Home သတင္း တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံ အေျဖရွာသြားရန္ NCA-s EAO ဆံုးျဖတ္

တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံ အေျဖရွာသြားရန္ NCA-s EAO ဆံုးျဖတ္

1513

စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္သြားႏုိင္ရန္ တစ္ဆုိ႔ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာသြားမည္ဟု အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား NCA-s EAO ဘက္က ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ NCA-s EAO ၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္တပ္သက္၍ ညီလာခံ၏ ေျပာခြင့္ရ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး-CNF ဥကၠဌ ပူးဇင္က်ဳံးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ဒီကေန႔ အခင္းအက်င္းမွာ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ရဘူးဆုိတာကုိ လက္မခံဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အေျခခံမူ ေတြ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတြ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ ဒါ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အလဲအလွယ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥေပၚလာ ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားလုိ႔မရတဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ လုံၿခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာမွာလည္းပဲ တစ္ခုတည္း ေသာ တပ္မေတာ္ကုိ လက္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္ဘက္က တင္ျပလာတဲ့အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလုိ႔မရေသးတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က တစ္ဆုိ႔ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဆုိ႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ေရွ႕ဆက္ သြားလုိ႔ရေအာင္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာသြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းအလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္သြားရန္ရွိသလုိ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအျပင္ လက္မွတ္မေရးထုိးထားသည့္ က်န္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဘုံသေဘာထား မ်ားရရွိေအာင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လည္း ညီလာခံကေန ဆုံးျဖတ္ထားသည္ဟုလည္း ပူးဇင္က်ဳံးက ဆက္ေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ဆက္လက္ က်င္းပႏုိင္ ေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ လူနည္းစု အခြင့္အ ေရး၊ ျပည္နယ္စုဖြဲ႔မႈ စသည့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံမ်ား ရွာေဖြေရးကိစၥ၊ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ မၿပီးျပတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေရးကိစၥ အပါအဝင္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိစၥမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ မ်ားအၾကားရွိေနေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္း PPST+2 ႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ထုိညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔(PPST)၏ စုဖြဲ႔မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ ဒု အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကို RCSS မွ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ABSDF မွ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ CNF မွ ပူးဇင္က်ံဳး ၊ PNLO မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ DKBA မွ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာမိုေရွး၊ KNU/KNLA-PC မွ ေဒါက္တာေနာ္ကေပၚထူး၊ ALP မွ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -NMSP ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး -LDU တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖက္မ်ား PPST+2 ျဖင့္ ပါဝင္သြားမည္ ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေလးရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးညီလာခံသုိ႔ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ (၄၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ NCA-s EAO အဖြဲ႔တြင္ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္-PNLO၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ-ALP၊ ဒီမိုုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ -DKBA၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး-CNF၊ ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီ-KNU/KNLA-PC၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSPႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး-LDU အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္သည္။