Home ေဆာင္းပါး တစ္ဆုိ႔မႈေတြ မေျပလည္ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားၾကျပန္ၿပီ

တစ္ဆုိ႔မႈေတြ မေျပလည္ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားၾကျပန္ၿပီ

1770

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္)

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ လက္ မွတ္ေရးထုိးထားၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေဝးမွာ ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ကို ေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ပထမဆံုးဦးစြာ ေျပာျပလိုတဲ့အခ်က္က ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးရဲ႕ အဲဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ “NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိယ္စား” ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္မွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကတာ ပထမ ၈ဖြဲ႔၊ ေနာက္တခါ ၂ဖြဲ႔ ထပ္မံပါဝင္ ေရးထုိးလာတဲ့အတြက္ စုစု ေပါင္း ၁၀ဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ ပါရွိတဲ့ အျမင္နဲ႔ သေဘာထားေတြဟာ ဒီအဖြဲ႔ ၁၀ဖြဲ႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ သေဘာ ထားေတြကို ကုိယ္စားျပဳထင္ဟပ္ထားတာ “ျဖစ္ႏုိင္တယ္” သုိ႔မဟုတ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ယူဆႏုိင္စရာ” ရွိပါတယ္။

“အဓိကတစ္ဆုိ႔မႈဟာ ဘာလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔ ဘယ္သူ႔အၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚေနသလဲ”ဆုိတာကို ဒီေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ အခု လို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တိတိက်က် ျဖစ္ေအာင္ မိန္႔ခြန္းပါအတုိင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါရေစ။

“ဒီေန႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္မွာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အဓိကတစ္ဆုိ႔မႈျဖစ္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲမ ထြက္ရဆုိတဲ့ အျမင္အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အ ၾကားမွာ အျမင္ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနပါတယ္”ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကတစ္ဆို႔မႈက – “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့ အျမင္အေပၚမွာ” ေပၚေပါက္ေနၿပီး ဒီတစ္ဆုိ႔မႈက ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္မွာ ႀကံဳေနရတာလို႔ ဆုိပါတယ္။

ဘယ္သူနဲ႔ ဘယ္သူ႔အၾကားမွာလဲ – “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကားမွာ” ျဖစ္ေပၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာရဲ႕ ဇစ္ျမစ္၊ လကၡဏာနဲ႔ ျဖစ္ပြားရာေနရာကို သိၿပီဆိုရင္ ေျဖရွင္းနည္းဟာ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရ ဆုိတာလုိ ရွာဖုိ႔၊ ေတြ႔ဖို႔ မခက္ခဲႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

အထက္တစ္ေနရာမွာ ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ပါရွိတဲ့ (အျမင္န႔ဲသေဘာထားေတြဟာ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိး ၁၀ဖြဲ႔ရဲ႕ အျမင္နဲ႔သေဘာထားေတြကို ကုိယ္စားျပဳထင္ဟပ္ထားတာ “ျဖစ္ႏုိင္တယ္”၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ယူဆႏုိင္ စရာ”ရွိပါတယ္)လို႔ (မ်က္ေတာင္အဖြင့္အပိတ္မ်ားျဖင့္) “ျဖစ္ႏုိင္တယ္” – ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ယူဆႏုိင္စရာ” ရွိပါတယ္လုိ႔ မရဲတ ရဲ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို မရဲတရဲေဖာ္ျပရတာဟာ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းအကိ်ဳး၊ အခ်က္အလက္ အေျခ ခံနဲ႔ မရဲတရဲ ျဖစ္ရတာပါ။

၁။ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ဖြဲ႔ဟာ ေနာက္ခံသမုိင္းျဖတ္သန္းမႈ၊ လူမ်ိဳးကုိယ္စားျပဳမႈ ၊ ပထဝီအေနအထား၊ လက္ရွိအင္အားအေနအထား စတဲ့အခ်က္ေတြမွာ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ မတူညီပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က တခ်ိန္က လူမ်ိဳးတူ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းထဲ ကေန ခြဲထြက္လာၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
(NCA လက္မွတ္ထိုး ၁၀ဖြဲ႔ထဲမွာ ကုိယ္စားျပဳမႈအရ ဆိုရင္ ကရင္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ လားဟူ + ABSDF ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနပါ တယ္)

၂။ သူတုိ႔အၾကား မၾကာခဏ ဆုိသလို “ဘံုတူညီခ်က္ – ဘံုသေဘာထား” ရွာေဖြေနၾကရပါတယ္။
(လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ကိုပဲၾကည့္ပါ။ အစုိးရဘက္က “ပုပၸား” ဆုိတဲ့ ေနရာအဆုိျပဳမႈမွာ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ကာလအေပၚ မူတည္ၿပီး ၈ဖြဲ႔နဲ႔ ၂ဖြဲ႔ ကြဲလြဲမႈရွိၾကကာ KNU အေနနဲ႔ ေန႔ရက္ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းလိုတယ္ဆုိတဲ့ “အေရးေပၚအစည္းအေဝး သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္”ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလို တဖြဲ႔ခ်င္းစီရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ကာလ ျဖတ္သန္းေနမႈ အေၾကာင္းအက်ိဳး အခ်က္အလက္ အေျခခံေတြေပၚကေန ၾကည့္ရင္ ဒီ ၁၀ဖြဲ႔အတြင္းမွာေရာ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီရဲ႕ အတြင္းမွာေရာ မတူတဲ့ အတုိင္းတာနဲ႔ သေဘာထားအ ျမင္ ကြာဟမႈေတြ၊ ကြဲလြဲမႈေတြ၊ မတူညီမႈေတြဟာ အခ်ိန္အေရြး ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္စရာရွိတယ္လို႔ ႀကိဳတင္တြက္ဆထား ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ “ဖက္ဒရယ္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္တဲ့ မူသေဘာေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ လုိ အပ္တယ္”လို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆုိထားပါတယ္။ သူ ရည္ညြန္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္တဲ့ မူသေဘာ “ေခါင္းစဥ္ ေတြ”ကို ရွာၾကည့္တဲ့အခါ သူ႔ေျပာၾကားခ်က္ထဲမွာ အခုလို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

– အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
– ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္
– လူနည္းစုအခြင့္အေရး
– ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး
– အာဏာခြဲေဝေရး ဆုိၿပီး ေတြ႔ရွိပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကို တင္ျပရင္း ဘာကို မစိုးရိမ္ဖို႔ သတိေပးထားသလဲဆုိေတာ့ “ဖက္ဒရယ္မူကို ရွာေဖြတဲ့ေနရာမွာ ခြဲထြက္ ေရး၊ ခြဲမထြက္ေရးဆုိတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္စပ္ထားစရာ မလိုပါဘူး”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဟာ ဘယ္လုိမ်ိဳး အခြင့္အေရးလဲ” ဆုိတာကို အခုလို အဆင့္ဆင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါ တယ္။
မူရင္းတုိင္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါ့မယ္။ အခ်က္အလက္ေတြ တဆင့္ခ်င္း ရွင္းလင္းျမင္ႏုိင္ေအာင္ တစ္ခ်က္ခ်င္း ေဖာ္ျပ ပါရေစ။

– ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္က ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုးရမယ့္ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
– ဒါကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ က်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
– ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိတာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ သဟဇာတရွိရွိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္ၿပီး
– တဆက္တည္းမွာလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ယႏၱရားလည္း ပါရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန ဘယ္လို “မွတ္စု” ထုတ္ယူႏုိင္သလဲဆုိေတာ့
ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး တင္ျပသြားတဲ့ “ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆုိတာ

၁။ “ခြဲထြက္ေရး – ခြဲမထြက္ေရး” နဲ႔ ဆက္စပ္ထားစရာ မလိုတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္တယ္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားက က်င့္သံုးရမယ့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္တယ္။
၃။ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ျပည္နယ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ က်င့္သံုးရမယ္။
၄။ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကြဲလြဲလို႔ မျဖစ္ဘူး။
၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ယႏၱရား (ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး) ပါရမယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေလ့လာေရးမွတ္စု ထုတ္ယူလုိ႔ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီမွာ ပထမဦးဆုံးေပၚလာတဲ့ ေမးသင့္ေမးထုိက္တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုက ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး တင္ျပရွင္းလင္းသြားတဲ့ “ကိုယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆုိတာရဲ႕ အဆင့္ဆင့္သေဘာနဲ႔ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြဲ႔စလံုးက အေျခခံက်က် သေဘာတူလက္ခံႏုိင္ၾကၿပီလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။
ေနာက္ထပ္ တဆက္တည္းေမးခြန္းက (NCA)လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ က်န္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အ စည္းေတြကေရာ ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး တင္ျပရွင္းလင္းသြားတဲ့ “ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္”အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ သေဘာတူညီႏုိင္ပါရဲ႕လား ဆိုတာပါပဲ။

ေနာက္တဆင့္ တိုးၿပီး ေမးျမန္းႏုိင္မွာက မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ (SNLD)တုိ႔လို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ ေတြပါပဲ။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အဓိကလူမ်ိဳးစုႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ (ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း)တုိ႔ ဟာ “ျပည္နယ္”လုိ႔ဆုိတဲ့ အမည္သညာေခၚစရာေတာ့ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ “ျပည္နယ္” ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အျခားလူမ်ိဳးစုေတြ လည္း ရွိေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ေသာ့ခ်က္က်တာေတြကေတာ့
– “ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု”
– “အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး”
– “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ဆုိတာေတြအေပၚ အစုိးရက ဘယ္လို သတ္မွတ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသလဲ၊ စစ္တပ္က ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္သလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ သိဖု႔ိ လိုအပ္ပါတယ္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” မရွိခဲ့ဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကေန ကေန႔အထိလည္း “တန္း တူေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္” မရွိခဲ့ဘူးဆုိတာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုႀကီးက ေသြးေတြ၊ ေခၽြးေတြ၊ ဘဝေတြ၊ အသက္ေတြရင္းၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ပိုအေရးႀကီးတာက “ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒ၊ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္” တို႔ကို “လူတစ္စု၊ စစ္ဗိုလ္တစ္စု၊ စစ္အုပ္စုတစ္ခု”က စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အာဏာေတြ အပုိင္စားရယူ – ေပးအပ္ထားရတာမ်ိဳး၊ ထိန္းခ ်ဳပ္ခြင့္ရွိေနတာမ်ိဳးေတြ (လံုးဝ) လံုးဝ မရွိေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုတစ္စု၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုကို ဒီလုိအခြင့္အာဏာေတြ ဆက္လက္ေပးအပ္ထားရတဲ့ အႏွစ္သာရ ပါရွိၿမဲ ပါရွိေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ဆိုလည္း ဖက္ဒရယ္အတု၊ ျပည္ေထာင္စုဆုိလည္း ျပည္ေထာင္စုအတု၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုလည္း တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတု၊ ဒီမုိကေရစီကလည္း ဒီမုိကေရစီအတုပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ဆို႔မႈေတြ ေက်ာ္လႊားဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပခဲ့တဲ့ “သီးသန္႔အစည္းအေဝး”ဟာ တိက်ေရရာတဲ့ အေျဖမထြက္ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားျပန္ပါၿပီ။ သီးသန္႔အစည္းအေဝးမွာ “ကာခ်ဳပ္” ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက အေမာက္မာဆံုးနဲ႔ အရင့္သီးဆုံးပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ ယခင္အပတ္က ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အပုိဒ္ ၂ခုနဲ႔ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
တကယ့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတယ္၊ ေပမီေဒါက္မီ စံမီႏႈန္းမီဒီမုိကေရစီသာ တကယ္ရွိ႐ုိး အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေဖာျ္ပ ပါ တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္႐ိႈင္းတဲ့ကြာဟမႈေတြကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ န႔ဲ အျခား တည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္ပါ စကားရပ္ေတြ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ”ကိုသာ အေျခခံရမယ္၊ စံထားရမယ္၊ ေဘာင္ခတ္ ကန္႔သတ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္႐ိႈင္းတဲ့ကြာဟမႈေတြဟာ ၾကာေလႀကီးေလ က်ယ္ျပန္႔ေလပဲျဖစ္မွာပါ။

အရင္းစစ္လုိက္ရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ “တပ္ၿငိမ္း မူ ၆ ရပ္” ဆုိတာဟာ “တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟမႈေတြ” ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ ပင္မဇစ္ျမစ္ပါပဲ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ “တပ္ၿငိမ္း မူ ၆ရပ္”ကို အေသဆုပ္ကုိင္ထား သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးရင္ေတာ့ “ေျပလည္မႈ”ဆုိတာကို ရခ်င္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ“ေျပလည္မႈ”ကေန ခင္ဗ်ားတို႔ အာသာငမ္းငမ္း လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး – တန္းတူေရး – ကုိယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္- ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တုိ႔ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုးကား
– သီးသန္႔အစည္းအေဝးမွာ ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖုိး ေျပာၾကာတဲ့ အမွာစကား ( ၁၆-၁၀-၂၀၁၈) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊