Home ေဆာင္းပါး တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟမႈေတြ ဘယ္ကေန လာသလဲ

တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟမႈေတြ ဘယ္ကေန လာသလဲ

1073

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္)

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ (NCA) စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးထားသူေတြ ပါဝင္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲ လာမယ့္ “ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔”မွာ က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းအက်ယ္အျပန္႔ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ခါတိုင္းလို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမွာ မဟုတ္ဘဲ “ပုပၸား”မွာ က်င္းပမယ္လုိ႔လည္း ၾကားရပါတယ္။
ဒီလိုၾကားရတဲ့သတင္းေတြကို တဖက္ကေန အတည္ျပဳသလိုျဖစ္သြားေစတဲ့ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္လည္း ေအာက္တို ဘာလ ၆ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထြက္လာတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ကေတာ့ “ေကအဲန္ယူ – ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္လို႔ ဆုိေပမယ့္ အခ်က္ ၅ခ်က္ပါရွိတဲ့ (KNU)ရဲ႕သေဘာထားအျမင္ကုိပါ တစ္ဆက္ထဲ ပူးတြဲေဖာ္ ျပထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂)ခ်က္ကို အခိုင္အမာ အတည္ျပဳထားတာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ပထမအခ်က္က – “လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔တြင္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္” ဆုိတဲ့အခ်က္
ဒုတိယအခ်က္က – “ထုိတစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA –S – EAO ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကမည္” ဆိုတဲ့ ကိစၥတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တၿပိဳင္နက္ထဲမွာ “ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ပုိမိုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ ဆံုႏုိင္မည့္ေန႔ရက္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမည္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါရွိေနတာကိုလည္း သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ ေၾကာင့္ “ေအာက္တုိဘာ ၁၅ရက္” က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္တယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခန္႔ မွန္းတြက္ဆလို႔ ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ (KNU) အေရးအေပၚအစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ (၈)ရက္မွ (၁၁)ရက္ ေန႔အထိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (NCA) စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝး (3rd NCA – S EAO Summit) ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ (၁၁-၉-၂၀၁၈)ထဲမွာပါရွိတဲ့ ေယဘုယ်ဆန္တဲ့အခ်က္ေတြကို ထပ္မံ စိတ္ျဖာၿပီး ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားတာလို႔ ေျပာမယ္ဆုိ လည္း ေျပာလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ (3rd NCA – S EAO Summit) ေၾကညာခ်က္ထဲမွာလည္း “တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟ ခ်က္ေတြ” ရွိေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟထားပါတယ္။

“တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြ” ဆုိတာ ဘာေတြလဲ။ ေၾကညာခ်က္ေတြထဲကေန ေလ့လာရရွိသေလာက္ ေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ကိစၥ (၅)ရပ္ ပါရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁။ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကို လက္ခံရန္ေတာင္းဆုိသည့္ကိစၥ
၂။ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ (Package Deal) ဆုိင္ရာကိစၥ
၃။ NCA အေပၚ မတူညီေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ဆုိသည့္ကိစၥ
၄။ လက္ရွိသေဘာတူထားသည့္ ယႏၱရားမ်ား၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ား
၅။ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ဖန္ တီးေပးေရးကိစၥ

ဒီလုိ “တစ္ဆုိ႔မႈေတြနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြ”ကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘဲ၊ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ “အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုစံတန္ဖိုးေတြ” ညႇိႏိႈင္းခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ မလြယ္ကူႏုိင္ပါ ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔လည္း ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အေလးထားရမွာက ဒီ “တစ္ဆုိ႔မႈေတြနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြ” ဆုိတာဟာ NCA လက္မွတ္ ထိုးထားၿပီး ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဆီကေန အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ ေတြလို႔ ဆုိေပမယ့္ ဒီအထဲမွာ “အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္”တို႔ဘက္ကေန ယခုကဲ့သုိ႔ အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမ်ိဳးေတာ့ မၾကား ရေသးပါဘူး။

ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္ ေျပာၾကဆုိၾကမယ္ဆုိရင္ “တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ကြာဟခ်က္ေတြ”အျဖစ္ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္ (၅)ခ်က္ဟာ “မူ”သေဘာေဆာင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လက္ေအာက္ခံျပႆနာ၊ လက္ေအာက္ခံ အခ်က္အလက္ကိစၥေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာပါပဲ။
ဥပမာ – “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”ကို ဘယ္လိုအေျခခံမူေတြနဲ႔အညီ တည္ေဆာက္မလဲ၊ ဘယ္လို “အေျခခံ မူေတြ” ပါဝင္ရမလဲ၊ ဒီအခ်က္ေတြကိုသာ “အားလံုး”က စိတ္တူသေဘာတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ခ်မွတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ က်န္ တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ လက္ေအာက္ခံကိစၥေတြသာ ျဖစ္သြားမွာပါ။ လြယ္ကူသြားမွာပါ။
“တန္းတူေရး”ဆုိတာ ဘာ၊ “ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္”ဆုိတာ ဘာ၊ “ဒီမိုကေရစီ”ဆုိတာ ဘာ ဆုိတဲ့ တိက်တဲ့အခ်က္အ လက္နဲ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ ပီပီျပင္ျပင္ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔က ပထမနဲ႔ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကိုသာ တကယ္တမ္း သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီ၊ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပံုစံျပာ (blueprint)ဟာ မခက္ခဲေတာ့ ပါဘူး။
“ခြဲထြက္ေရး/ခြဲမထြက္ေရး” ဆုိတာကလည္း ဘယ္လိုတန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အမ်ိဳးအစားလည္းဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာသာ တည္မွီေနပါတယ္။

(၁၉-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အစိုးရကုိယ္စား ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တင္ျပခဲ့တဲ့ “ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အရပ္ရပ္အေျခအေန” တင္ျပခ်က္မွာ ပါရွိတဲ့ “ခြဲမထြက္ေရးက အေရးႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာ မလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာေအာင္ အားလံုးလက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုပဲ ၾကည့္ပါ။ ဒီအခ်က္က ဘယ္လိုတန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေအာင္ အေပးအယူရွိရွိ ညႇိ ႏိႈင္းဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ “ခြဲမထြက္ရ”လို႔ တဖက္သတ္ အတင္းအဓမၼေတာင္းဆုိေနလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကို ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိ ကမၻာမွာၾကည့္ပါ။ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္/ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယုတ္စြအဆံုး ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ “တပ္မေတာ္”ဆုိတာ တစ္ခုထဲပဲရွိေနတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရရဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ရွိရမယ္။

“ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္”က “အေျခခံဥပေဒ”ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ “ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္”ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုနဲ႔ အမိန္႔ေပးခ်ဳပ္ကုိင္ လႊမ္းမိုးထားတာမ်ိဳးကုိေတာ့ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ လက္သင့္ခံႏုိင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ “စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္”ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္စုက ကုပ္ခြစီးၿပီး ထင္ရာလုပ္တာမ်ိဳး၊ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္ သဖြယ္ လုပ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး/ စီးပြားေရးလုပ္တာမ်ိဳးကိုလည္း ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ လက္သင့္မခံႏုိင္ပါဘူး။

တကယ့္ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိတယ္၊ ေပမီေဒါက္မီ စံမီႏႈန္းမီဒီမုိကေရစီသာ တကယ္ရွိ႐ုိးအမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေဖာျ္ပပါ တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ကြာဟမႈေတြကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒန႔ဲ အျခားတည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္ပါ စကားရပ္ေတြ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ”ကိုသာ အေျခခံရမယ္၊ စံထားရမယ္၊ ေဘာင္ခတ္ ကန္႔သတ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ကြာဟမႈေတြဟာ ၾကာေလႀကီးေလ က်ယ္ျပန္႔ေလပဲျဖစ္မွာပါ။

အရင္းစစ္လုိက္ရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ “တပ္ၿငိမ္း မူ ၆ရပ္” ဆုိတာဟာ “တစ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ နက္ရိႈင္းတဲ့ကြာဟမႈေတြ”ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ ပင္မဇစ္ျမစ္ပါပဲ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ “တပ္ၿငိမ္း မူ ၆ရပ္”ကို အေသဆုပ္ကုိင္ထားသူ ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးရင္ေတာ့ “ေျပလည္မႈ” ဆုိတာကို ရခ်င္ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ “ေျပလည္မႈ”ကေန ခင္ဗ်ားတို႔ အာသာငမ္းငမ္း လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး – တန္း တူေရး – ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ – ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တုိ႔ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာလိမ့္မယ္ မဟုတ္ ပါဘူး။