Home သတင္း ကရင္လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ကရင္လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

1456

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကရင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကရင့္ေရးရာမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိနားလည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိမိုပါဝင္လာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး (KYO)ႏွင့္ ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္(KYN)တို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီ၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ စသည့္ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ဖားအံခ႐ိုင္ ၊ ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္၊ ပိတခေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္လူငယ္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထိုသို႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာျဖစ္သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေစာလားကေပၚက “ ကရင္ေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ ကရင္လူငယ္ေတြ သိသင့္သိထုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကရင္လူမ်ိဳးစုေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ျပန္ လည္မွ်ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတြင္ (KYO) ႏွင့္(KYN)တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈတာဝန္ခံ၊ ဘ႑ာေရးမႉး၊ စာရင္းစစ္၊ ေဒသအလိုက္ ျပည္နယ္/ တိုင္းတာဝန္ခံ မ်ား(Focal Person)အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကူညီအႀကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ေစရန္ ေဒသအလိုက္ ကရင္ စာ ေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကာ ဖြဲ႔စည္း ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာျဖစ္သင္တန္း(TOT)တြင္ ကရင့္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ KNU၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆိုင္ရာ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဆရာျဖစ္သင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္လူငယ္ကြန္ယက္ အေထာက္ အပံ့ေပးေရးအဖြဲ႔မွ ေနာ္အယ္ေဖာဝါးက “ TOT ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရွိ လာတာက အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ ေကာ္မတီက ထိေရာက္တဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ လူ ငယ္ေတြခ်ည္းပဲ လုပ္တာထက္ တာဝန္ခံေပးႏိုင္တဲ့ ေဒသအသီးသီးက စာယဥ္ေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါလာ ေတာ့ အမွားလည္း နည္းတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စုအက်ိဳးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သမိုင္းမ်ား ၊ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ား၊ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးႏိုင္က ပို၍ အဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း ေနာ္အယ္ ေဖာ္ဝါး က အႀကံျပဳေျပာဆုိသည္။

ကရင္လူငယ္ႏွင့္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္လတာ သင္တန္း တစ္ႀကိမ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုမွ်သာ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါသင္တန္းကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုဆရာျဖစ္ သင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။