန္ တရား ရဲ႕ အလင္းေရာင္ထဲမွာ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားရဲ႕ အလင္းေရာင္ထဲမွာ၊ သိပၸံပညာစမ္းသပ္မႈဆုိတဲ့ အလင္းေရာင္ထဲမွာ အခုိင္အမာ စူးစမ္း ေလ့လာၿပီး အကဲျဖတ္ၾကရမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။