Home ေဆာင္းပါး ကၽြန္းကုိင္းမွီ ကုိင္းကၽြန္းမွီေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စု

ကၽြန္းကုိင္းမွီ ကုိင္းကၽြန္းမွီေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စု

894

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္)

“ယေန႔အထိ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလအရ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သက္ ဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း”
[ (DSA) အမွတ္စဥ္ ၆၀ သင္တန္းဆင္းပြဲ၊ ကာခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း (၈-၁၂-၂၀၁၈) ]

ဘာကို ရည္႐ြယ္ၿပီး ဒီလိုေျပာလုိက္သလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ေသြး႐ုိးသား႐ုိးနဲ႔ သမုိင္းအျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လို႔လား ဆုိတာအထိေတာ့လည္း သူတုိ႔မွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိမွ၊ရွိပါေလစ ဆုိတဲ့ သံသယကေတာ့ ခါကာဘုိရာဇီေတာင္လို ႀကီးႀကီးမားမား ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေျပာဆုိခ်က္အေပၚ ဆက္စပ္ေတြးမိသမွ်ကို ေရးသားတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္သူကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ သမုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ ေသြး႐ုိးသား႐ိုးနဲ႔ အျဖစ္မွန္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပတယ္၊ တာဝန္႐ွိမႈအလိုက္ မိမိတာဝန္႐ွိမႈကို ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံတယ္၊ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းပန္ တယ္ဆုိရင္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ႀကိဳဆုိရမယ့္ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ သမုိင္းအျဖစ္မွန္ကို အႀကံယုတ္နဲ႔ ဖံုးကြယ္ဖုိ႔၊ မွိန္ေဖ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေစဖုိ႔၊ တလြဲတေခ်ာ္ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္သြားေစဖုိ႔ ေျပာဆုိျပဳမူတာဆိုရင္ေတာ့ ဒီလို သ႐ုပ္ဖ်က္ လိမ္ညာမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ရမွာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးအစမွာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ ေျပာဆုိခ်က္ကို အခုလို အပုိင္း ႏွစ္ပုိင္း ခြဲၾကည့္ၾကရေအာင္။

ပထမပုိင္းက “ယေန႔အထိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလအရ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မဟုတ္ ဘဲ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း” ဆုိတဲ့အထိျဖစ္ၿပီး။

ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ “မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္” ဆိုတဲ့ အပိုင္း ႏွစ္ပုိင္းအျဖစ္ ခြဲၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

ပထမအပုိင္း
ပထမပုိင္းမွာ ဦးစြာအားျဖင့္ “ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး” ဒီကေန႔အထိ ရွည္ၾကာေနတဲ့အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားတာ ေတြ႔ရ မယ္။ ဒါေပမယ့္ “ျပည္တြင္းစစ္” ဆုိတဲ့ စကားလံုးကို တမင္ေ႐ွာင္႐ွားထားၿပီး “ယေန႔အထိ ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား” လို႔သာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က “ျပည္တြင္းစစ္”ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ထား တယ္။ ဒီအခ်က္က အမွားတစ္ဝက္ အမွန္တစ္ဝက္နဲ႔ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲဖုိ႔ ေရာေထြးေျပာဆိုထားတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။ သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ “ျပည္တြင္းစစ္”ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ထုိစဥ္က အာဏာရအစိုးရက အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတာကေန စတင္ ေတာက္ေလာက္လာခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆုိတာကို အထင္အ႐ွား ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ (KNDO/MNDO) စတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြနဲ႔ ကူးစက္ျဖစ္ပြားလာၿပီး “ျပည္တြင္းစစ္”ဟာ က်ယ္ျပန္႔သြား ပါေတာ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ အဓိကၾကည့္ရမယ့္အခ်က္က “ျပည္တြင္းစစ္က ဘယ္သူနဲ႔ စျဖစ္သလဲ” ဆုိတဲ့ အခ်က္မဟုတ္ဘဲ။ ေပါက္ကြဲ လာတဲ့ လာတဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္”မွာ ဘယ္ဘက္ကေန ရပ္တည္သလဲ။ ဘယ္ဘက္ကေန ပါဝင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ အုပ္စုိးသူဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တာကို အထင္အ႐ွားေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို၊ စစ္တပ္ထဲက မေသးလွတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြကလည္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တဲ့ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္ကို ကူးေျပာင္းၿပီး ရပ္တည္သြားၾက တာကိုလည္း အထင္အရွား ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူပုန္တပ္ေတြက ဝုိင္းရံပိတ္ဆုိ႔ထားလုိ႔ “ရန္ကုန္အစုိးရ” လို႔ ပ်က္ရယ္ျပဳခံေနရတဲ့ အေနအထားကေန ကယ္တင္ခဲ့တာ စစ္တပ္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ စစ္အုပ္စုက ဂုဏ္ေဖာ္၊ ဂုဏ္လုပ္ၿပီး ေျပာေနတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ ဒီစကားကို စစ္အုပ္စုက ရည္႐ြယ္ခ်က္ သံုးခုနဲ႔ ေျပာတာလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ပထမတစ္ခုက စစ္တပ္ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္အခန္းကို ဘယ္လိုမွ ဖယ္ထုတ္ပစ္လို႔မရဘူးဆုိတဲ့ ဆင္ေျခလိမ္ကို မိႈင္းတုိက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ အေရးႀကံဳတဲ့အခါ စစ္တပ္ကသာ “ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္တယ္”ဆုိတဲ့ စကားကို အထက္စီးက ေန ေျပာဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီေျပာဆုိခ်က္က တနည္းအားျဖင့္ “စစ္အုပ္စု” ကို “စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ဖံုးကြယ္ ထားတာလည္း ျဖစ္ျပန္တယ္။
ဒုတိယအခ်က္က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ တုိင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ တစ္ေၾကာင္းတုိက္ တစ္ ဖက္သတ္ ဝါဒျဖန္႔မႈေတြနဲ႔ “ပါတီႏုိင္ငံေရး”ကို လုပ္ႀကံလီဆယ္ၿပီး သ႐ုပ္ဖ်က္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။
တတိယအခ်က္က ဒီလို ဆင္ေျခလိမ္ေတြ၊ ေကာက္ခ်က္မွားေတြနဲ႔ မိႈင္းတုိက္ၿပီး “အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑” ဆုိတာကို စစ္အုပ္စုက ထာဝစဥ္ သိမ္းပုိက္ရယူထားႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီအကြက္နဲ႔ ဒီအာေဘာ္ကို ျဖန္႔ တာပါပဲ။

ဒုတိယအပုိင္း
“မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည့္ အဖြဲ႔အ စည္း ပီသစြာ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။
“စစ္အုပ္စု” ဆုိတဲ့ ဘီလူးသဘက္ ေသြးစုပ္ေကာင္ႀကီးကို ဖံုးကြယ္ထားဖုိ႔နဲ႔ “စစ္တပ္”ကသာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔အစုိးရတို႔ရဲ႕ “တာဝန္သိ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္တယ္” ဆုိတာကို ေပၚလြင္ေအာင္ ဂုဏ္လုပ္ၿပီး ေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မဟုတ္မဟပ္ ေျပာဆုိေနမႈကုိ ေပၚလြင္ေစဖို႔ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိ သမုိင္းကာလပုိင္း (ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ကာလ)ကို အပိုင္းႏွစ္ပုိင္း ခြဲၾကည့္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

– အပုိင္း ၁။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ (ဗိုလ္ေနဝင္းအာဏာမသိမ္းမီ)အထိ “ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအစုိးရ အုပ္စိုးေသာအပိုင္း”

– အပိုင္း ၂။ ၁၉၆၂မွ ယေန႔ကာလအထိ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၊ (နဝတ -နအဖ) စစ္ အစုိးရ) စသျဖင့္ အသြင္မ်ိဳးစံုယူၿပီး “စစ္အုပ္စု”က တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုအေပၚ စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္လွယ္ အုပ္စိုးထားႏုိင္တဲ့ ကာလပုိင္း

ဒီအပိုင္းႏွစ္ပုိင္းမွာ အေပၚယံ အခ်က္အလက္ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ကာလပုိင္းကိုပဲ ကြက္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အမည္ မ်ဳိးစံု၊ အသြင္မ်ဳိးစံုယူၿပီး စစ္အုပ္စုက အုပ္စုိးေနတဲ့ ကာလပုိင္းဟာ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လွၿပီ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို အထင္အ ရွား ျမင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ျပင္းထန္ရွည္ၾကာလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ထဲမွာ အုပ္စုိးသူ အစိုးရအဖို႔ “စစ္တပ္” လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမား လာပါတယ္။ စစ္အုပ္စု ဖြဲ႔တည္လာပံု၊ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္တစ္ခုလံုးကို တစတစနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္လာႏုိင္ၿပီး ပါလီမန္အစုိးရကုိ ဖိအား ေပး အၾကပ္ကုိင္ႏိုင္တဲ့အထိ ေရာက္လာပါတယ္။ (အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းရတာဟာ စစ္အုပ္စုက အၾကပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ပါ)။ ေနာက္ဆံုးမွာ ပါလီမန္အစုိးရအဖြဲ႔ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းကာ လံုးဝ အာဏာသိမ္းပုိက္ႏုိင္တဲ့ ႀကီးထြား လာၿပီး၊ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးကို စိတ္ႀကိဳက္လႊမ္းမုိး ျခယ္လွယ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္။

ဒါဟာ ဒီကေန႔အထိ ရွည္ၾကာေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းထဲမွာ စစ္အုပ္စု ဖြဲ႔တည္လာမႈ၊ စစ္အုပ္စုက စစ္ တပ္ကို ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ခ်ဳပ္ကုိင္လာႏုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ တာရွည္ သိမ္းပုိက္ထားႏုိင္မႈဆုိတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနတဲ့ အညြန္းေျမပံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တဆင့္တုိးၿပီး ျမင္ႏုိင္ေစတဲ့အခ်က္က ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တည္႐ွိမႈဟာ စစ္အုပ္စုကို သေႏၶတည္ ေမြးဖြား၊ ႀကီးျပင္းလာေစတယ္။ စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုရဲ႕ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ခ်ဳပ္ကိုင္လာႏုိင္ေစတယ္။ ဒီလို ခ်ဳပ္ကိုင္လာႏုိင္မႈက စစ္အုပ္စုရဲ႕ႏုိင္ငံေရး အာဏာသိမ္းပုိက္ထားမႈကို ရွည္ၾကာေစတယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုကို ဆင္းရဲမြဲျပာက် ေစတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ အာဏာနဲ႔ ဓနဥစၥာဟာ ၾကာေလၾကာေလ က်ယ္ျပန႔္ႀကီးမားလာေစပါေတာ့တယ္။

“ျပည္တြင္းစစ္”က စစ္အုပ္စုကို အေကာင္ေပါက္ အစြယ္ထြက္ ႀကီးျပင္းလာေစတယ္။ “စစ္အုပ္စု” တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအ တြက္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ပင္မေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္တယ္။ “ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အုပ္စု”တုိ႔ဟာ “ကၽြန္းကုိင္းမွီ – ကုိင္းကၽြန္းမွီ” ဆုိသ လို အျပန္အလွန္ လိုအပ္ခ်က္အရ မခြဲမခြာ တည္ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လာႏုိင္ေစပါတယ္။

ဒီေတာ့ “ျပည္တြင္းစစ္”ကို ရပ္စဲဖုိ႔ ေျပာၾကတဲ့အခါ “စစ္အုပ္စု”ကိုလည္း အကုန္အစင္ ဖယ္ရွားဖုိ႔ မုခ်လိုအပ္တယ္ ဆုိတာကို အၿမဲတေစ တြဲဖက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ေျပာေနၾကရတာလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ပုိၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ သေဘာေပါက္သြား ေစႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါ အခ်က္ေတြဟာ “(DSA) အမွတ္စဥ္ ၆၀ သင္တန္းဆင္းပြဲ၊ ကာခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း” ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆက္စပ္ေတြးမိ သမွ်ထဲက အခ်ဳိ႕ကို ေရးသားတင္ျပလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။