Home သတင္း နယ္စပ္ ျမန္မာကေလးမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျမႇင့္တင္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြး

နယ္စပ္ ျမန္မာကေလးမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျမႇင့္တင္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြး

841

ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ရွိေနသည့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္စပ္အေျခစုိက္ကေလးအခြင့္အေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ̔ကေလးအခြင့္အေရးႏွင့္ ေမြးစာရင္းေဆြးေႏြးပဲြ̕ တစ္ခုကို ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕၊ Queen Palace ဟုိတယ္၌ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ မွ ၂၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား ေမြးစာရင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ေျပာသည္။

“ နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္တြင္းဆက္ဆံမႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးေတြ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကူးၿပီးေနထုိင္တာတုိ႔၊ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕အေရးကို အစုိးရ ႏွစ္ရပ္လုံးက ပုိၿပီးေတာ့ အာ႐ုံစုိက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရ အဆင့္မွာ အစည္းအေဝးပြဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေပမ့ဲ ဒီကေလးအခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး အေျခခံတဲ့ စုစည္းမႈေတြ ပူးေပါင္းမႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာဖုိ႔ေတာ့ က်မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ” ဟု ေကအုိင္စီ သို႔ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္လူဦးေရႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ အေျချပဳကာ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ပံ့ပုိးမႈမ်ား အားနည္းလာၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ ပိုမုိအာ႐ုံ စုိက္လာမႈအေပၚ ကေလးအခြင့္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ကေလးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီ(ျမန္မာႏုိင္ငံ)-CPPCRဦးေဆာင္၍ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈မွ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ ၎ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ကေလးအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမႉး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက “ဒီက CPPCR တစ္ခုလုံး လုပ္ေနတဲ့ဘက္ေကာ ထုိင္းေရွ႕ေနေတြနဲ႔ ထုိင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ လုပ္ေပးေနတာ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္တယ္။ ေမြးစာရင္းရဖုိ႔ရယ္၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ရယ္ မွတ္ပုံတင္ရဖုိ႔ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဒီဘက္က ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဝမ္းလည္းသာတယ္။ ဝမ္းလည္းနည္းတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ဒီေလာက္ လုပ္ကုိင္ေနတာမရွိဘူး” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အတူ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎အေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာ သူမ်ားက ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳၾကကာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ဆက္ႏြယ္ေနသလုိ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္အတူ ၎ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလုိက္ပါက သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကုိ အားေပးရာေရာက္မည္ဟုလည္း ၎ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။