Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

765

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မိုင္းအသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္သည့္ မိုင္းရွင္း လင္းေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနရဲ႕ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး၊ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္မင္းအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္း

မိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ဌာနက တာဝန္ယူထားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းနည္းနည္းေလး ေျပာ ျပခ်င္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ က်ေနာ္တို႔ဌာနက လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတစ္ခုနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့မွ လူမႈဝန္ထမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီမိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့ရတာေပါ့။
အဲဒါေတြကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ လူမွႈဝန္ထမ္းနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီးက ဥကၠဌအေနနဲ႔ က်န္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန စသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ရပ္ဖြဲ႔ပါတယ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ။ အဲဒီအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔ၿပီး ေတာ့မွ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေကာ္မတီကို ျပည္နယ္/တုိင္းေတြမွာ မိုင္းအႏၱရာယ္ အထူးသျဖင့္ ခံစားရတဲ့ေနရာေတြေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ပါတာေပါ့။ ၿပီးရင္ ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္း အဲဒီမွာ မိုင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္စဥ္ နည္းနည္းေလးရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
ဖြဲ႔ၿပီးတဲ့အခါမွာ လူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကေနၿပီးမွ ကမၻာေပၚက မိုင္းျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ကေလးသူငယ္ ေတြက မိုင္းေတြ ေဆာ့ကစားတယ္။ ဘာမွမသိဘူး။ ေတြ႔ရင္ ထု႐ိုက္ပစ္တာတို႔၊ မီးထဲပစ္ထည့္တာတို႔၊ လႊနဲ႔ တိုက္ဖ်က္တာတို႔ ဒီလိုသေဘာနဲ႔လုပ္ၿပီး ေဆာ့စရာလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ ေဆာ့ကစားရင္းနဲ႔ ထိခိုက္မွႈေတြဟာမ်ားတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ယူနီ ဆက္အဖြဲ႔အစည္းက သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျဖစ္စဥ္မွာ ကေလးေတြပါတာ မ်ားပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ ကေလးအခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ လူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဒါကို အဓိကတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္နဲ႔ အခုေဆာင္ရြက္တာေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုက မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေပးေရးေခါင္းစဥ္ကလည္း ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ မိုင္းျဖစ္စဥ္ထိခိုက္မွႈ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ မိုင္းထိၿပီးဆိုရင္ အသက္ဆံုးပါးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ ထိခိုက္ဆံုးရွံႈးမွႈေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေတာ့ မသန္စြမ္းတဲ့အထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းမွႈေတြ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ မ်က္စိကြယ္သြားတာတို႔၊ ေျခေထာက္ေတြ လက္ေတြ ျပတ္ေတာက္သြားတာတို႔ေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္တာမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔က မသန္စြမ္းသူေတြကို ကူညီေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဆက္စပ္ထားတာေပါ့။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုင္းရွင္းလင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ရွိေနၿပီလဲဆိုတာ သိပါရေစ။

က်ေနာ္တို႔လူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေတာ့ မၾကာခင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြလည္းလုပ္သြားဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ ေထာင္စုခြင့္ျပဳခ်က္ေတြလည္း ရထားၿပီ။ ျပည္နယ္အစိုးရရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့မွ ဦးစားေပးေနရာကေတာ့ ဒီၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသေပါ့။ က်ံဳေထာ္ေရတံခြန္အနားတစ္ဝိုက္ကို မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ ဖို႔လည္း ျပည္နယ္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားၿပီးၿပီ။ အဲဒီအတြက္ကိုလည္း လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းရွိတယ္။
ပထမအဆင့္ က်ေနာ္တို႔ကရင္ျပည္နယ္မွာ က်ေန္ာတို႔တိုင္းရင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေတြျဖစ္တဲ့အခါမွာ ၿမိဳင္ ႀကီးငူေဒသမွာ တိုက္ပြဲေရွာင္လာတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ရွိတယ္ေလ။ သူတို႔ရဲ႕ရပ္ေတြရြာေတြကို ျပန္ခ်င္ၾက တယ္။ သူတို႔လည္း အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ရဲ႕ေမတၱာရိပ္မွာ ခိုလွံႈေနၾကတာ ျပန္ခ်င္ေနၾကၿပီ။ အဲလို ျပန္ဖို႔အ တြက္ကို က်ေနာ္တို႔ သူတို႔ရဲ႕အိမ္ေတြ၊ ၿခံေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံေတြ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ရြာေတြမွာ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းေတြ ျပဳႏိုင္ဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေပးရမယ့္ တာဝန္က က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ဒီအတြက္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သူတို႔လည္းျပန္လို႔ရေအာင္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းလုပ္ေပးမွာေပါ့။ အဲဒီအတြက္လည္း က်ေနာ္တင္ျပထားသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသက က်ေနာ္တို႔ကရင္ျပည္နယ္မွာ သဘာဝခရီးသြားအတြက္ အရမ္းလွပတဲ့ ေနရာေလး ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေတာ္တာ္မ်ားမ်ားလည္း ျပည္သူေတြၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေနၾကၿပီးေပါ့ေနာ္။ ခရီးသြားေတြက လည္း လာခ်င္ေနၾကတယ္။ အဲလိုလာလို႔ရွိရင္ ျပည္သူ၊ ဧည့္သည္အားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔မွာ တာဝန္ရွိ တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔က ဒီေဒသတစ္ခုလံုးကို ဦးစားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ THE HALO Trust၊ MAG၊ MPA တို႔ဆိုတဲ့ NGO အဖြဲ႔စည္းေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔ တပ္မေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီေနရာကို အရင္ဦးဆံုး မိုင္းရွင္းလင္းေရးအေနနဲ႔ဦးစားေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္။
အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ႐ံုးဖြင့္ထားၿပီးေတာ့မွ၊ လူေတြခန္႔ထားၿပီးေတာ့မွ သင္တန္း ေတြေပးတာေတြ ရွိတယ္။ မၾကာခင္မွာ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ၿပီးရင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ မ်ားမ်ားလာႏိုင္မယ္။ လာလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြကေနၿပီးေတ့ာမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ဝင္ေငြေတြ ရမယ္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမွႈလည္း အခုထက္ ပိုေကာင္းသြားမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ၂ခ်က္နဲ႔ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသကို ဦးစားေပးမယ္ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတာေပါ့။

ေမး။ ၿမိဳင္ႀကီးငူအနီးတစ္ဝုိက္ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ရြာမွာ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ဦးစားေပးလုပ္ဖို႔ အရင္ႏွစ္ကတည္းက ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ အခုထိ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ ဘာအခက္အခဲေတြ ရွိေနပါသလဲ။

အဓိကအခက္အခဲကေတာ့ နည္းပညာနဲ႔ ေငြေၾကးမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေဒသအေျခအေနဘဲ အဲဒီေဒသမွာ တခ်ိဳ႕ အဖြဲ႔အစည္းေတြက နည္းနည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မွႈ အားနည္းေသးတာရွိတယ္။ မိုင္းရွင္းလင္းေရးမလုပ္ခင္မွာ နည္းပညာပါေသာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းနဲ႔ နည္းပညာမပါေသာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အဲလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရေကာ ခြင့္ျပဳထားၿပီးၿပီ။ ခြင့္ျပဳၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ သႀကၤန္ကာလက ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသမွာ အေျခအေနေလး နည္းနည္း ေလး ထူးလာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးႀကီးက အေျခအေနေလး ေအးတဲ့အထိ ခဏျပန္ဆိုင္းထားဖို႔ က်ေနာ့္ ကို ျပန္ေစာင့္ခိုင္းတယ္။ က်န္တာေတာ့ အခက္အခဲမရွိပါဘူး၊ အကုန္လံုးက မီးစိမ္းျပထားၿပီးပါၿပီး။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔လည္း မ်ားတယ္။ သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမလည္း မတူဘူး။ ေလာေလာ ဆယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူအနီးတဝိုက္မွာ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ရင္ အျခားေနရာမွာ အရင္ေျပာင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ေတြေကာ အဲလိုမ်ိဳး အစီအစဥ္ရွိလား။ ၿပီးေတာ့ ညႇိႏွိႈင္းထားတာရွိလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းဆီမွာေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔ကေနလာၿပီး မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ေပးပါဆိုၿပီး လာေျပာတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးေတြကို တင္ျပတယ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔သိရတယ္။ တခ်ဳိ႕ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ခ်င္တ့ဲအခါ သူတို႔လည္း သူတို႔အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ လုပ္တာရွိ တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာကလည္း သူတို႔စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ဖို႔က အရင့္အရင္က ေထာင္ထားတာ ရွိလားမရွိလားဆိုတာက လည္း အကုန္မသိဘူး။ တခ်ဳိ႕ သိတာရွိတယ္၊ မသိတာရွိတယ္။ အဲလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ရွင္းခ်င္တာ သူတို႔ဆႏၵရွိတာကို က်ေနာ္ၾကား တယ္။
အကယ္၍ သူတို႔ဘက္က တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပည္နယ္အစိုးရကိုတင္ၿပီးေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔က ဝိုင္းလုပ္ေပးဆိုရင္ လုပ္ေပးမယ္။ တစ္ဖက္ လိုလားခ်က္ ေပၚ မူတည္တယ္။ သူတို႔ဘက္က လိုလားလာတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ လူႀကီးေတြကို တင္ျပေပးမွာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲမွာ လာၿပီးေတာ့မွ ကူညီေပးဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ရွင္းေပး မယ္၊ ဝိုင္းလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ သူတို႔အဖြဲ႔က လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ က်ေနာ္တို႔ကရင္ျပည္နယ္က တစ္ျခားျပည္နယ္ေတြထက္စာရင္ မိုင္းအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ရမႈအေျခအေန ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ရွိပါသလဲ။

ဒါ ေျပာရတာခက္တယ္ေလ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းဆိုရင္ အရင္တုန္းက မရွိသေလာက္ပဲ။ အခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္ထက္ ယွဥ္လိုက္ရင္ ခနခန မိုင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မၾကားရသ ေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒါက ေျပာရတာခက္တာေပါ့။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ႏွစ္စဥ္ မိုင္းေပါက္ကြဲမွႈျဖစ္စဥ္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေသဆံုး စတဲ့ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူထားတာ ရွိပါလား။

ရွိေတာ့ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းေျဖဖို႔ ခက္တယ္။ တခါတေလ အဲဒီသတင္း အခ်က္အလက္ က်ေနာ္တို႔ဆီ မေရာက္တာရွိတယ္။ ေဘးေျပာလို႔သိရတာ။ ဥပမာ မိုင္းထိလို႔ ေသဆံုးသြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဆိုရင္ အခ်က္အလက္က က်ေနာ္တို႔ဘက္ မေရာက္လာေတာ့ဘူး။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆး႐ံုမွာ တက္ကုတာဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အခ်က္အလက္ေတြရတယ္။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မဲေဆာက္ဘက္မွာ သြားကုလိုက္တာ။ အဲလိုဆိုရင္ေတာ့ အခ်က္အလက္ က်ေနာ္တို႔ မရေတာ့ဘူး။

ေမး။ မိုင္းအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း သိရေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနလဲဆိုတာေလး သိပါ ရေစ။

မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမလုပ္ခင္မွာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပး အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ လူမွႈဝန္ထမ္း နဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရယ္၊ တပ္မေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာညြန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးရယ္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွမိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္တယ္။ အဓိက နည္းပညာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ကူညီေပးေနတာကေတာ့ ယူနီဆက္ေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ကို နည္းပညာ အကူအညီေပးတယ္။ အဲလိုနည္းပညာ ကူညီေပးၿပီးေတာ့မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ထဲက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြက ကေလးေတြကို မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးဖို႔အတြက္က ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ေခၚၿပီး ေတာ့ သင္တန္းေပးတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ဆရာ၊ဆရာမ အေယာက္ ၃၀ ေရြးတယ္။ အေယာက္ ၁၁၀ကို နည္းျပသင္တန္း က်ေနာ္တို႔ ပို႔ခ်ေပးတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ သင္တန္းတက္တဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြက သူတို႔ကေလးေတြကို အားရင္အားသလို ေက်ာင္းမွာ မိုင္းအသိပညာေပးျပန္ေပးတယ္ေပါ့။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့မွ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္လာတာ အခု ဆိုရင္ ကေလးေပါင္း အေယာက္ ၄ေသာင္းနီးပါးေလာက္ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ၿပီးၿပီး။ ၿပီးရင္ ကေလး ေတြရဲ႕ မိဘေတြပါ က်ေနာ္တုိ႔ သင္တန္းဆက္ေပးမယ္ေပါ့။
ေနာက္တစ္ခုက ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႔စည္း တယ္။ အဲဒီေကာ္မတီအစည္းေဝးလုပ္ၿပီး ေကာ္မတီထဲမွာတက္ေရာက္တဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ INGO၊ NGO ဌာနဆိုင္ရာ၊ တပ္မ ေတာ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပန္အႀကံျပဳတာက ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ကရင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ သာသနာေရးဦးစီးဌာန လည္း ပါဖို႔ အႀကံျပဳတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြရွိ တယ္။ ဆရာေတာ္ေတြက သူတို႔ရပ္ရြာမွာ သူတို႔ကေလးတပည့္ေတြကို အသိပညာေပး ျပန္လုပ္ေပးမယ္။ ဆရာေတာ္ေတြက ၾသဇာေညာင္းတယ္။ ရြာသားေတြကိုလည္း စည္း႐ံုးတဲ့ေနရာမွာ ဆရာေတာ္ေတြက ပါဝင္ပူးေပါင္းမွႈ အားေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနပါသင့္တယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ က အဲဒီမွာ သူတို႔ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူထဲမွာ ကြင္းဆင္းေနတဲ့အဖြဲ႔က ေျမတိုင္းဦးစီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာနကတို႔ အဲဒီအဖြဲ႔မွာ ပါသင့္တယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးအဖြဲ႔မွာ ထည့္ထားတယ္။ သူတို႔ ပင္မတာဝန္ အတြက္နဲ႔ ရြာထဲကို ကြင္းဆင္းတဲ့အခါ မသကာၤစရာ အရာဝတၳဳေတြ ရြာသားေတြ တစ္ခုခုေတြ႔ရင္ သူတို႔ကိုေျပာဖို႔ သတင္းပို႔ဖို႔ ၿပီးေတာ့ တစ္ခါထဲ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိညာေပးလည္း လုပ္ခိုင္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႔ကိုလည္း ပါေအာင္ ထည့္ေပးထားပါ တယ္။

ေမး။ မိုင္းအသိပညာေပးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္တုန္းကနဲ႔ အခုအေျခအေနနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ လုပ္ေဆာင္ရတာ အေျခ အေန ဘယ္လိုရွိပါလဲ။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာစၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခုက ပိုေကာင္းလာၿပီး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆က စတဲ့ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္ ေကာ္မတီမွာဆိုရင္ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း ေတြ အကုန္ပါလာတယ္ေလ။ ေကာ္မတီအစည္းေဝးတိုင္းမွာလည္း သူတို႔လာတက္တယ္။ ဒါ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ ေတြ။ ဒါေတြက တိုးတက္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲ။ ဒီျဖစ္စဥ္က အရင္တုန္းက ရွိမွမရွိခဲ့တာ။ က်ေနာ္တို႔မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ တစ္ခုကို စားပြဲဝိုင္းမွာ တကယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္တယ္ဆိုတာက တကယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ပါ။ အဲလို မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဘာလုပ္လဲ သူတို႔မသိဘူး။ သူတို႔ဘာလုပ္ေနတာကိုလဲ က်ေနာ္တို႔မသိဘူး။

ေမး။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသူေတြရွိပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ေရာ ဘယ္လိုျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါသလဲ။

အခု ကူညီေပးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္ မိုင္းဒဏ္ထိသူေတြမကဘဲ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိခိုက္တဲ့ လူေတြ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားတဲ့လူေတြကို က်ေနာ္တို႔ ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတယ္။ အခုလူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့မွ အခုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနဆိုၿပီး အသစ္တစ္ခုထပ္ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး လူမွႈဝန္ထမ္း ကေနၿပီး တာဝန္ယူတဲ့တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ကိုလႊဲေပးလိုက္ၿပီး မသန္စြမ္းေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ၿပီးေတာ့ မိုင္းအသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ဌာနက ျပန္လုပ္ေတာ့မယ္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ျပည္နယ္တိုင္းေတြမွာ သူတို႔႐ံုးခြဲေတြကို မဖြင့္ႏိုင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနကပဲ အရင္အတိုင္း မူလတာဝန္လိုပဲ ဆက္ၿပီး ဝိုင္းၿပီး လုပ္တာ။
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန မဖြင့္ခင္မွာ ႏိုင္ငံတကာ INGO တစ္ခုျဖစ္တဲ့ HI အဖြဲ႔က မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္နဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြကို အေသးစား ေျခတုလက္တုေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေတြ လုပ္ေပးတယ္။ သူတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ဖို႔ အရင္းအႏွီးေတြ ထုတ္ေပးတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကို က်ေနာ္တို႔ကရင္ျပည္နယ္က ေကာ့ကရိတ္နဲ႔ သံေတာင္ႀကီးမွာ ႐ံုးဖြင့္ထားတာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္း မုန္းမွာ တစ္႐ံုးဖြင့္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီ႐ံုးမွာ ေျခတုလက္တု လာလုပ္တဲ့သူေတြကို မသန္စြမ္းတဲ့လူေတြကပဲ ေျခတုလက္တု ေတြကို ျပန္လုပ္ေပးတယ္။ အဲဒီအတြက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူအသင္းနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မသန္စြမ္းသူ အားလံုး စုစုေပါင္း ၄၆၁၆ဦးကို တစ္ေယာက္ ၁သိန္းႏွႈန္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ လူမွႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ကေနၿပီးေတာ့မွ ေထာက္ပ့ံေပးၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။