Home သတင္း KNU ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျပဳလုပ္

KNU ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျပဳလုပ္

836

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

လူထုအတြင္း ဖက္ဒရယ္ အသိပညာပုိမုိျပန္႔ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Forum of Federation (FOF)၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာဆရာျဖစ္သင္ တန္းတစ္ခုကို ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

“ဖက္ဒရယ္အသိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္ေတြသာမက ကုိယ့္ေဒသတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ကုိယ့္ျပည္သူ လူထုေတြ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေဒသႏွံ႔ႏုိင္၊ ျပန္႔ႏုိင္သေလာက္ ျပန္႔ပြားေပးဖုိ႔ေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေနာင္တခ်ိန္မွာ က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြက ဖက္ဒရယ္နဲ႔သာ ကုိက္ညီမဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံေတြ အမွန္ တကယ္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔လုိတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြအေပၚမွာ ဒါေတြကုိ ႀကဳိျမင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္တယ္”ဟု KNU ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးဌာန၏ အတြင္းေရးမႉး ပဒုိေစာလစၥတန္က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၅ ရက္တာျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ သင္တန္း၌ KNU၏ ဌာနဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္(၇) ခုမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား စုစုေပါင္းသင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၃၀)ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးမႈမ်ား၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ကုိက္ညီႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္သေဘာတရားမ်ားကုိ FOF မွ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

သင္တန္းသုိ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနသူ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး(KYO) ဥကၠဌ ေစာလယ္နယ္က “လြတ္လပ္ ေရးရကတည္းက အုပ္စုိးသူေတြက တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေပးခဲ့တာမ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြ က ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိေတာင္းတဲ့အခါ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ တုိင္းျပည္ ထဲက ေန ခြဲထြက္သြားဖုိ႔ဆုိတာက အေျဖမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္အားလုံးအတူတကြပါဝင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ သာလွ်င္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာကုိ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ဒါကုိ သင္ယူေလ့ လာေနၾကတာျဖစ္တယ္ ” ဟုေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

KNU၏ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ပါရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင့္၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ တစ္ဦး ခ်င္း ဒီမုိကေရစီစသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ မ်ားလည္းရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ပဒုိေစာလစၥတန္က ဆုိသည္။

KNU သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း (၁ဝ)အဖဲြ႔အနက္ တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။