Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ပဒိုေစာတာဒုိမူးႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ပဒိုေစာတာဒုိမူးႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

1064

“ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ျမန္မာတပ္ မေတာ္ဘက္ကလည္းပဲ NCA အတုိင္း ရပ္တည္မယ္ဆုိရင္ လမ္းေၾကာင္းက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။”

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျဖရွာႏုိင္ရန္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါး(ေလာ္ခီးလာ)တြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္မွ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆုိပါ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒုိေစာတာဒုိမူး အား ေကအုိင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနမွ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလုိက္သည္။

ေမး။ ။ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအေဝးမွာ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ။

အစည္းအေဝးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိက ေဆြးေႏြးတဲ့အေၾကာင္းအရာက သုံးခုရွိပါတယ္။ တစ္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ ရလဒ္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အပုိင္း၊ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္လုိ ဆက္သြားမလဲဆုိတဲ့ကိစၥရယ္၊ သုံးခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိဆက္သြားမလဲ ၿပီးေတာ့ အေျခအေနအားလုံးကို ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ၿပီး ဘယ္လုိ ဆက္သြားမလဲဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြပါပဲ။

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ (Informal) သြားမယ္ေပါ့။ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ္ ပါဝင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ (Stake holders) ကေနၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆုံၾကၿပီး ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာၾကမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ စုိးရိမ္မႈေတြကို ေဖာ္ျပမယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးေပါ့။ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ေဆြးေႏြးၾကမလား၊ ဘယ္လုိလမ္းေၾကာင္းကို အေျဖရွာမလဲ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံၾကျခင္းျဖင့္ အေျဖေတြက ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာက သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းပဲ သူတုိ႔လည္း ဒီလုိပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တရားဝင္အစည္းအေဝးေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိရင္ အစည္းအေဝးတက္လာရင္ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ေတြကို တစ္ၿပိဳက္နက္ကို ယူလာရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာေရွ႕မွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ကိုယ့္ေနရာ၊ သူေနရာနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အေပၚမွာ လြယ္လြယ္နဲ႔ အေျဖမထြက္ႏုိင္ဘူး။

ေမး ။ ။ KNU အစည္းအေဝးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ Stakeholders ေတြက NCA ေပၚ နားလည္မႈကြဲလြဲ ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ နည္းနည္းရွင္းျပေပးပါလား။

NCA အခန္း (၁) ထဲမွာ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္ခ်င္းက မတူညီၾကဘူး။ ဥပမာ-ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးဆုိတာက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘက္က နားလည္တဲ့ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ နားလည္တဲ့ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါးက မတူညီၾကဘူး။ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ဆုိတာလည္း အဲလုိပါပဲ၊ NCA အခန္း(၃)၊ (၄)၊(၅)၊(၆)မွာလည္း မတူညီၾကဘူး။ အခန္း (၆)ၾကားကာလဆုိ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အျမင္ေတြက မတူညီၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ Dialogue (ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ)ေတြက ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ အခက္အခဲ က်ေနာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ Dialogue က ျဖစ္ေပၚမလာဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဖန္တီးယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဖန္တီးယူဖုိ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရနဲ႔ Informal အစည္းအေဝးကေနၿပီးေတာ့ ကနဦး ညွိႏႈိင္းယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္ဆုံးေတြ႔ဆုံၾကၿပီးေတာ့ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အတူတကြ အေျဖရွာရမယ္။

ေမး။ ။ အေျခခံႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ခ်မွတ္ရာမွာ NCA ထုိးတဲ့အဖဲြ႔ေတြ၊ မထုိးတဲ့အဖဲြ႔ေတြ အားလံုးပါဝင္ဖို႔ေျပာထားတယ္။ ဒီဟာကို ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရိွလဲ။

NCA စာခ်ဳပ္ဆုိတာက လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြအတြက္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီကုိ သြားႏုိင္မယ့္ တံတားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပမာ-က်ေနာ္တုိ႔ ေနရာတစ္ခုကို သြားမယ္ဆုိပါစုိ႔၊ ကုိယ္က လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာ မိတ္ေဆြေတြကလည္းပဲ အျခားလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားဖုိ႔ ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္သြားဖုိ႔ပါပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ NCA လက္မွတ္ထုိး ထားတဲ့ အဖဲြ႔ေတြက NCA အတုိင္း လမ္းေၾကာင္းရွိသလုိပဲ NCA လက္မွတ္ မထုိးထားတဲ့သူေတြအတြက္ အျခားလမ္းေၾကာင္းက ရွိမယ္ဆုိရင္လည္းပဲ သူတုိ႔လည္း ရွာႏုိင္ပါတယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္း အတုိင္းပဲ လာခ်င္တယ္ဆုိလည္းပဲ လာႏုိင္ပါတယ္။ အျခားလမ္းေၾကာင္းေတြရွိမယ္ဆုိ ရင္လည္း ႀကိဳးစားထုိးေဖာက္ၿပီး အတူတကြ ညွိႏႈိင္းၾကမယ္။ အတူတကြ သြားၾကမယ္ဆုိရင္ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Process) ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ပဲလုိ႔ အဲလုိ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔( NCA မထုိးတဲ့အဖဲြ႔)နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔ၾကားမွာ ေတြ႔ဆုံမႈေတြက ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကလည္းပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက ရွိပါတယ္။

ေမး ။။ ဒီအစည္းအေဝးကေနၿပီးေတာ့ ခဲြထြက္ေရး၊ ခဲြမထြက္ေရးကိစၥနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစၥတုိ႔ကုိ KNU ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ဘယ္လုိထြက္လာသလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမခဲြထြက္ေရးကိစၥက အျပင္ကေန ဝင္လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူထားခဲ့တဲ့အတုိင္းပါပဲ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဥကၠဌႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္းပဲ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားသြားတာက အဲဒီကိစၥက NCA နဲ႔ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က NCA နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ Principle (အေျခခံမူ) ေတြကိုပဲ ေဆြးေႏြးတာဘဲ ေကာင္းပါတယ္ဆုိတာ သေဘာထားက ေဖာ္ျပထားၿပီး သားျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္းပဲ အဲလုိပဲ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆုိတဲ့ကိစၥကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီလုံၿခံဳေရး ဆုိင္ရာကိစၥဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လုိ ဖက္ဒရယ္တုိင္းျပည္မ်ဳိးကို တည္ေဆာက္သြားၾကမလဲဆုိတဲ့ ကိစၥကိုေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔ လမ္းေၾကာင္းရွာလုိ႔မေတြ႔ေသးဘူး။ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈက ထြက္ေပၚလာတဲ့အေျဖေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ အဲဒါမွ က်ေနာ္တုိ႔ စဥ္းစားလုိ႔ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြက တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ KNUက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုမႈမွာ ယာယီ ရပ္စဲထားတဲ့အေပၚ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုဆက္သြားၾကမလဲ။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေကာ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ရိွလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ KNU အဖဲြ႔တြင္းမွာ အခုသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြရွိရပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘယ္လုိ ဖက္ဒရယ္ပုံစံမ်ဳိးကို လုိလားသလဲ၊ ဘယ္လုိ ဒီမုိကေရစီမ်ဳိးကို လုိလားသလဲဆုိတာ NCA အရ က်ေနာ္တုိ႔ မျဖစ္မေနကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရပါမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ အခြင့္အေရးရၿပီးေတာ့ KNU အတြက္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔က ႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ အဲေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ အဲဒီလူေတြက အစည္းအေဝးကို အႀကိမ္ႀကိမ္သြားၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္မရွိဘူးဆုိတာ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီအပုိင္းမွာ က်ေနာ္လုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရနဲ႔ Informal အစည္းအေဝးေတြကုိလည္း လုပ္ရပါမယ္။

ေမး။ ။ ျပည္သူလူထုေတြကို ဘာသတင္းစကား ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ျပည္သူေတြ က်ေနာ္တုိ႔ အေျခအေန အျဖစ္အမွန္အတုိင္းကို နားလည္ရပါမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္နားလည္ေအာင္ ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တုိ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးတာက အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့အဆင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေျဖတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာတာမရွိေသးပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့အညီ တုိက္ပဲြေတြၿငိမ္သြားေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျဖထြက္ေပၚလာဖုိ႔က်ေနာ္တုိ႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သြားေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔က သက္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝင္သူ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖုိ႔ ဆႏၵသေဘာထားရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တုိ႔ KNU ကေတာ့ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးထားတာနဲ႔အညီ NCA အတုိင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမယ္။ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ဘက္ကလည္းပဲ NCA အတုိင္း တည့္မတ္စြာ ရပ္တည္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ပညာရွင္ေတြျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူေတြ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၊ နယ္စပ္ေတြမွာျဖစ္ေစ အားလုံး သူ႔က႑နဲ႔သူ ေျခလွမ္းတစ္ခုကိုက်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆုိရင္၊ က်ေနာ္တုိ႔ အတူတကြ ရပ္တည္ၿပီး အတူတကြညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ သြားဖုိ႔က အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။