Home သတင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဥပေဒ ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏုိင္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြး

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဥပေဒ ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏုိင္ေရး ေလးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြး

1480
ဓါတ္ပံု - JACBA

စက္တင္ဘာ ၁ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ထုိင္းအေျခစုိက္ Migrant Working Group- MWG မွဦးေဆာင္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ုိင္ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ ကာကြယ္ေရး ဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ILO)၊ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆုိင္ရာ ေလးပြင့္ဆုိင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ Queen Palace ဟုိတယ္၌ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအတုိင္း အလုပ္လုပ္မႈရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားခန္႔ထားျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းႏွင့္ လုပ္ ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံးေစရန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔အား အသိပညာေပးမႈ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)ဥကၠဌ ဦးမုိးႀကဳိးက “အဓိက ကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လတ္တေလာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ကိုင္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ILO က လူ႔အခြင့္အေရးရႈ႕ေထာင့္ကေနၿပီးေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မိခင္ႏုိင္ငံသားနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား အလုပ္သမားအၾကား ခြဲျခားမႈမရွိေစဖုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ဖုိ႔ သင့္တင့္တဲ့ လုပ္အားခေပးဖုိ႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့လုပ္ငန္းနဲ႔ နည္း မွန္လမ္းမွန္အစုိးရနဲ႔ အလုပ္ရွာဖုိ႔ ဒါေတြကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

JACBA အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ကာလ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကေလးအလုပ္သမား (၁၇)ဦးအား ျပန္လည္ လႊတ္ေပးႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အား တရားစြဲဆုိရန္ အေျခအေနမ်ား၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ရဲလုိင္းေၾကး၊ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရပ္ကြက္လူႀကီး လက္မွတ္ကိစၥရပ္ႏွင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္(CI)ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္မရရွိျခင္းႏွင့္ အာဏာပုိင္ရဲမ်ားက ေငြညစ္ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ သည္ဟုလည္း ဦးမုိးႀကိဳးက ဆက္ေျပာသည္။

ယင္းတင္ျပမႈအေပၚ တာ့ခ္ခ႐ုိင္ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ကာကြယ္ေရးဌာန(LPO)၏ ဦးစီးအရာရွိ ႏႈိင္းမနာ့ဆာမာခ်ိက ထုိင္းအ လုပ္သမားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (BE-2541/AD-1998)ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကေလးအလုပ္သမား ေစခုိင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ ဟုလည္း ဦးမုိးႀကဳိးက ျဖည့္စြက္ ဆက္ေျပာဆိုသည္။

တစ္ရက္တာျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ထုိင္းအစုိးရ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ MWG မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ILO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ(JACBA)၊ ရခိုင္အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (AWO)၊ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔(YCOWA)၊ မက္ပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း(MAP) စသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား စုစုေပါင္း ( ၅၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္စီစဥ္ေပးသည့္ MWG (Migrant Working Group)အဖြဲ႔သည္ ထုိင္းအစုိးရအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲညႇိႏႈိင္းရန္၊ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားထဲမွ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳတင္ျပေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။